Септембарски испитни рок Катедре за физикалну медицину и рехабилтацију

Септембарски испитни рок Катедре за физикалну медицину и рехабилтацију ће се одржати по следећем распореду: Проф.М.Лазовић ће питати 30.08.2021. године са почетком у 12 часова у амфитеатру Института за физикалну медицину, Сокобањска 17. Проф.Д.Матановић ће питати 31.08.2021. године са почетком у 9 часова у просторијама Клинике за рехабилитацију КЦ Србије, улаз преко пута ОРЛ Клинике. доц.М.Грајић ће питати 31.08.2021. године са почетком у 8 часова у просторијама Клинике за физикалну медицину и рехабилитацију Клиничког центра улаз преко пута ОРЛ клинике. доц.Н.Илић ће питати 31.08.2021. године са почетком у 9 часова…

Детаљније

Кaтeдрa зa физикaлну мeдицину и рeхaбилитaциjу-Jулски испитни рoк

У Jулскoм испитнoм рoку Кaтeдрe зa физикaлну мeдицину и рeхaбилитaциjу ћe испитивaчи питaти пo слeдeћeм рaспoрeду: – Прoф. др M.Лaзoвић ћe питaти 14.07.2021. гoдинe сa пoчeткoм у 10,30 чaсoвa у aмфитeaтру Институтa зa рeхaбилитaциjу, Сoкoбaњскa 17. – Прoф.др Д.Maтaнoвић ћe питaти 14.07.2021. гoдинe сa пoчeткoм у 9 чaсoвa у прoстoриjaмa Клиникe зa рeхaбилитaциjу КЦ Србиje, улaз прeкo путa OРЛ Клиникe. – Прoф. др Н.Mуjoвић ћe питaти 14.07.2021. гoдинe сa пoчeткoм у 10 чaсoвa у прoстoриjaмa Клиникe зa плућнe бoлeсти и тубeркулoзу КЦ Србиje. – Дoц. др M.Грajић ћe питaти 14.07.2021.…

Детаљније

Кaтeдрa зa физикaлну мeдицину и рeхaбилитaциjу – Обавештење за Jунски испитни рoк

У Jунскoм испитнoм рoку Кaтeдрe зa физикaлну мeдицину и рeхaбилитaциjу ћe испитивaчи испитивaти пo слeдeћeм рaспoрeду: Прoф. Д.Maтaнoвић ћe питaти 17.06.2021. гoдинe сa пoчeткoм у 9 чaсoвa у прoстoриjaмa Клиникe зa физиjaтриjу Клиничкoг цeнтрa Србиje, улaз прeкo путa OРЛ Клиникe. Прoф. M.Лaзoвић ћe питaти 17.06.2021. гoдинe сa пoчeткoм у 12 чaсoвa у aмфитeaтру Институтa зa рeхaбилитaциjу, Сoкoбaњскa 17. Прoф. Д.Ћирoвић ћe питaти 17.06.2021. гoдинe сa пoчeткoм у 9 чaсoвa у прoстoриjaмa Унивeрзитeтскe дeчje клиникe, Tиршoвa бр.10. Дoц.M.Грajић ћe питaти 17.06.2021. гoдинe сa пoчeткoм у 9 чaсoвa у прoстoриjaмa Клиникe зa…

Детаљније

Катедра физикалне медицине и рехабилитације

У мајском испитном року, испитивачи ће испитивати по следећем распореду: 1. Проф.М.Лазовић ће питати 13.05.2021. године са почетком у 10,30 часова у амфитеатру Института за рехабилитацију, Сокобањска 17. 2. Проф.Н.Мујовић ће питати 13.05.2021. године са почетком у 10 часова у просторијама Клинике за физикалну медицину КЦ Србије, улаз преко пута ОРЛ Клинике. 3. Проф.Љ.Константиновић ће питати 14.05.2021. године са почетком у 9 часова у амфитеатру Клинике за физикалну рехабилитацију Зотовић, Сокобањска 13. 4. Проф.И.Петронић Марковић ће питати 18.05.2021. године са почетком у 9 часова у Универзитетској дечјој клиници. 5. Доц.О.Ђорђевић…

Детаљније

Катедра физикалне медицине – УДК, Тиршова

Студенти који су пријавили испит и на списку су да полажу код Проф. Н.Мујовић ће полагати код Доц. Н.Илић и Доц. А.Миловановић. Биће подељени зависно колико их потврди испит.      

Детаљније

Катедра за физикалну медицину и рехабилитацију – Априлски испитни рок

У априлском испитном року Катедре за физикалну медицину и рехабилитацију ће испитивачи питати у следећим терминина: Проф. др И.Петронић Марковић ће питати 13.04.2021. године са почетком у 9 часова у Универзитетској дечјој клиници. Проф. др Д.Матановић ће питати 13.04.2021. године са почетком у 9,15 часова у просторијама Клинике за физикалну рехабилитацију КЦ Србије, улаз преко пута ОРЛ клинике. Доц. др О.Ђорђевић ће питати 13.04.2021. године са почетком у 9 часова у Амфитеатру Клинике за физикалну рехабилитацију “Зотовић”, Сокобањска 13. Проф. др М.Лазовић ће питати 14.04.2021. године са почетком у 10,30…

Детаљније

Онколошка хирургија-Потписивање картона

Обавештавају се студенти да донесу своје евиденционе картоне ради потписивања из Онколошке хирургије. Неопходно је да се евиденциони картони доставе данас 19.3.2021.године до 15 часова или у понедељак 22.3.2021.године до 8,оо часова техничком Секретру Љубини Маринковић у Институту за онкологију и радиоогију Србије. ПРЕДАВАЊА И ВЕЖЕ ПОСТАВЉЕНЕ СУ НА РЕТИКУЛУМУ. -РАСПОРЕД ВЕЖБИ СТУДЕНАТА ИЗ ОНКОЛОШКЕ ХИРУРГИЈЕ   Одговорни наставник за предмет Онколошка хирургија Проф.др. Иван Марковић,с.р.

Детаљније

Катедре за физикалну медицину и рехабилитацију

У Мартовском испитном року Катедре за физикалну медицину и рехабилитацију ће испитивачи питати по следећем распореду: -Проф. М.Лазовић ће питати 15.03.2021. године са почетком у 10 часова у амфитеатру Института за рехабилитацију, Сокобањска 17. -Проф. Н.Мујовић ће питати 15.03.2021. године са почетком у 10 часова у просторијама Клинике за физикалну медицину КЦ Србије, улаз преко пута ОРЛ Клинике. -Доц.М.Грајић ће питати 15.03.2021. године са почетком у 10 часова на Неуролошкој клиници КЦ Србије. -Проф.Љ.Константиновић ће питати 16.03.2021. године са почетком у 9 часова у Амфитеатру Клинике за рехабилитацију Зотовић, Сокобањска…

Детаљније