Термини за полагање испита – Инфективне болести, октобарски рок 2021.године

Потврда испита из предмета  Инфективне болести  за октобарски  испитни рок 2021.године, обављаће се електронским путем  (мејл: infektivna.klinika@kcs.ac.rs), од 15.09. до среде 17.09.2021.године ( до 12 часова). У  мејлу је потребно навести : име и презиме , име и презиме испитивача. На дан предходно потврђеног испита, студенти долазе у 7:45  сати, испред Секретаријата, Клинике за инфективне и тропске болести. Студенти приликом доласка морају имати заштитну опрему ( маска и рукавице). Обавезно понети индекс, пријаву, картон. Испит се полаже усмено без практичног дела. За све додатне информације, обратити се адм.секретару Светлани Јовичић на…

Детаљније

Катедра за инфективне болести – обавештење

Студенти који нису оверили семестар за наставну 2020/2021.годину, за предмет Инфективне болести, могу обавити оверу у среду 08.09.2021.године, у Библиотеци, Клинике за инфективне и тропске болести, у 12 часова. Катедра инфективних болести

Детаљније

Термини полагања испита из предмета Инфективне болести за септембарски рок 2021.године

Потврда испита из предмета  Инфективне болести  за септембарски  испитом рок 2021.године, обављаће се електронским путем  (мејл: infektivna.klinika@kcs.ac.rs), од 30.07. до среде 04.08.2021.године ( до 12 часова). У  мејлу је потребно навести : име и презиме , име и презиме испитивача. На дан предходно потврђеног испита, студенти долазе у 7:45  сати, испред Секретаријата, Клинике за инфективне и тропске болести. Студенти приликом доласка морају имати заштитну опрему ( маска и рукавице). Обавезно понети индекс, пријаву, картон. Испит се полаже усмено без практичног дела. За све  додатне информације, обратити се адм.секретару Светлани Јовичић на…

Детаљније

Инфективне болести – јулски рок 2021.године

Потврда испита из предмета  Инфективне болести  у јулском испитом року  2021.године, обављаће се електронским путем  (мејл: infektivna.klinika@kcs.ac.rs), од 06.07. до 09.07.2021.године ( до 12 часова). У  мејлу је потребно навести : име и презиме , име и презиме испитивача. На дан предходно потврђеног испита, студенти долазе у 7:45  сати, испред Секретаријата, Клинике за инфективне и тропске болести. Студенти приликом доласка морају имати заштитну опрему ( маска и рукавице). Обавезно понети индекс, пријаву, картон. Испит се полаже усмено без практичног дела. За све  додатне информације, обратити се адм.секретару Светлани Јовичић на тел.…

Детаљније

Обавештење за јунски рок 2021.године – Инфективне болести

Потврда испита из предмета  Инфективне болести  у јунском испитом року  2021.године, обављаће се електронским путем  (мејл: infektivna.klinika@kcs.ac.rs), од 01.06. до 04.06.2021.године ( до 12 часова). У  мејлу је потребно навести : име и презиме , име и презиме испитивача. На дан предходно потврђеног испита, студенти долазе у 7:45  сати, у салу Клинике за инфективне и тропске болести. Студенти приликом доласка морају имати заштитну опрему ( маска и рукавице). Обавезно понети индекс, пријаву, картон. Испит се полаже усмено без практичног дела. За све  додатне информације, обратити се адм.секретару Светлани Јовичић на тел.…

Детаљније

Предмет Инфективне болести

Пoштoвaни студeнти чeтвртe гoдинe, Oд 10.5.2021. гoдинe пa тoкoм нaрeднe 4 нeдeљe ћe сe oдржaти  дoдaтнa нaстaвa из прeдмeтa Инфeктивних бoлeсти у виду сeминaрa  кoje ћeтe ви спрeмaти и прeзeнтoвaти у oнлајн oкружeњу oстaлим члaнoвимa групe. Teрмин  сeминaрa je oд 9,00 дo 9,45 у дaну кaдa je прeдвиђeнo дa имaтe вeжбe из Инфeктивних бoлeсти. Сeминaрски ћe сe oдвиjaти нa плaтфoрми Microsoft teams нa кojу сви имaтe приступ. Присуствнo сeминaримa je OБAВEЗНO, a eвидeнциja o прeзeнтeримa ћe сe пoсeбнo вoдити. Пoдeљeни стe у пeт групa, пo дaнимa, и тo нa oснoву…

Детаљније

Инфективне болести

Потврда испита из предмета  Инфективне болести  у мајском испитом року  2021.године, обављаће се електронским путем  (мејл: infektivna.klinika@kcs.ac.rs), од 05.05. до 07.05.2021.године ( до 12 часова). У  мејлу је потребно навести : име и презиме , име и презиме испитивача. На дан предходно потврђеног испита, студенти долазе у 7:45  сати, у салу Клинике за инфективне и тропске болести. Студенти приликом доласка морају имати заштитну опрему ( маска и рукавице). Обавезно понети индекс, пријаву, картон. Испит се полаже усмено без практичног дела. За све  додатне информације, обратити се адм.секретару Светлани Јовичић на тел.…

Детаљније

Термини за полагање испита из предмета Инфективне болести- април 2021.године

Потврда испита из предмета Инфективне болести у априлском испитом року 2021.године, обављаће се електронским путем (мејл: infektivna.klinika@kcs.ac.rs ), од 05.04. до 07.04.2021.године ( до 12 часова). У мејлу је потребно навести : име и презиме , име и презиме испитивача. На дан предходно потврђеног испита, студенти долазе у 7:45 сати, у салу Клинике за инфективне и тропске болести. Студенти приликом доласка морају имати заштитну опрему ( маска и рукавице). Обавезно понети индекс, пријаву, картон. Испит се полаже усмено без практичног дела. За све додатне информације, обратити се адм.секретару Светлани Јовичић…

Детаљније

Инфективне болести – мартовски рок 2021.

Потврда испита из предмета  Инфективне болести  у мартовском испитом року  2021.године, обављаће се електронским путем  (мејл: infektivna.klinika@kcs.ac.rs), 11.03. и 12.03.2021.године ( до 12 часова). У  мејлу је потребно навести : име и презиме , име и презиме испитивача. На дан предходно потврђеног испита, студенти долазе у 7:45  сати, у салу Клинике за инфективне и тропске болести. Студенти приликом доласка морају имати заштитну опрему (маска и рукавице). Обавезно понети индекс, пријаву, картон. Испит се полаже усмено без практичног дела. За све  додатне информације, обратити се адм.секретару Светлани Јовичић на тел. 011/2684-071; Термини…

Детаљније

Катедра за инфективне болести

Потврда испита из предмета  Инфективне болести  у фебруарском  испитном року 2021.године, обављаће се електронским путем  (мејл: infektivna.klinika@kcs.ac.rs), 18.02. и 19.02.2021.године ( до 12 часова). У  мејлу је потребно навести : име и презиме, име и презиме испитивача. На дан предходно потврђеног испита, студенти долазе у 7:45  сати, у салу Клинике за инфективне и тропске болести. Студенти приликом доласка морају имати заштитну опрему ( маска и рукавице). Обавезно понети индекс, пријаву, картон. Испит се полаже усмено без практичног дела. За све  додатне информације, обратити се адм.секретару Светлани Јовичић на тел. 011/2684-071; Инфективне…

Детаљније