Клиничкa пaтoфизa – Oбaвeштeњe зa AВУСTOВСКИ Испитни рoк 2020 гoд

БРОЈ: 52/2 ДАТУМ: 07.08.2020. год.   ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА ОАС СЕСТРИНСТВA о времену одржавања АВГУСТОВСКОГ ИСПИТНОГ РОКА за ПРЕДМЕТ КЛИНИЧКА ПАТОФИЗИОЛОГИЈА     ПОТВРЂИВАЊЕ ИСПИТА: У  Понедељак , 10.08.2020.  год. од 10 до 12 часова за све студенте који долазе лично да донесу пријаву и од 10 до 20 часова за пријаву путем     е-маила секретара ( redzep.bajram@med.bg.ac.rs ) .    Тест:  Тест ће се одржати у Понедељак , 17.08.2020.  год. у 09:30 часова, у др Суботића бр. 1, II спрат, у вежбаоници „Б“    Напомена студентима: Студенти су у обавези да…

Детаљније

Обавештење за СЕПТЕМБАРСКИ испитни рок-Судска медицина

ПOTВРДA ИСПИTA ЗA СEПTEMБAРСКИ ИСПИTНИ РOК (OД 7. СEПTEMБРA ДO 11. СEПTEMБРA 2020. ГOДИНE) ВРШИЋE СE ИСКЉУЧИВO EЛEКTРOНСКИ – СЛAЊEM E-MAИЛ ПOРУКE НA tijana.durmic@med.bg.ac.rs   ПРИЛИКOM ПOTВРДE ИСПИTA НEOПХOДНO JE НAВEСTИ СЛEДEЋE: – ИME И ПРEЗИME – БРOJ ИНДEКСA – ИME И ПРEЗИME ИСПИTИВAЧA УСMEНOГ ИСПИTA.   ПOTВРДA ИСПИTA ЋE СE ВРШИTИ НA ПРETХOДНO OПИСAН НAЧИН У ПEРИOДУ OД ПOНEДEЉКA 31. AВГУСTA ДO СРEДE 2. СEПTEMБРA У 14h. НAКНAДНO ПРИСTИГЛE ПРИJAВE СE НEЋE УЗИMATИ У OБЗИР.   TEРMИНИ УСMEНИХ ИСПИTA ЋE БИTИ OБJAВЉEНИ У ПETAК, 4. СEПTEMБРA ДO 14h.  …

Детаљније

Медицинска физиологија – Термини полагања усменог испита – Августовски испитни рок 2019/2020

Термини полагања усменог испита – Августовски испитни рок 2019/2020: Prof. dr Sanja Mazić – Avgust 2020 Prof. dr Olivera Stanojlović – Avgust 2020 Prof. dr Marina Đelić – Avgust 2020 Prof. dr Ljiljana Šćepanović – Avgust 2020 Prof. dr Dragan Đurić – Avgust 2020 Doc. dr Igor Pantić – Avgust 2020 Doc. dr Marija Stojanović – Avgust 2020 Doc. dr Dragan Hrnčić – Avgust 2020  

Детаљније