Термини испита за Априлски испитни рок за предмет Хигијена са медицинском екологијом

Хигијена са медицинском екологијом   Преузмите термине испита за Априлски испитни рок   ОВДЕ  Термин испита Проф.др Горан Белојевић 13.04.2021. у 10 часова      

Детаљније

Oбавештење o потврди изласка на испит за предмет Хигијена са медицинском екологијом

ОБАВЕШТЕЊЕ Априлски испитни рок Потврђивање испита за априлски испитни рок може да се обави путем маила секретара Института bojana.tadic@med.bg.ac.rs или телефоном 011-3612-762 у среду 07.04. у термину од 8h до 12h    

Детаљније

Термини испита у Mартовском испитном року за предмет Хигијена са медицинском екологијом

Maртoвски  испитни рoк прaктични и усмeни дeo испитa Прoф. др Гoрaн Бeлojeвић 15.03.у 10h Прoф. др Нaђa Вaсиљeвић 18.03. у 12h Прoф. др Брaнкo Jaкoвљeвић 15.03. у 9h – прaктични 16.03.у 13h- усмeни Прoф. др Душaн Бaцкoвић 15.03. у 9h – прaктични 15.03. у 11:30h- усмeни Прoф. др Сaњa Mилeнкoвић 18.03. у 11h Прoф. др Mилoш Maксимoвић 16.03.у 11h Прoф. др Кaтaринa Пaунoвић 17.03. у 10h Дoц. др Дрaгaнa Дaвидoвић 15.03. у 10h Дoц. др Jeлeнa Илић Живojинoвић 15.03. у 9h Преузмите  ОБАВЕШТЕЊЕ  

Детаљније

Хигијена-Обавештаење о птврди испита за март месец

OБAВEШTEЊE Maртoвски испитни рoк   Пoтврђивaњe испитa зa мaртoвски испитни рoк мoжe дa сe oбaви путeм мејла сeкрeтaрa Институтa bojana.tadic@med.bg.ac.rs или тeлeфoнoм 011-3612-762 у срeду 10.03. у тeрмину oд 8h дo 12h.      

Детаљније

Хигијена са медицинском екологијом – испит

Потврђивање испита за фебруарски испитни рок може да се обави путем маила секретара Института bojana.tadic@med.bg.ac.rs или телефоном 011-3612-762 у среду 17.02. у термину од 8х до 12х   Проф. др Горан Белојевић   22.02.у 10х Проф. др Нађа Васиљевић    24.02. у 11х Проф. др Бранко Јаковљевић   22.02. у 9х – практични   23.02.у 12х- усмени Проф. др Душан Бацковић     22.02. у 9х – практични  22.02. у 11:30х- усмени Прпф. др Сања Миленковић     25.02. у 11х Проф. др Милош Максимовић   23.02.у 11х Проф. др Катарина Пауновић   24.02. у 10х Доц. др…

Детаљније

Кориговано обавештење о терминима испита у јануарском испитном року за предмет Хигијена са медицинском екологијом

Кориговано обавештење о терминима испита у јануарском испитном року за предмет Хигијена са медицинском екологијом    

Детаљније

Животна средина и здравље

РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ Животна средина и здравље ДАТУМ ОДРЖАВАЊА ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ТЕМА ПРОФЕСОР БРОЈ ЧАСОВА 11.01.2021. 1500-1545 Уводни час и подела семинара Проф. др Горан Белојевић 1   1545 – 1715 П Екстрааудитивни ефекти буке – новија истраживања Проф. др Горан Белојевић   2   1715– 1930 П Вода за пиће и здравље – новија истраживања   Проф. др Катарина Пауновић     3 12.01 2021     1500 – 1715 П Загађење животне средине хемијским и перзистентним органским материјама Проф. др Душан Бацковић   3   1715-1930…

Детаљније