Online претпријављивање кандидата за упис на докторске академске студије за шк. 2020/21. годину траје до среде 23.09.2020, до 24 часа.

Online претпријављивање кандидата за упис на докторске академске студије за шк. 2020/21. годину траје до среде 23.09.2020, до 24 часа. Поштовани кандидати за упис на Медицински факултет на докторске академске  студије у школској 2020/21. години у првом уписном року, Oбавештавамо Вас да је ове године пре обавезне пријаве прописане конкурсом (21-25. септембра 2020.), која подразумева долазак кандидата на Факултет, организована и обавезна ONLINE пријава преко WEB APLIKACIJE. Пријављивање почиње 16. септембра 2020. године. Уласком на линк https://upitnik.med.bg.ac.rs/index.php/235156?lang=sr кандидат приступа online  пријави. Након завршене пријаве на сајту Факултета ће бити истакнут распоред доласка…

Детаљније

Распоред за предају докуменената кандидата за упис на ДАС – среда 23.09.2020.год.

Распоред за предају докуменената кандидата за упис на ДАС – среда 23.09.2020.год. Online претпријављивање кандидата за упис на докторске академске студије за шк. 2020/21. годину траје до среде 23.09.2020, до 24 часа.  

Детаљније

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПИСАНИХ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

Овера другог семестра за студенте мастер академских студија обавиће се од 05.10. до 09.10.2020. године.   Услови за оверу другог семестра: Одслушана настава другог семестра, што се потврђује потписима руководилаца предмета слушаних у другом семестру; Положени сви испити из првог и другог семестра; Одобрена теме за израду рада.   За оверу приложити: Индекс са потписима за одслушану наставу предмета другог семестра; Семестрални лист попуњен према индексу за други семестар   УПИС – ОБНОВА ГОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНА   Студенти који не одбране рад до 30.09.2020. године обнављају упис године…

Детаљније

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПИСАНИХ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

Обавештавамо студенте мастер академских студија, који су своје студије уписали школске 2018/2019. године, а у школској 2019/2020. години обновили упис године, да своје студије могу завршити – одбранити рад до 30.09.2020. године. То подразумева да студенти морају имати положене све предвиђене испите, одобрену тему и завршену целу процедуру око одобравања одбране рада да би рад био одбрањен до 30.09.2020. године.   Студенти уписани школске 2018/2019. године који не одбране рад до 30.09.2020. године, положили су све испите предвиђене програмом студија и имају одобрену тему за израду рада, имају право да…

Детаљније

OБAВEШTEЊE O OДРЖAВAЊУ ИСПИTНOГ TEСTA ИЗ ИЗБOРНOГ ПРEДMETA НAУКA И MEДИЦИНA У OКTOБAРСКOM ИСПИTНOM РOКУ

Испитни тeст из избoрнoг прeдмeтa Нaукa и мeдицинa ћe сe oдржaти oнлajн, нa плaтфoрми Рeтицулум, у чeтвртa, 24.09.2020. у пeриoду oд 17 дo19часова. Toкoм нaвeдeнoг пeриoдa мoћи ћeтe дa приступитe тeсту (нajкaсниje у 18,40) и oд трeнуткa зaпoчeтe изрaдe тeстa ћeтe имaти 20 минутa дa гa урaдитe. Сви oстaли дeтaљи вeзaни зa изрaду тeстa ћe вaм бити дoступни пo приступaњу тeсту.   Уписивaњe oцeнe у индeкс зa свe студeнтe кojи испит пoлoжe у oвoм рoку кao и зa студeнтe кojи су испит пoлoжили у нeкoм oд прeтхoдних рoкoвa ћe сe…

Детаљније