Статистика за истраживаче у области медицинских наука-САС – Почетак наставе 2021-22

Информација о почетку наставе из предмета Статистика за истраживаче у области медицинских наука за студенте специјалистичких академских студија: http://statistika.mfub.bg.ac.rs/medicina/specijalisticke-akademske-studije/statistika-za-istrazivace-u-oblasti-medicinskih-nauka/vesti/statistika-za-istrazivace-sas-pocetak-nastave-2021-22    

Детаљније

Почетак наставе Биостатистика I

Обавештење за студенте 1. године докторских студија да се информација о почетку наставе из Биостатистике и налази на линку: http://statistika.mfub.bg.ac.rs/medicina/doktorske-studije/biostatistika-i/vesti/biostatistika-i-das-pocetak-nastave-2021-22      

Детаљније

Изборни предмет-Медицински значајне хемијске реакције кроз огледе и примере

ОБАВЕШТЕЊЕ Изборни предмет-Медицински значајне хемијске реакције кроз огледе и примере   Сва предавања и вежбе из изборног предмета МЕДИЦИНСКЕ ЗНАЧАЈНЕ ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ КРОЗ ОГЛЕДЕ И ПРИМЕРЕ су постављени online на Ретикулуму сајта факултета од данас 22.11.2021. године. Након одслушаних предавања и вежби, у последњој недељи децембра, биће организовано полагање теста ради евалуације одслушане наставе. Студенти ће бити о тесту благовремено информисани.   Одговорни наставник: проф. др Наташа Аврамовић    

Детаљније

Обавештење о почетку наставе за студенте Специјалистичких академских студија – медицинске науке уписане шк. 2021/22. године

Пoштoвaни студeнти специјалистичких академских студија: Oбaвeштaвaмo вaс дa ћe нaстaвa у првoм сeмeстру САС-а пoчeти 22.11.2021. гoдинe прeмa слeдeћeм рaспoрeду: Стaтистикa зa истрaживaчe у oблaсти медицинских нaукa oд 22.11.-10.12.2021. Инфoрмaтикa зa истрaживaчe oд 13 – 17.12.2021. Истрaживaчкa eтикa oд 20-24.12.2021. Зa свaки прeдмeт бићe блaгoврeмeнo истaкнут дeтaљaн рaспoрeд чaсoвa и другa oдгoвaрajућa упутствa. Moлимo Вaс дa нaстaву пoхaђaтe рeдoвнo и извршaвaтe свe прeдиспитнe oбaвeзe, уз мaксимaлнo пoштoвaњe прeвeнтивних мeрa кoje вaжe зa студeнтe нa свим студиjским прoгрaмимa нa Meдицинскoм фaкултeту у Бeoгрaду.    

Детаљније

Списак студената за први колоквијум из Фармакологије са токсикологијом

Списак студената за први колоквијум из Фармакологије са токсикологијом преузмите ОВДЕ Први колоквијум из Фармакологије са токсикологијом одржаће се 24.11.2021. у 16h. Студенти који нису на списку а треба да полажу колоквијум да се јаве секретару катедре.    

Детаљније

Обавештење за студенте V године – Распоред практичне наставе за Подгрупу Ц

Медицински факултет Универзитет у Београду Школска 2021 / 2022 година   ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ   Списак студената за практичну наставу Наставна база Клиника за грудну хирургију Универзитетског клиничког центра Србије од 29.11.2021. године до 10.12.2021. године Обавештење за студенте V године – Распоред практичне наставе за Подгрупу Ц Студенти обавезно морају на себи имати униформу, кломпе, бели мантил и хируршку маску. Студенти морају доћи 15 минута пре почетка вежби како би се припремили за наставу. Практична настава траје 2 школска часа у континуитету. Молимо све студенте да поштују сатницу и…

Детаљније

КАТЕДРА ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА Н/Б ГАК “НАРОДНИ ФРОНТ”

Поштовани студенти V године Интегрисаних академских студија, Изборна настава тем.јединица Абортус ће се одржавати у периоду од 29.11-30.11.,…до 03.12.2021.године са почетком у 12 часова.( кабинет за наставу ГАК “Народни фронт”). Са собом понети индеџ, белу пријаву као и картон из гинекологије и акушерства.

Детаљније