ДР НЕМАЊА ЂУРИЧИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР НЕМАЊА ЂУРИЧИЋ  бранити рад под називом „СИНДРОМ НЕМИРНИХ НОГУ КАО ПРЕДИКТОР ПОЈАВЕ ХИПЕРТЕНЗИЈЕ КОД МЛАДИХ ОСОБА“ дана 20.01.2021. године са почетком у 11 часова u слушаоници последипломске наставе- други спрат  Деканата Факултета

Детаљније

ДР ЉУБИША ЈОВАНОВИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР ЉУБИША ЈОВАНОВИЋ бранити рад под називом „ЕКСПРЕСИЈА МАРКЕРА ИМУНОСУПРЕСИЈЕ (PD-L1) У ЋЕЛИЈАМА ОВАРИЈАЛНОГ КАРЦИНОМА У ПЕРИТОНЕАЛНОЈ ЛАВАЖИ У ПОРЕЂЕЊУ СА ЕКСПРЕСИЈОМ У ПРИМАРНОМ ТУМОРУ И У ПЕРИТОНЕАЛНИМ МЕТАСТАТСКИМ ДЕПОЗИТИМА“ дана 19.01.2021. године са почетком у 12 часова у слушаоници на II спрату Секретаријата Факултета.      

Детаљније

ДР АИДА ШАХМАНОВИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР АИДА ШАХМАНОВИЋ  бранити рад под називом „УТИЦАЈ ПУШЕЊА МУШКОГ ПАРТЕНРА НА ИСХОД ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ“ дана 11.12.2020. године са почетком у 10 часова u слушаоници последипломске наставе-други спрат  Деканата Факултета .

Детаљније

ДР СЕАД ЉАЈИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР СЕАД ЉАЈИЋ  бранити рад под називом „АКУТНА ИДИОПАТСКА СЕНЗОРИНЕУРАЛНА НЕГЛУВОСТ ДИЈАГТНОСТИКА И ЛЕЧЕЊЕ“ дана 04.12.2020. године са почетком у 9 часова u слушаоници последипломске наставе- други спрат  Деканата Факултета

Детаљније

ДР ЉИЉАНА РАНКОВИЋ НИЧИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР ЉИЉАНА РАНКОВИЋ НИЧИЋ бранити рад под називом: „ПРОЦЕНА ПРЕДИКТОРА РАНОГ ПОГОРШАЊА БУБРЕЖНЕ ФУНКЦИЈЕ КОД БОЛЕСНИКА ПОДВРГНУТИХ ВАЛВУЛАРНОЈ ХИРУРГИЈИ СТАРИЈИХ ОД СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА “ дана 30.11.2020 године са почетком у 11 часова у слушаоници последипломске наставе-други спрат Деканата Факултета.

Детаљније

ДР ЖАРКО ЋАЛОВИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР ЖАРКО ЋАЛОВИЋ  бранити рад под називом „РАДИОФРЕКВЕНТНА АБЛАЦИЈА ЕПИКАРДНОГ СУПСТРАТА КАО ТРЕТМАН БРУГАДИНОГ СИНДРОМА““ дана 27.11.2020. године са почетком у 11 часова u слушаоници последипломске наставе-други спрат Деканата Факултета

Детаљније

ДР НЕНАД МИШИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР НЕНАД МИШИЋ  бранити рад под називом „УЛОГА ГОРЊЕ ЕНДОСКОПИЈЕ У ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОЈ ДИЈАГНОЗИ ДИСПЕПСИЈЕ““ дана 17.12.2020. године са почетком у 10 часова u слушаоници последипломске наставе-други спрат Деканата Факултета.    

Детаљније

Проф. др Гордана Драговић Лукић

Обавештавамо Вас да ће проф. др Гордана Драговић Лукић бранити рад под називом: „УТИЦАЈ АНТИРЕТРОВИРУСНИХ ЛЕКОВА НА РЕЛАТИВНУ ДУЖИНУ ТЕЛОМЕРА КОД ПАЦИЈЕНАТА СА HIV ИНФЕКЦИЈОМ “ дана 24.11.2020 године са почетком у 12 часова у слушаоници последипломске наставе-други спрат Деканата Факултета.

Детаљније

ДР АЛЕКСАНДРА ВУКОМАНОВИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР АЛЕКСАНДРА ВУКОМАНОВИЋ  бранити рад под називом „ПОРЕЂЕЊЕ НЕПОСРЕДНИХ ЕФЕКАТА ИНТРААРТИКУЛАРНЕ ПРИМЕНЕ 1 И 2 УЗАСТОПНЕ ИЊЕКЦИЈЕ ХИЈАЛУРОНСКЕ КИСЕЛИНЕ НА БОЛ И ОПШТУ ПОКРЕТЉИВОСТ КОД ПАЦИЈЕНАТА СА ОСТЕОАРТРИТИСОМ КОЛЕНА““ дана 25.11.2020. године са почетком у 11 часова u слушаоници последипломске наставе-други спрат Деканата Факултета .

Детаљније

ДР АЛЕКСАНДАР НЕШКОВИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР АЛЕКСАНДАР НЕШКОВИЋ бранити рад под називом „ИНТРАХОСПИТАЛНИ МОРТАЛИТЕТ КОД БОЛЕСНИКА СА АКУТНИМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА У ПРВОЈ ГОДИНИ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА ПРИМАРНЕ PCI У ЦЕНТРУ БЕЗ КАРДИОХИРУРГИЈЕ“ дана 05.11.2020. године са почетком у 13 часова у слушаоници на II спрату Секретаријата Факултета.    

Детаљније