КОНКУРС -⁠ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Конкурс за рад на пријемном испиту 1.7.2020. и упису нових студената на Медицинском факултету Универзитета у Београду

Услови конкурса

-⁠ кандидат треба да буде студент Медицинског факултета у Београду
-⁠ кандидат не сме да буде у конфликту интереса

Начин бодовања

-⁠ просечна оцена током студирања (пута 2)
-⁠ чланство у Студентском парламенту и секцијама (2 бода по организацији)
-⁠ претходно искуство (2 бода)
-⁠ разговор (максимално 2 бода)

Избор кандидата

-⁠ конкурс расписује Студентски парламент Медицинског факултета
– конкурс се спроводи у организацији Студентског парламента и Уписне комисије факултета
-⁠ разговор обавља комисија Студентског парламента
– објављивање резултата конкурса, обавештавање кандидата и праћење реализације одвија се у организацији Студентског парламента
– разговор са кандидатима ће бити обављен у понедељак 15. јуна, 2020. године у 11 часова у канцеларији Студентског парламента, када се доносе и све потврде
-⁠ за потребе рада на пријемном испиту биће изабрано 14 кандидата
– сви кандидати на конкурс морају донети комплетну документацију, и на исти морају лично доћи. У супротном комисија неће обрадити њихову документацију

Документација треба да садржи:

-⁠ потврду о положеним испитима;
– потврду о чланству у Студентском парламенту и секцијама Студентског парламента у претходне 3 школске године;
– писмену изјаву коју потписује у просторији Студентског парламента да није у конфликту интереса и која подлеже касније суду

Председник Студентског парламента
Александар Ђурић

Остале вести из категорије