Септембарски рок – Резултати испита из изборног предмета Биоетика 3 за студенте који су наставу слушали на Ретикулуму

Списак студената који су испит из предмета Биоетика 3 положили преко задатака је  у прилогу . Студенти који нису положили могу испит полагати у октобарском року слањеm решених задатака на адресу mfub.ethics@yahoo.com до 23.09.2020. Задаци и презентација „Етички принципи“ коју је потребно прегледати да бисте савладали примену етичких принципа у решавању задатака остају исти (можете их наћи на ретикулуму). Молимо студенте који су положили да донесу попуњену белу испитну пријаву са холограмом и убаце је у обележену кутију испред огласне табле Катедре хуманистичких наука до утрока 15.09.2020. Уписивање индекса ће…

Детаљније

Испит из модула ,,Животна средина и здравље истраживачки проблеми,,  на докторским студијама из ,,Еколошки и нутритивни фактори и здравље,,

Испит из модула ,,Животна средина и здравље истраживачки проблеми,,  на докторским студијама из ,,Еколошки и нутритивни фактори и здравље,,  одржаће се 22.09.2020. године у 10.30 часова у библиотеци Института за Хигијену.

Детаљније

ЗАКАЗИВАЊЕ ИСПИТА ИЗ ПЕДИЈАТРИЈЕ ЗА „ОКТОБАРСКИ РОК“ – НАСТАВНА БАЗА ИМД

Пoштoвaни студeнти, Зaкaзивaњe испитa из прeдмeтa Пeдиjaтриja („oктoбaрски рoк“ рoк 23.-28.9.2020.)  je 16. и 17.9.2020.гoдинe у тeрмину oд 9 – 11часова. Teлeфoн зa зaкaзивaњe испитa 31 08 160 (сeстрa Maринa). НAКOН TEЛEФOНСКOГ ЗAКAЗИВAНJA ИСПИTA НEOПХOДНO JE ДA : Студeнт пoтврди излaзaк нa испит  из прeдмeтa ПEДИJATРИJA мaилoм  двa дaнa прe зaкaзaнoг тeрминa oдржaвaњa испитa. Пoтрeбнo je oстaвити личнe пoдaткe, брoj индeксa и брoj тeлeфoнa, кao и имe и прeзимe нaстaвникa. Пoдaткe слaти  нa слeдeћу мaил aдрeсу:  imdnastava@ptt.rs Нa дaн испитa студeнт дoнoси индeкс, бeлу приjaву и кaртoн! (OНИ КOJИ СУ…

Детаљније

Обавештење специјализантима Физикалне медицине и рехабилитације

Обавештавају се специјализанти физикалне медицине и рехабилитације да ће Eлиминациони тест да се одржи 18.09.2020. године у 10 часова у Амфитеатру Клинике за физикалну медицину и рехабилитацију Зотовић, Сокобањска 13.

Детаљније

Резултати теста из Клиничке биохемије у септембарском испитном року 2020.г.

РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА ИЗ КЛИНИЧКЕ БИОХЕМИЈЕ У СЕПТЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2020.год. ПОЛОЖИЛИ: Редни бр. Бр. досијеа Презиме и име 1 2015/0517 Folich Daniela 2 2017/0585 Алашевић Милица 3 МД140320 Алексић Милена 4 2015/0060 Арсеновић Младен 5 2017/0587 Богдановић Уна 6 2015/0317 Величковић Урош 7 2015/0075 Вуковић Петар 8 МД140033 Дмитровић Марко 9 2016/0490 Ђуровић Борко 10 2015/0365 Јовановић Јован 11 2016/0342 Јованчевић Исидора 12 2015/0374 Коцић Лазар 13 2016/0220 Лукендић Соња 14 2018/0530 Максимовић Милица 15 2016/0471 Мартиновић Вера 16 2016/0073 Миротић Ивана 17 2016/0502 Митровић Тамара 18 2016/0229 Младеновић Лазар…

Детаљније

ИСПИТ ИЗ ПРЕДМЕТА КЛИНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА У МЕДИЦИНИ

Испит из предмета КЛИНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА У МЕДИЦИНИ у септембарском испитном року одржаће се у петак 11.09.2020 у 12часова на Клиници за ендокринологију у канцеларији проф. др Мирјане Шумарац Думановић /код пријема/.    

Детаљније

Испит из обавезног модула Поремећај хомеостазе на докторским студијама смер Физиолошке науке

Обавештење да ће се испит из обавезног модула Поремећај хомеостазе на докторским студијама смер Физиолошке науке одржати 11.09. 2020. у 8 часова у семинарској сали Института за патолошку физиологију.

Детаљније

Термин потписивања индекса из Гинекологије и акушерства за студенте пете године

Термин потписивања индекса из Гинекологије и акушерства за студенте пете године који нису узели потпис за оверу семестра је у утoрaк 15.сeптeмбaр у 9 чaсoвa у кaнцeлaриjaмa Деканата. Тачна локација давања потписа ће бити накнадно објављена.    

Детаљније

Клиничка биохемија, термини уписивања оцене у септембарском испитном року

ТЕРМИНИ УПИСИВАЊА ОЦЕНА ИЗ КЛИНИЧКЕ БИОХЕМИЈЕ У СЕПТЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2019/2020.год.        Испитивач:                                            Датум:                        Време: Доц. др Жељка Станојевић                    11.09.2020.                14,30 до 15,00 ч. Доц. др Татјана Николић                      11.09.2020.                12,30 до 13,00 ч. Доц. др Весна Ћорић                               10.09.2020.                13,00 до 13,30 ч. _______________________________________________________________     У Београду, 09.09.2020.год.                     КАТЕДРА ЗА БИОХЕМИЈУ      

Детаљније