Хумана генетика-OБAВEШTEЊE У ВEЗИ JУНСКOГ ИСПИTНOГ РOКA

OБAВEШTEЊE У ВEЗИ JУНСКOГ ИСПИTНOГ РOКA СTУДEНTИ КOJИ ПOЛAЖУ ИСПИT ИЗ ХУMAНE ГEНETИКE У JУНСКO-JУЛСКOM ИСПИTНOM РOКУ НEЋE ПOTВРЂИВATИ ИСПИT ДOНOШEНJEM БEЛE ИСПИTНE ПРИJAВE СEКРETAРИЦИ ИНСTИTУTA БEЛA ИСПИTНA ПРИJAВA СE ПРEДAJE ДИРEКTНO НAСTAВНИКУ, НA ДAН ИСПИTA, ЧИME JE ИСПИT ПOTВРЂEН O TEРMИНИMA ПOЛAГAНJA ИСПИTA СTУДEНTИ ЋE СE ДOГOВAРATИ EЛEКTРOНСКИM ПУTEM СA НAСTAВНИКOM КOД КOГA OДГOВAРAJУ, ПРИ ЧEMУ СE НAСTAВНИКУ TРEБA JAВИTИ НAJКAСНИJE ДO 20.06. (aдрeсe e-пoштe нaстaвникa нaлaзe сe нa сajту фaкултeтa) С OБЗИРOM ДA JE НEMOГУЋE OРГAНИЗOВATИ ПРAКTИЧНИ ИСПИT, НAСTAВНИК ЋE НA УСMEНOM ИСПИTУ ИЗВРШИTИ ПРOВEРУ ЦEЛOКУПНOГ ЗНAНJA СTУДEНATA…

Детаљније

Обавештење лекарима који су пријавили специјалистички испит за Јунско – јулски испитни рок 2020 године

Обавештење службе за последипломску наставу – ПРИЈАВЉЕНИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТИ ЗА ИСПИТНИ РОК ЈУНСКОЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК 2020 Испитни рок за полагање специјалистичких испита на Медицинском факултету Универзитета у Београду почиње 22.06.2020. и траје до 31.07.2020. године.      

Детаљније

Обавештење за јунско-јулски испитни рок на Катедри за хемију у медицини

ПОТВРДА ИЗЛАСКА НА КОЛОКВИЈУМ ИЗ ХЕМИЈЕ У МЕДИЦИНИ У ЈУНСКО-ЈУЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2019/20.   Потврда изласка на колоквијум из Хемије у медицини у јунско-јулском испитном року  обавиће се електронским путем на mirjana.djacic@med.bg.ac.rs или телефоном 011 36 07 130 у понедељак, 22. 6. 2020. у периоду од 9 до 12 часова. Потврда ван наведеног термина неће се узети у обзир.   Приликом електронског пријављивања потребно је да: А) Редовни студенти наведу: Пријављујем се за полагање колоквијума из Хемије у медицини у јунско-јулском испитном року -име и презиме, -бр. индекса, -група,…

Детаљније

Испит из изборног предмета “Основе молекуларне вирусологије“, јунско-јулски рок 2019./2010.

Обавештење за студенте – изборни предмет „Основе молекуларне вирусологије“ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ОСНОВЕ МОЛЕКУЛАРНЕ ВИРУСОЛОГИЈЕ ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКА 2019./2020. ГОДИНА    Испит ће се одржати у петак, 26. јуна 2020. године у 12 часова у горњој вежбаоници (3. спрат) Института за микробиологију и имунологију. Због актуелне епидемиолошке ситуације, обавезно је ношење маски током трајања испита! Неопходно је да студенти донесу сопствене маске на испит. Присуство испиту без маски није дозвољено. На испит обавезно понети индекс и белу пријаву за маркицом.        

Детаљније

ДР РОДОЉУБ МАРКОВИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР РОДОЉУБ МАРКОВИЋ бранити рад под називом „МОРТАЛИТЕТ КОД ХЕМОДИЈАЛИЗНИХ БОЛЕСНИКА СА ХРОНИЧНИМ ХЕПАТИТИСОМ C ЛЕЧЕНИХ ПЕГИЛОВАНИМ ИНТЕРГЕРОНОМ АЛФА 2А“ дана 30.06.2020. године са почетком у 11 часова у слушаоници на II спрату Секретаријата Факултета

Детаљније

ДР АЛЕКСАНДРА ВУКОВ

Обавештавамо Вас да ће ДР АЛЕКСАНДРА ВУКОВ бранити рад под називом „АЛЕРГИЈА НА МАКРОЛИДНЕ АНТИБИОТИКЕ КОД ДЕЦЕ“ дана 24.06.2020. године са почетком у 12 часова у слушаоници на II спрату Секретаријата Факултета

Детаљније

ДР ДРАГАНА УДОВИЋИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР ДРАГАНА УДОВИЋИЋ бранити рад под називом „УЧЕСТАЛОСТ ПАРАМЕТАРА МЕТАБОЛИЧКОГ СИНДРОМА КОД ПАЦИЈЕНАТА СА АКУТНИМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА“ дана 18.06.2020. године са почетком у 11 часова у слушаоници на II спрату Секретаријата Факултета.

Детаљније

ДР РУЖИЦА МАКСИМОВИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР РУЖИЦА МАКСИМОВИЋ бранити рад под називом „МУЛТИПАРАМЕТАРСКИ IMAGING МАГНЕТНОМ РЕЗОНАНЦОМ КОД КАРЦИНОМА ПРОСТАТЕ“ дана 23.06.2020. године са почетком у 11 часова у слушаоници на II спрату Секретаријата Факултета.

Детаљније