Др Теодора Паунић Бугар

Др Теодора Паунић Бугар ће бранити рад под називом: „Испитивање улоге галектина 3 као биомаркера срчаних поремећаја код оболелих од миотоничне дистрофије типа 1“ дана 31.01.2023. године са почетком у 9 часова у слушаоници на другом спрату Деканата.  

Детаљније

Др Дејана Станисављевић

Др Дејана Станисављевић ће бранити рад уже специјализације: „Евалуација хибридног модела учења статистике у медицини: кохортна студија“ дана 31.01.2023. године са почетком у 10 часова у слушаоници на другом спрату Деканата.  

Детаљније

Др Михаило Смиљанић

Др Михаило Смиљанић ће бранити рад уже специјализације: „Анализа клиничко-лабораторијских параметара болесника са примарним малт лимфомом орбите и окуларних аднекса“ дана 25.01.2023. године са почетком у 11 часова у слушаоници на другом спрату Деканата.  

Детаљније

Др Предраг Михољчић

Др Предраг Михољчић бранити рад уже специјализације: „Улога и значај ендоскопске хирургије у третману хидросалпинкса код инфертилних пацијенткиња“ дана 19.01.2023. године са почетком у 11 часова у слушаоници на другом спрату Деканата.  

Детаљније

Др Сања Јовановић

Др Сања Јовановић ће бранити рад уже специјализације „Дијагностички значај контрастног рендгенског прегледа једњака у процени типа ахалазије према савременој класификацији “  дана 27.01.2023. године са почетком у 11  часова у слушаоници на другом спрату Деканата.  

Детаљније

Др Рената Тамбурић

Др Рената Тамбурић ће бранити рад уже специјализације: „Утицај кратке телефонске поруке као подсетника за припрему на показатеље квалитета у колоноскопији“ дана 24.01.2023. године са почетком у 11 часова у слушаоници на другом спрату Деканата.  

Детаљније

Др Весна Миловановић

Др Весна Миловановић ће бранити рад уже специјализације: „Клиничке карактеристике пнеумонија код болесника са хроничном опструктивном болести плућа“ дана 16.01.2023. године са почетком у 11 часова у слушаоници на другом спрату Деканата.  

Детаљније

Др Милица Јовичић

Др Милица Јовичић ће бранити рад уже специјализације „Заступљеност комбинација ретких фенотипова у популацији типизираних давалаца крви као предуслов безбедне трансфузије“ дана 17.01.2023. године са почетком у 9 часова у слушаоници на другом спрату Деканата.  

Детаљније

Др Бранко Максимовић

Др Бранко Максимовић ће бранити рад уже специјализације : „ПОВЕЗАНОСТ H.PYLORI ИНФЕКЦИЈЕ СА КАРЦИНОМОМ КОЛОНА И АДЕНОМАТОЗНИМ ПОЛИПИМА КОЛОНА “  дана 28.12.2022. године са почетком у 11  часова у слушаоници на другом спрату Деканата.  

Детаљније