Распоред полагања испита Катедре фармакологије, клиничке фармакологије и токсикологије у јунско јулском испитном року 2020

Распоред полагања испита Катедре фармакологије, клиничке фармакологије и токсикологије у јунско јулском испитном року 2020., за предмете: Фармакологија са токсикологијом и Клиничка фармакологија    

Детаљније

Распоред за полагање испита из предмета Киничка фармакологија и токсикологија у јунско јулском испитном року 2020. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈУНСКО ЈУЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2020. ГОДИНЕ   ОАС СЕСТРИНСТВО Клиничка фармакологија и токсикологија   ПОТВРДА ИСПИТА :                                           23.06.2020. E- mailom на адресу:  farmakologija.potvrda@med.bg.ac.rs Обавезно написати :  1. Назив предмета 2. Име наставника код кога се испит полаже 3. Име студента са бројем индекса ИСПИТНИ ТЕСТ :                     26.06.2020. у 09.00 (библиотека Института) РЕЗУЛТАТИ  ТЕСТА :              26.06.2020. у 10.00                          РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА :   У договору са наставником ТРАЈАЊЕ  ИСПИТА :                               26.06.2020. –  03.07.2020.   Потврда испита је ОБАВЕЗНА и обавља се ИСКЉУЧИВО у одређеном термину.  Испитне пријаве се доносе…

Детаљније

Обавештење за ЈУН II испитни рок-Судска медицина

ПOTВРДA ИСПИTA ЗA JУН II ИСПИTНИ РOК (OД 26. JУНA ДO 3. JУЛA 2020. ГOДИНE) ВРШИЋE СE ИСКЉУЧИВO EЛEКTРOНСКИ – СЛAЊEM „E-MAIL“ ПOРУКE НA tijana.durmic@med.bg.ac.rs   ПРИЛИКOM ПOTВРДE ИСПИTA НEOПХOДНO JE НAВEСTИ СЛEДEЋE: – ИME И ПРEЗИME – БРOJ ИНДEКСA – ИME И ПРEЗИME ИСПИTИВAЧA УСMEНOГ ИСПИTA.   ПOTВРДA ИСПИTA ЋE СE ВРШИTИ НA ПРETХOДНO OПИСAН НAЧИН У ПEРИOДУ OД СРEДE 17. JУНA ДO ПETКA 19. JУНA У 14h. НAКНAДНO ПРИСTИГЛE ПРИJAВE СE НEЋE УЗИMATИ У OБЗИР.   TEРMИНИ УСMEНИХ ИСПИTA ЋE БИTИ OБJAВЉEНИ У УTOРAК, 23. JУНA ДO 14h.…

Детаљније