КОНКУРС -⁠ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Конкурс за рад на пријемном испиту 1.7.2020. и упису нових студената на Медицинском факултету Универзитета у Београду Услови конкурса -⁠ кандидат треба да буде студент Медицинског факултета у Београду -⁠ кандидат не сме да буде у конфликту интереса Начин бодовања -⁠ просечна оцена током студирања (пута 2) -⁠ чланство у Студентском парламенту и секцијама (2 бода по организацији) -⁠ претходно искуство (2 бода) -⁠ разговор (максимално 2 бода) Избор кандидата -⁠ конкурс расписује Студентски парламент Медицинског факултета – конкурс се спроводи у организацији Студентског парламента и Уписне комисије факултета -⁠…

Детаљније

ПРОМЕНА ТЕРМИНА ИСПИТА ИЗ ЈАВНО-⁠ЗДРАВСТВЕНИХ АСПЕКАТА СУДСКЕ МЕДИЦИНЕ

Испит ће се одржати 23.6. (уместо 15.6) на истом месту, Институт за судску медицину, Делиградска 31а, почетак у 13h. Потребно је до 11h, 22.6.2020.потврдити излазак на испит на мејл djordje.alempijevic@med.bg.ac.rs      

Детаљније

Oбавештење о предиспитном тесту из РАДИОЛОГИЈЕ

За лекаре који су се  пријавили за специјалистички испит из РАДИОЛОГИЈЕ  у  јунском испитном року 2020., предиспитни тест ће бити одржан 17.06.2020. у 10h у амфитеатру  „СИЛОСА“.

Детаљније

OБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ИСПИТА ИЗ МЕДИЦИНСКЕ ФИЗИОЛОГИЈЕ У ЈУНСКО-ЈУЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

Катедра за медицинску физиологију OБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ИСПИТА ИЗ МЕДИЦИНСКЕ ФИЗИОЛОГИЈЕ У ЈУНСКО-ЈУЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ      

Детаљније

Обавештење за студенте који су положили испит из изборног предмета Биоетика хумане сексуалности у јунском испитном року

Обавештење за студенте који су положили испит из изборног предмета Биоетика хумане сексуалности у јунском испитном року

Детаљније

ИЗБOРНИ ПРEДMET – TEРAПИJA БOЛA

09.06.2020. Прeдмeт: Oбaвeштeњe зa студeнтe V гoдинe   Пoштoвaни,   Oбзирoм дa прeдaвaњa из Избoрнoг прeдмeтa „Teрaпиja бoлa“ зa студeнтe пeтe гoдинe нису oдржaнa збoг eпидeмиje COVID 19, oвим путeм oбaвeштaвaм студeнтe дa сe jaвe нa мaил centarzaanestezijukcs@gmail.com кaкo би им прoслeдили прeдaвaњa прoфeсoрa у  ПДФ фoрмaту.   Испит у фoрми тeстa ћe пoлaгaти 03.07.2020. (пeтaк) у 9 часова у библиoтeци Клиникe зa Урoлoгиjу КЦС.   Сa пoштoвaњeм, Прoф. др Нeбojшa Лaђeвић Oдгoвoрни нaстaвник зa избoрну нaстaву

Детаљније