ДР АНА ЈАНИЋИЈЕВИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР АНА ЈАНИЋИЈЕВИЋ  бранити рад под називом „УТИЦАЈ ПРИМЕНЕ И РЕДОСЛЕДА ДАВАЊА КЕТАМИНА И МАГНЕЗИЈУМА-СУЛФАТА НА СМАЊЕЊЕ ПОСТОПЕРАТИВНОГ БОЛА КОД ПАЦИЈЕНАТА ПОДВРГНУТИХ ЛАПАРОСКОПСКОЈ ХОЛЕЦИСТЕКТОМИЈИ“ дана 15.09.2020. године са почетком у 11 часова слушаоници последипломске наставе – други спрат Деканата Факултета.

Детаљније

Испит из предмета Епидемиолошка истраживања у медицини у септембарском испитном року

Испит из предмета Епидемиолошка истраживања у медицини у септембарском испитном року, за студенте ДАС и САС који слушају наставу шк. 2019/2020. године, одржаће се у петак 11. 09. 2020. год. у 14часова, на Институту за епидемиологију (након испита из Увода у научни рад, уколико студенти полажу оба испита)

Детаљније

Резултати испита из Клиничке микробиологије за септембарски испитни рок 2020.

Клиничка микробиологија 7. септембар 2020. – резултати ИД студента Презиме и име ИД теста Бодови Резултат 17568 Нале Леа 11 17 Положио/ла 15427 Трифуновић Богдан 11 22 Положио/ла 17580 Пандуревић Страхиња 11 21 Положио/ла 14468 Стаменковић Јелена 11 20 Положио/ла 16508 Abazeed Miriana 11 17 Положио/ла 16566 Милић Никола 11 16 Положио/ла 15475 Пантелић Софија 11 21 Положио/ла 16490 Ђуровић Борко 11 21 Положио/ла 16576 Аћимовић Александра 11 17 Положио/ла 17581 Козомара Никола 11 18 Положио/ла 13179 Томић Ирина 11 20 Положио/ла 16281 Јевтовић Милица 11 22 Положио/ла 15303 Николић…

Детаљније

Испит из Клиничке онкологије

Испит из Клиничке онкологије одржаће се од 08.9. до 09.9.2020.године и то:   Студенти који су на списку код Доц.др.Ивана Марковића испит почиње 08.9.2020 године у 8,оо часова и студенти који су на списку код Проф.др.Зорице Милошевић испит почиње 08.9.2020.године у 8,оо часова Студенти који су на списку код Проф.др.Весне Плешинац – Карапанџић и Доц.др.Сузане Стојановић испит почиње 09.9.2020.године у 8,00 часова. Испит ће бити одржан у амфитеатру у новом делу зграде Института за онкоогју и радиологију Србије. Студенти са собом морају да имају индекс, белу пријаву и евиденциони картон…

Детаљније

Др Милена Везмар

Др Милена Везмар приступиће јавној одбрани завршног академског специјалистичког рада под називом «САВРЕМЕНИ ПРИСТУП У ЛЕЧЕЊУ ДЕЦЕ СА АРТРОГРИПОЗОМ» дана 25.09.2020. године у 9 часова у слушаоници на II спрату Секретаријата Факултета. Јавна одбрана рада обавиће се пред Комисијом у саставу: проф. др Љубица Константиновић, председник, проф. др Драгана Ћировић и проф. др Ивана Петронић-Марковић, ментор.

Детаљније

EНГЛEСКИ JEЗИК 1 И EНГЛEСКИ JEЗИК 2 – ПOTПИСИ И УПИС OЦEНA

Укoликo стe пoлoжили испит у Jуну 1, Jуну 2 или Сeптeмбру и/или слушaли нaстaву кoд дoц. др Дaнкe Синaдинoвић и joш увeк нистe дoбили пoтпис или уписaли oцeну, мoжeтe дoћи у утoрaк, 08.09. Укoликo дoлaзитe дa упишeтe oцeну, мoрaтe имaти уписaн нaзив прeдмeтa и пoпуњeну бeлу приjaву кojу ћeтe прилoжити уз индeкс. Укoликo жeлитe дa упишeтe oцeну и дoбиjeтe пoтпис зa oвeру сeмeстрa, пoтрeбнo je дa нaзив прeдмeтa упишeтe нa прeдвиђeнa мeстa и дa уз индeкс прилoжитe пoпуњeну бeлу приjaву и свoj кaртoн сa прeдaвaњa. Укoликo жeлитe сaмo пoтпис зa…

Детаљније

Прва помоћ – Септембарски испитни рок

Пoштoвaни студeнти,   Oбaвeштaвaмo вaс дa ћe сe испит из прeдмeтa Првa пoмoћ у сeптeмбaрскoм  испитнoм рoку oбaвити у фoрми тeстa дaнa 11. IX 2020. гoд. oд  08 дo 09 часова у aмфитeaтру Силoс. Студeнти су дужни дa тoг дaнa сa сoбoм пoнeсу индeкс и бeлу приjaву . Maскe су oбaвeзнe!!!   Рукoвoдилaц прeдмeтa Првa пoмoћ Прoф. др Свeтoзaр Путник      

Детаљније

ИСПИТ ИЗ ХИРУРГИЈЕ СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ – КБЦ ,,БЕЖАНИЈСКА КОСА”

ОКТОБАРСКИ  ИСПИТНИ РОК – 24.09. 2020. – у 9 часова   Потврде испита доставити електронским путем до уторка 22.09 u 12сати на мејл: cirkovic.vesna@bkosa.edu.rs   тел 064/ 811 4259

Детаљније

Латински језик-Обавештење

1. Обавештавају се студенти да ће се испит из Латинског језика за септембарски испитни рок одрзати у кабинету наставника у понедељак 14.9.2020. од 9-12. Потребно је донети индекс, попуњену белу пријаву са холограмом и урађена вежбања из уџбеника. 2. Уписивање резултата из претходних рокова Латински језик – у понедељак 14. 9. од 9-12часова оставити индексе са попуњеним белим пријавама са холограмом на означено место испред огласне табле Катедре химанистичких наука. По индексе доћи од 12-14часова.

Детаљније

ИСПИТ ИЗ ПРЕДМЕТА СПЕЦИЈАЛНА КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА – ДАС ИЗ МЕДИЦИНСКЕ ФАРМАКОЛОГИЈЕ

Испит из обавезног предмета Специјална клиничка фармакологија у оквиру ДАС из Медицинске фармакологије у септембарском испитном року одржаће се у петак 11.09.2020. године у 15 часова у малој сали Института за фармакологију, клиничку фармакологију и токсикологију.    

Детаљније