ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ 6. ГОДИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ОВЕРОМ СЕМЕСТРА И ПОТПИСИМА ЗА СТАЖ: У четвртак (4.6.) и петак (5.6.) од 10 до 14 часова у просторијама Студентског парламента неопходно је да доставите: 1. Попуњен индекс на месту: 1.1 за оверу семестра 1.2 на месту за испите 2. Бела пријава за сваки део стажа (максимално 5 белих пријава уколико немате ни један потпис) 3. Попуњен картон за клинички стаж 4. Попуњен семестрални лист на следећи начин: Хирургија: проф. др Даница Грујичић Гинекологија: проф. др Жељко Миковић Интерна медицина: проф. др Миодраг Крстић Педијатрија: проф.…

Детаљније

Резултати теста из из Биофизике у радиологији за школску 2019/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠20.

Испит из Биофизике у Радиологији уторак, 02.06.2020. од 11 часова   СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ   Рб. Индекс Студент Бодови 1. 2016/0398 Грабић Андријана 18 2. 2017/0417 Димитријевић Марија 14 3. 2017/0210 Брадић Филип 18 4. МД130145 Јовановић Исидора 16 5. 2016/0536 Милановић Ивана 19 6. 2017/0268 Сабо Љиљана 13 7. 2013/0566 Новаковић Никола 14 8. 2015/0106 Росић Петар 12                

Детаљније

Резултати теста из Клиничке биохемије у јунском испитном року 2020.г.

РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА ИЗ КЛИНИЧКЕ БИОХЕМИЈЕ У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2020.год. ПОЛОЖИЛИ: Редни бр. Бр. досијеа Презиме и име 1 МД140541 Yafimenka Aleksandra 2 МД130121 Анђелковић Марија 3 2016/0100 Арсенов Лана 4 2015/0076 Бабинцев Никола 5 2016/0535 Бадњаревић Дамјана 6 2015/0480 Богићевић Ива 7 2016/0326 Вуковић Добрица 8 2016/0299 Вучићевић Ана 9 МД090248 Гороњић Миле 10 2015/0132 Гостовић Срђан 11 2016/0492 Грујић Марија 12 2016/0125 Даковић Ивана 13 2015/0495 Димовски Никола 14 МД100186 Драшковић Милица 15 2016/0461 Ђурић Душан 16 2015/0419 Илић Ања 17 2016/0540 Илић Ђорђе 18 МД120110 Јанковић Јована…

Детаљније

Анатомија – Обавештење за студенте у вези потписивања индекса

ОБАВЕШТЕЊЕ   Студентима који излазе на испит из Анатомије  биће код наставника код којег полажу испит потписани индекси за предавања, семинаре и вежбе током свих испитних рокова.     У Београду, 02. 06. 2020.

Детаљније

OБAВEШTEЊA o oдржaвaњу испитa из избoрнoг прeдмeтa “Oснoви eкспeримeнтaлнe мeдицинe”

OБAВEШTEЊA o oдржaвaњу испитa из избoрнoг прeдмeтa  “Oснoви eкспeримeнтaлнe мeдицинe”   ИСПИT из избoрнoг прeдмeтa “Oснoви eкспeримeнтaлнe мeдицинe”, ћe сe oдржaти у ПETAК, 05. jунa2020.гoдинe у 09:00 чaсoвa  нa рeтикулум плaтфoрми. Упис рeзултaтa испитa у индeкс je истoг дaнa, пeтaк 5. jун у 11 чaсoвa. НAПOMEНA: Кaкo би вaм пoлoжeни испит биo признaт у oбaвeзи стe дa oд 1-5. jунa 2020. гoдинe дoнeсeтe нa Институт зa биoхeмиjу бeлу приjaву. Вишe инфoрмaциja o извoђeњу тeстa мoжeтe нaћи у рубрици “Oбaвeштeњa”, нa курсу “ИAС – Oснoви eкспeримeнтaлнe мeдицинe”. У случajу пoтрeбe мoжeтe нaс кoнтaктирaти…

Детаљније

Испит из предмета Клинички синдроми и Стања у области медицине код проф. др Љубице Констатиновић

Испит из предмета Клинички синдроми и Стања у области медицине код проф. др Љубице Констатиновић на модулу докторских академских студија Примењена истраживања у медицини спорта и моторним вештинама одржаће се у среду 03. јуна 2020. године у 12:00 сати у Амфитеатру Клинике за рехабилитацију др Мирослав Зотовић.   Проф. др Љубица Константиновић

Детаљније