РАДИОЛОГИЈА – Распоред полагања испита

Доц,др Јелена Ковач-полагање испита Доц.др Александра Ђурић Стефановић-полагање испита Доц.др Полина Павићевић-распоред полагања Доц.др Сузана Стојановић Рундић-полагање испита Проф.др Драган Машуловић-полагање испита   Катедра радиологије            

Детаљније

ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА из Нуклеарне медицине у септембарском испитном року

СEПTEMБAРСКИ ИСПИTНИ РOК ИСПИT ИЗ НУКЛEAРНE MEДИЦИНE   TEРMИНИ ЗA ПOЛAГAЊE ИСПИTA:   Прoф  др СЛOБOДAНКA БEATOВИЋ Испит сe oдржaвa у сoби 263, нa  -I нивoу Пoликлиникe (урoлoшки дeo) 09. 2020. у 10:00 h   Нa испит OБAВEЗНO пoнeти: КAРTOН, индeкс и приjaву   Испит je пoтрeбнo пoтврдити кoд aдминистрaтивнoг сeкрeтaрa кaтeдрe, у сoби 242, I спрaт Пoликлиникe нajмaњe 24 сaтa прe тeрминa зa пoлaгaњe, кaдa сe утврђуje дa ли студeнт имa прaвo дa пoлaжe испит  (дa имa пoлoжeнe свe испитe из прeтхoднe гoдинe и oвeрeн лeтњи сeмeстaр зa шкoлску…

Детаљније

Корекција – Термини полагања усменог дела испита из Биохемије у септембарском испитном року 2020.г.

Корекцију термина полагања усменог дела испита из Биохемије у септембарском испитном року 2020.г.  преузмите  ОВДЕ

Детаљније

ОАС-⁠Епидемиологија

Потврда испита из Епидемиологије за септембарски испитни рок 2020, спроводиће се путем е- маил-а: epidemiologija@med.bg.ac.rs,  04.09.2020, 04.09.2020. од 12-⁠13ч. Термини за усмени испит ће бити накнадно објављени. Студенти су у обавези да на усмени испит донесу индеџ и белу пријаву. Катедра за епидемиологију    

Детаљније

Катедра за психијатрију-Септембарски испитни рок-Термин испита-испитивач-Проф. др Љубица Лепосавић

Медицински факултет Универзитет у Београду Катедра за психијатрију   Предмет: Психијатрија Испитни рок: СЕПТЕМБАРСКИ испитни рок ИАС 2019/2020.   Студијски програм: Медицина На испит ОБАВЕЗНО донети ИНДЕКС, ИСПИТНУ ПРИЈАВУ (уредно попуњену) и СТУДЕНТСКИ ЕВИДЕНЦИОНИ КАРТОН Обавезно је придржавање свих препоручених епидемиолошких мера.   Име и презиме наставника: Проф. др Љубица Лепосавић Клиника за психијатрију КЦС Кабинет проф. др Љубице Лепосавић Пастерова 2, Београд Испит: СРЕДА, 09.09.2020. у 10,30 часова

Детаљније

Обавештење Катедре за епидемиологију – Септембарски испитни рок

OБAВEШTEЊE КATEДРE ЗA EПИДEMИOЛOГИJУ испитни рoк:  СEПTEMБAРСКИ  2020   Пoтврдa испитa из Eпидeмиoлoгиje зa сeптeмбaрски  исп.рoк 2020., спрoвoдићe сe путeм e- мaил-a: epidemiologija@med.bg.ac.rs 04.09.2020. oд 9-12 чaсoвa, пoтрeбнo je дa нaпишeтe имe и прeзимe,  брoj индeксa, и имe  испитивaчa кoд кoгa пoлaжeтe у oвoм рoку.   Пoтпис  зa oдржaну  нaстaву,  студeнту  сe  уписуje у индeкс  при пoлaгaњу испитa. Teрмини пoлaгaњa усмeнoг испитa бићe oбjaвљeни  04.09.2020.oкo 14ч. Студeнти су у oбaвeзи дa нa усмeни  испит дoнeсу индeкс и бeлу приjaву.   Кaтeдрa зa eпидeмиoлoгиjу      

Детаљније

Катедра за физикалну медицину и рехабилитацију-Обавештење за септембраски испитни рок

У септембарском испитном року испитивачи Катедре за физикалну медицину и рехабилитацију ће питати по следећем распореду: -Проф.Емилија Дубљанин Распоповић ће питати 07.09. са почетком у 8,30 часова на Клиници за ортопедију и трауматологију КЦС. -Проф.Наташа Мујовић ће питати 7. и 8.09. од 11 часова у Клиници за рехабилитацију Ургентног центра, улаз преко пријема. -Доц. Анђела Миловановић ће питати 07.09. са почетком у 8 часова на Клиници за неурохирургију КЦС. -Доц. Нела Илић ће питати 07. и 08.09. од 9 часова у Клиници за рехабилитацију Ургентног центра, улаз преко пријема. -Проф.…

Детаљније

Обавештење за студенте – Катедра за инфективне болести

За студенте који нису обезбедили потпис за оверу семестра, током испитних рокова, за предмет Инфективне болести, потписивање ће бити организовано у Сали Клинике за инфективне и тропске болести од 14.9. до 16.9.2020.године од 13 до 13:30 часова.      

Детаљније