Хистологија и ембриологија – потврда испита – ЈУН II

Испитни рок ЈУН II – хистологија и ембриологија 2019/20. год.   ПОТВРДА ИСПИТА је обавезна и то у периоду од понедељка,  22.06.2020. до уторка 23.06.2020. на мејл neda.vasic@med.bg.ac.rs У мејлу обавезно напишите: Ваше име, презиме и број индекса име испитивача код кога полажете хистологију и ембриологију у овом року. да ли полажете и анатомију у овом року и код ког испитивача (да не би дошло до преклапања термина испита). Уколико мејл не садржи све назначене податке или се потврда изврши ван назначеног термина, потврда испита неће бити прихваћена. Термини полагања…

Детаљније

Очна клиника – распоред испита у jунскo – jулскoм испитнoм рoку 

Рaспoрeд испитa из oфтaлмoлoгиje у jунскo – jулскoм испитнoм рoку  (26.06 – 03.07.2020.) Прoф.др Aницa Бoбић Рaдoвaнoвић – 06.2020. у 09h Прoф.др Дрaгaн Вукoвић – 26.06.2020. у 09h Прoф.др Брaнислaв Стaнкoвић – 30.06.2020. у 09h Прoф.др Mирoслaв Кнeжeвић – 30.06.2020. ( врeмe ћeмo нaкнaднo знaти) Прoф.др Maриja Бoжић – 26.06.2020. у 09h Прoф.др Вeснa Jaкшић (Oчнa клиникa КБЦ Звeздaрa)– 03.07.2020. у 09h Дoц.др Диjaнa Рисимић – 26.06.2020. у 09h Дoц.др Свeтлaнa Стaнojлoвић Куљић – 02.07.2020. у 09h Дoц.др Ивaн Maрjaнoвић – 03.07.2020. у 08h Дoц.др Игoр Кoвaчeвић – 29.06.2020. у…

Детаљније

Колоквијум из физике за лекаре на специјализацији из Радиологије

Колоквијум из физике за лекаре на специјализацији из Радиологије који су одслушали двосеместралну наставу за I годину, одржаће се 17.06.2020.године у 11h u амфитеатру СИЛОС-а.    

Детаљније

Календар наставе и празници у шк. 2020/21

Универзитет у Београду Медицински факултет Број: 5964/2 Датум:14.09.2020.год   На основу члана 136. Статута Медицинског факултета а у складу са Одлуком Сената број 06-2717/3-20 од 09.09.2020., Наставно веће је дана 14.09.2020.године донело: Одлуку о измени и допуни Одлуке бр 3506/4/2 од 12.06.2020. године   Одлука о календару организације и реализације наставе и испита за академску 2020/2021. годину у делу    I Зимски семестар  мења се и гласи: Настава за студенте свих година студија почиње 5.октобра 2020 год. и  траје до 15.јануара 20201.г   Остале одредбе одлуке 3506/4 од 12.06.2020.годиен остају непромењене.…

Детаљније

Катедрa за ужу научну област (предмет) Психијатрија-Обавештење у вези са потврдом испита у Јунско-Јулском испитном року шк. 2019/20. године

Потврда испита из предмета ПСИХИЈАТРИЈА у ЈУНСКO-ЈУЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ  шк. 2019/20.    Поштовани студенти,   Потврда изласка на испит, организоваће се електронским путем и молимо вас да испит потврдите у период од  ПОНЕДЕЉКА, 22.06. до СРЕДЕ, 24.06. до 14 часова на мејл: psihijatrija.sekretar@med.bg.ac.rs .  Молимо вас да текст мејлa садржи следеће податке: Име и презиме испитивача Име и презиме студента Број индекса Школска година у којој је студент пратио наставу из предмета психијатрија   Напоменa: Потврда испита је обавезна, мејлови који буду пристигли накнадно, након среде, 24.06.2020. године, неће се…

Детаљније

ЈУН II – испитни рок Педијатрија Институт

Пoштoвaни студeнти, зaкaзивaњe испитa из прeдмeтa Пeдиjaтриja  je 18. и 19.6.2020.  у тeрмину  oд  9 – 11 часова. Teлeфoн зa зaкaзивaњe испитa 31 08 160 НAКOН TEЛEФOНСКOГ ЗAКAЗИВAНJA ИСПИTA КOJИ JE ПРEДВИЂEН 18. и 19.6.2020. У ПEРИOДУ OД  9h-11h  нa тeл. 3108160  НEOПХOДНO JE ДA : Студeнт пoтврди излaзaк нa испит  из прeдмeтa ПEДИJATРИJA мејлoм  двa дaнa прe зaкaзaнoг тeрминa oдржaвaњa испитa. Пoтрeбнo je oстaвити личнe пoдaткe, брoj индeксa и брoj тeлeфoнa, кao и имe и прeзимe нaстaвникa. Пoдaткe слaти тeхничкoм сeкрeтaру нaстaвнe бaзe Кaтeдрe нa слeдeћу мaил aдрeсу:  imdnastava@ptt.rs…

Детаљније

Kонтролни спискови Јунско-јулски испитни рок ИАС и ОАС

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ   Пријава испита за Јунско-јулски испитни рок је искључиво електронска   oд  8. јуна 2020.  до  14. јуна 2020. године. Јунско-јулски испитни рок ће се одржати од 26. јуна до 3. јула 2020. године. За накнадну пријаву испита студенти треба да се јаве свом референту у студентску службу 15. јуна до 14 часова и 16. јуна од 9 до 12 часова. Након тог рока пријава испита није могућа.   Контролни списак ИАС Контролни списак ОАС     СТУДЕНТСКА СЛУЖБА    

Детаљније