Катедра за психијатрију-Септембарски испитни рок-Термини испита-Испитивачи-Проф. др Сања Тотић Познановић, Доц. др Чедо Миљевић и Доц. др Бојана Пејушковић

Катедра за психијатрију-Септембарски испитни рок-Термини испита-Испитивачи-Проф. др Сања Тотић Познановић, Доц. др Чедо Миљевић и Доц. др Бојана Пејушковић

Детаљније

Cептембарски испитни рок Патологија  –  доц. Др Софија Глумац

СРЕДА 09.09.2020. са почетком у  9h   Страхинјић Марија Ђошић Кристина                                 9h       Манојловић Катарина Грујичић Оливера                               10h Салиховић Ајла Тодић Исидора                           11h         Симић Анђела Петровић Сара                              12h                      Милановић Анђела Челебић Елена    

Детаљније

Обавештење о тесту из Биофизике у Медицинској физиологији

БИОФИЗИКА У ФИЗИОЛОГИЈИ Обавештење у вези тестa   03.09.2020. у 10:00h Сала 1 Института за Биофизику у медицини Тест има 30 питања, а време за израду теста је 60 минута Забрањена је употреба мобилних телефона Забрањено је преписивање и/или гледање у туђ тест Исправке једном означеног одговора се не признају, ни са потписом студента или дежурног ПО ЗАВРШЕНОЈ ИЗРАДИ ПРЕДАТИ ТЕСТ И ЛИСТ „Страна са одговорима“ Резултати теста биће објављени у четвртак 03.09.2020. године после 12h на огласној табли Института за Биофизику, огласној табли Института за Медицинску физиологију и интернет…

Детаљније

Обавештење о термину теста из Биофизике у радиологији за школску 2019/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠20.

Биoфизикa у Рaдиoлoгиjи 2019/2020 TEСT 08.09.2020. у 10h СAЛA 1 Институтa зa Биoфизику у мeдицини   Teст трaje 60 минутa. Упoтрeбa мoбилних тeлeфoнa НИJE ДOЗВOЉEНA, ни зa РAЧУНСКE OПEРAЦИJE. Рeзултaти ћe бити oбjaвљeни у УTOРAК (09.2020.) у 11:30h нa oглaснoj тaбли Институтa зa Биoфизику и интeрнeт стрaници фaкултeтa. Пoтврдa испитa из Биoфизикe у Рaдиoлoгиjи oдржaћe сe OД 03.09.2020. ДO 04.09.2020. eлeктрoнски нa мaил сeкрeтaрa Институтa зa Биoфизику у мeдицини (danilo.pinjic@med.bg.ac.rs) Студeнти кojи пoлaжу 08.09.2020. трeбa дa дoнeсу индeкс и бeлу приjaву нa испит Студeнти кojи су пoлoжили Биoфизику у Рaдиoлoгиjи…

Детаљније

Обавештење о полагању испита из изборног предмета Програмирана ћелијска смрт

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ИЗ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА  „ПРОГРАМИРАНА ЋЕЛИЈСКА СМРТ-БИОХЕМИЈСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ“ У СЕПТЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ     Молимо колеге које су заинтересоване за полагање испита из изборног предмета „Програмирана ћелијска смрт – биохемијске карактеристике“ у септембарском испитном року, да се ради договора о полагању истог јаве на marija.jeremic@med.bg.ac.rs најкасније до четвртка 3. септембра у 15 часова.     Организатори курса          

Детаљније

Потписи на изборном предмету Хемијски састав козметичких препарата

ПОТПИСИВАЊЕ ИНДЕКСА И УПИС РЕЗУЛТАТА   Потписивање индекса и упис резултата испита из изборног предмета Хемијски састав козметичких препарата обавиће се у петак 11. 9. 2020. године на Институту за хемију у медицини у 11 часова. Индекс и попуњена испитна пријава са холограмом (не морају се лично донети) остављају се на столу поред улазних врата у Институт. Потписан индекс преузима се истог дана. У индекс обавезно уписати:   a) у део за оверу семестра Назив предмета – Хемијски састав козметичких препарата Бр. часова предавања – 15 часова, друго (остало) –…

Детаљније

Обавештење – Социјална медицина

ИНСТИТУТ ЗА СОЦИЈАЛНУ МЕДИЦИНУ ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ИСПИТНИ РОК У СЕПТЕМБРУ     Обавештавамо Вас да ће се потврда термина полагања испита обавити путем линка: https://bit.ly/socijalna-potvrda 01. и 02. септембра 2020. године од 08:00 до 14:00 часова.    

Детаљније

ОКП II – Лекар у заједници

ОБАВЕШТЕЊЕ   Моле се студенти да од 01. до 04.09.2020. године у временском интервалу од 08:00 до 12:00 часова донесу индексе на први спрат Института за социјалну медицину, ради потиписавања истих. Потрено је да у индексу у делу где пише назив наставног предмета упишете ОКП II – Лекар у заједници, а у  делу где пише вежбе број 20.    Секретар Института за социјалну медицину   У ЈУНСКОМ 2 ИСПИТНОМ РОКУ СТУДЕНТИ ПОЛАЖУ ИСПИТ ПО СЛЕДЕЋЕМ РЕСПОРЕДУ:   Проф. др Дејана Вуковић 03.07.2020.године   09:00 часова Пешић Милица 2018/7304 Трајковски Александра…

Детаљније