Др Дарија Стефановић

 Др Дарија Стефановић приступиће јавној одбрани завршног академског специјалистичког рада под називом «ФАКТОРИ РИЗИКА ЗА РЕХОСПИТАЛИЗАЦИЈУ КОД БОЛЕСНИКА СА ХРОНИЧНОМ СРЧАНОМ СЛАБОШЋУ И ОЧУВАНОМ, УМЕРЕНО СНИЖЕНОМ И ЗНАЧАЈНО СНИЖЕНОМ ЕЈЕКЦИОНОМ ФРАКЦИЈОМ» дана 25.09.2020. године у 9 часова у свачаној сали Секретаријата Факултета. Јавна одбрана рада обавиће се пред Комисијом у саставу: доц. др Предраг Ерцег, председник, проф. др Предраг Митровић и проф. др Наташа Марковић-Николић, ментор.

Детаљније

Др Тамара Филиповић

Др Тамара Филиповић, браниће докторску дисертацију под називом „УТИЦАЈ СПЕЦИФИЧНО ДИЗАЈНИРАНОГ ПРОГРАМА ВЕЖБИ НА ЕНЗИМСКУ АКТИВНОСТ МАТРИКС МЕТАЛОПРОТЕИНАЗА СЕРУМА И ФУНКЦИОНАЛНИ СТАТУС ПАЦИЈЕНТКИЊА СА ПОСТМЕНОПАУЗАЛНОМ ОСТЕОПОРОЗОМ“, дана 25.09.2020. године у 13,30 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Ивана Петронић-Марковић, Доц.др Нела Максимовић и Проф.др Мирјана Коцић. Ментор: Проф.др Милица Лазовић, Коментор: Проф.др Кристина Гопчевић .

Детаљније

Др Александар Добросављевић

Др Александар Добросављевић, браниће докторску дисертацију под називом „УТИЦАЈ ОВАРИЈАЛНОГ ХИПЕРСТИМУЛАЦИОНОГ СИНДРОМА НА ПЕРИНАТОЛОШКЕ ИСХОДЕ ТРУДНОЋА ОСТВАРЕНИХ АРТЕФИЦИЈАЛНИМ РЕПРОДУКТИВНИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА“, дана 25.09.2020. године у 10 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Младенко Васиљевић, Проф.др Љиљана Мирковић и Проф.др Славиша Станишић. Ментор: Проф.др Снежана Ракић.

Детаљније

Др Радислав Ашћерић

Др Радислав Ашћерић, браниће докторску дисертацију под називом „ПОУЗДАНОСТ ПЕДО-БРАХИЈАЛНИХ ИНДЕКСА У ДЕТЕКЦИЈИ КЛИНИЧКИ ЗНАЧАЈНЕ ПЕРИФЕРНЕ АРТЕРИЈСКЕ ОКЛУЗИВНЕ БОЛЕСТИ ДОЊИХ ЕКСТРЕМИТЕТА КОД БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА НА ХЕМОДИЈАЛИЗИ“, дана 24.09.2020. године у 13 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Драгослав Ненезић, Проф.др Нада Димковић и Проф.др Владан Поповић. Ментор: Проф.др Ненад Илијевски.

Детаљније

Др Стефан Јуричић

Др Стефан Јуричић, браниће докторску дисертацију под називом „ПРОЦЕНА КВАЛИТЕТА ЖИВОТА КОД БОЛЕСНИКА СА ХРОНИЧНОМ ТОТАЛНОМ ОКЛУЗИЈОМ КОРОНАРНЕ АРТЕРИЈЕ: РАНДОМИЗОВАНО ПОРЕЂЕЊЕ ОПТИМАЛНЕ МЕДИКАМЕНТНЕ ТЕРАПИЈЕ И ПЕРКУТАНЕ РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЈЕ ХРОНИЧНЕ ТОТАЛНЕ ОКЛУЗИЈЕ“, дана 24.09.2020. године у 11 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Милан Недељковић, Проф.др Бранко Белеслин и Проф.др Милоје Томашевић. Ментор: Проф.др Синиша Стојковић.

Детаљније

Др Јелена Василијевић

Др Јелена Василијевић, браниће докторску дисертацију под називом „ПРОЦЕНА ЕФЕКТА ПАНРЕТИНАЛНЕ  ЛАСЕРСКЕ ФОТОКОАГУЛАЦИЈЕ МЕРЕЊЕМ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА И ЗАДОВОЉСТВА ЛЕЧЕЊЕМ КОД ПАЦИЈЕНАТА СА ДИЈАБЕТЕСНОМ РЕТИНОПАТИЈОМ“, дана 23.09.2020. године у 15 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Татјана Пекмезовић, Проф.др Мирослав Кнежевић, Доц.др Дијана Рисимић, Доц.др Игор Ковачевић и Доц.др Марија Тренкић. Ментор: Проф.др Миленко Стојковић.

Детаљније

Др Марија Петровић

Др Марија Петровић, браниће докторску дисертацију под називом „ЗНАЧАЈ ПРИМЕНЕ КОМБИНОВАНЕ ТЕРАПИЈЕ ХЕПАРИНА И ВЕЖБАЊА КОД БОЛЕСНИКА СА РЕФРАКТОРНОМ АНГИНОМ ПЕКТОРИС“, дана 23.09.2020. године у 13 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Бранко Белеслин, Проф.др Милица Деклева Манојловић и Проф.др Милоје Томашевић. Ментор: Проф.др Ана Ђорђевић Дикић.

Детаљније

Др Иван Скадрић

Др Иван Скадрић, браниће докторску дисертацију под називом „КАРАКТЕРИСТИКЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ ФУНКЦИОНАЛНИХ ВАРИЈАНТИ ГЕНА ИЗ СУПЕРФАМИЛИЈЕ ЦИТОХРОМ P450 У СТАНОВНИШТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“, дана 23.09.2020. године у 11 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Сузана Цвјетићанин, Доц.др Бранислава Медић и Проф.др Викторија Драгојевић Симић. Ментор: Оливер Стојковић.

Детаљније