Обавештење везано за потврду испита за студенте шесте године интегрисаих академских студија за предмет Хигијена са медицинском екологијом

OБAВEШTEЊE Jунски испитни рoк   Пoтврђивaњe испитa зa jунски испитни рoк мoжe дa сe oбaви путeм мaилa сeкрeтaрa Институтa bojana.tadic@med.bg.ac.rs или тeлeфoнoм 011-3612-762 oд пoнeдeљкa 25.05.2020. дo пoнeдeљкa 01.06.2020. у тeрмину oд 9h дo 15h. Jунски испитни рoк   прaктични и усмeни дeo испитa Прoф. др Дрaгa Плeћaш                                                                                      03.06. у 8h Прoф. др Гoрaн Бeлojeвић                                                                                02.06. у 10h Прoф. др Нaђa Вaсиљeвић                                                                                 03.06. у 11h Гoрицa Сбутeгa Mилoшeвић                                                                              03.06. у н10:30h Прoф. др Брaнкo Jaкoвљeвић                                                                           04.06. у 12h Прoф. др Душaн…

Детаљније

Латински језик – Испит

МЕДИЦИНСКА ТЕРМИНОЛОГИЈА -⁠ ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК УПИСИВАЊЕ ИСПИТА У ИНДЕКСЕ (ЗА СВЕ СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ ПОСЛАЛИ УРАЂЕНА ВЕЖБАЊА): од 1.6.-⁠ 5.6.2020.год. од 10 -⁠ 13h Индексе и попуњене беле пријаве са холограмом (ставити у индекс) оставити испред улаза на Катедру Хуманистичких наука (Пастерова 2, 3.спрат) и доћи по индекс (на исто место) после 13h. Студенти који нису послали урађена вежбања могу то да ураде до 15.6. 2020. на email: vera.markovic@hotmail.rs        

Детаљније

Изборна настава Физијатријско лечење пострауматских стања код деце

Изборна настава Физијатријско лечење пострауматских стања код деце, који држи Проф. др Ивана Петронић Марковић, ће се одржати 29.05.2020. године са почетком у 9 часова у просторији кабинета Проф. Петронић Универзитетске дечје клинике, Тиршова бр.10.

Детаљније

Изборна настава Значај рехабилитације у стратегији превенције и лечења особа са остеопорозом

Изборна настава Значај рехабилитације у стратегији превенције и лечења особа са остеопорозом , који држи Проф. др Милица Лазовић, ће се одржати 26.05.2020. године са почетком у 10,30 часова у Амфитеатру Института за рехабилитацију, Сокобањска 17.      

Детаљније

Катедра педијатрије- Дечја клиника

Обавештење за студенте који полажу педијатрију на Дечјој клиници у јунском року, потврда испита из педијатрије је искључиво електронским путем у периоду од 25.5.-27.5.2020.год. на меил админ.секретара Дечје клинике  udkbg@rcub.bg.ac.rs, приликом слања меила обавезно наведите име и презиме,број индеџа,име и презиме професора код кога полажу испит. Катедра педијатрије

Детаљније

Обавештење о термину теста из Биофизике у радиологији за школску 2019/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠20.

 Биoфизикa у Рaдиoлoгиjи 2019/2020 TEСT 02.06.2020. у 11h СAЛA 1 и 2 Институтa зa Биoфизику у мeдицини   Teст трaje 60 минутa. Упoтрeбa мoбилних тeлeфoнa НИJE ДOЗВOЉEНA, ни зa РAЧУНСКE OПEРAЦИJE. Рeзултaти ћe бити oбjaвљeни у СРEДУ (03.06.2020.) нa oглaснoj тaбли Институтa зa Биoфизику и интeрнeт стрaници фaкултeтa. Пoтврдa испитa из Биoфизикe у Рaдиoлoгиjи oдржaћe сe OД 25.05.2020. ДO 29.05.2020. eлeктрoнски нa мaил сeкрeтaрa Институтa зa Биoфизику у мeдицинe (danilo.pinjic@med.bg.ac.rs) Упис у индeкс и бeлу приjaву пoтрeбнo je дoнeти 04.06.2020. oд 11:00h дo 13:00h.     Кaтeдрa Биoфизикe

Детаљније

Катедра педијатрије- Дечја клиника

Обавештење за студенте који педијатрију полажу код Проф.др Ивановски Петра, Проф.др Ивановски је заказао испит 4.6. и 5.6. у 8 часова, замолио је да се студенти сами поделе у две групе. Катедра педијатрије        

Детаљније

Обавештење о тесту из Биофизике у Медицинској физиологији

БИОФИЗИКА У ФИЗИОЛОГИЈИ Обавештење у вези са тестом   29.05.2020. у 11:00h Сала 1 и 2 Института за Биофизику у медицини Тест има 30 питања, а време за израду теста је 60 минута Забрањена је употреба мобилних телефона Забрањено је преписивање и/или гледање у туђ тест Исправке једном означеног одговора се не признају, ни са потписом студента или дежурног ПО ЗАВРШЕНОЈ ИЗРАДИ ПРЕДАТИ ТЕСТ И ЛИСТ „Страна са одговорима“ Резултати теста биће објављени у петак 29.05.2020. године после 13h на огласној табли Института за Биофизику, огласној табли Института за Медицинску…

Детаљније

Интерна медицина-Изборна настава 8.семестар школске 2019-20.године

Поштовани студенти сви ви који имате изборну наставу из Интерне-гастро „Болести црева“ да се јавите наставнику који спроводи ту наставу, проф.др Александри Сокић Милутиновић.  Да бисте добили оверену изборну морате испратити захтеве управе школе, да је завршите до краја кроз семинарске радове или тест који ће Вам организоваи одговорни наставник Изборне. Меил проф Александре Сокић-⁠Милутиновић је asokicmilutinovic@gmail.com За физичку оверу у индекс договорићете се са професорком, кад прођу ови проблеми са окупљањем. Вама потпис треба за оверу године Слободан Петровић Катедра Интерне медицине Медицински факултет Универзитет у Београду

Детаљније