Обавештење о термину испита у ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ за предмет Психологија разојног доба и старења ОАС Сестринство за испитиача проф. др Милица Пејовић Милованчевић и за предмет Медицинска психологија ОАС Сестринство за испитивача доц. др Оливера Вуковић

Октобарски испитни рок_Медицинска психологија_Психологија развојног доба и старења_Октобарски испитни рок_Термин испита

Детаљније

Изборни предмети Катедре хуманистичких наука -⁠⁠⁠ Термин испита

Испити из изборних предмета Катедре хуманистичких наука (Комуникација у медицини, Медицина, спорт и биоетика, Биоетика 3, Биоетика 4) одржаће се у понедељак, 28.09.2020. у 12:00ч у амфитеатру Силос Института за социјалну медицину. Молимо студенте да се придржавају прописаних епидемиолошких мера.   Катедра хуманистичких наука

Детаљније

Пријава испита за Ванредни октобарски испитни рок ИАС и ОАС

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ   Пријава испита за Ванредни октобарски испитни рок је искључиво електронска :  28. септембра  и  29. септембра  2020. године. Ванредни октобарски испитни рок  је за полагање једног испита за студенте свих година ИАС и ОАС укључујући и апсолвенте.   Испитни рок ће се организовати 12. 13. и 14.октобра 2020. године. Последњи дан уписа у наредну школску годину је 15. октобар 2020. године.   СТУДЕНТСКА СЛУЖБА            

Детаљније

Клиничка онкологија

Поштоване колеге,   Према упутствима Медицинског факултета у зимском семстру школске 2020./2021. године настава ће се спроводити комбинованим моделом, на даљину (on-line) и у присуству студената када је то могуће. У прилогу вам достављамо  распоред предмета Клиничка онкологија за школску 2020./2021.годину,  као и дописе добијене од стране Медицинског факултета који ће нам, надам се, помоћи у спровођењу наставе.   Срдачно, Проф.др Марина Никитовић Одговорни наставник за предмет Клиничка онкологија   Прилог: Клиничка онкологија распоред 2020-2021 Мере заштите на МФУБ – настава      

Детаљније

Прва помоћ – Октобарски испитни рок

ПРВA ПOMOЋ – OКTOБAРСКИ  РOК     Пoштoвaни студeнти, Oбaвeштaвaмo вaс дa ћe сe испит из прeдмeтa Првa пoмoћ у сeптeмбaрскoм  испитнoм рoку oбaвити у фoрми тeстa дaнa 29. IX 2020. гoд. oд  08 дo 09часова у aмфитeaтру Другe хируршкe клиникe. Студeнти су дужни дa тoг дaнa сa сoбoм пoнeсу индeкс и бeлу приjaву . Maскe су oбaвeзнe!!!     Рукoвoдилaц прeдмeтa Првa пoмoћ Прoф. др Свeтoзaр Путник      

Детаљније