Истраживачка етика-Oбавештење

Испит из предмета Истраживачка етика у јунском испитном року ће се одржати 4.6.2020. године са почетком у 14 часова у вежбаоницама биохемије на Хистофизиолошком институту, Вишеградска 26. Завршне семинарске радове, евиденционе картоне, беле пријаве и индексе потребно је предати дежурном асистенту непосредно пред почетак испита ради добијања потписа и уписивања оцене. Неопходно је да испит буде пријављен у предвиђеном року. Семинарски рад треба да буде у форми прегледног рада и да има минимално 5 страна и 5 референци. Студенти би требало сами да се организују у групе од по четворо…

Детаљније

Испит из предмета Фармакодинамија (обавезни предмет другог семестра, докторске студије из Медицинске фармакологије)

Испит из предмета Фармакодинамија одржаће се у петак, 05.06.2020. у 15:00 часова на Институту за фармакологију Медицинског факултета. Проф. др Љиљана Гојковић-⁠⁠⁠Букарица (Руководилац наставе)      

Детаљније

Испити у Јунском испитном року Физикалне медицине и рехабилитације

Испити у Јунском испитном року Физикалне медицине и рехабилитације за следеће испитиваче ће одржати по распореду: 01.06.2020. године Проф. др Драгана Матановић пита у Клиници за Физијатрију и рехабилитацију Ургентног центра улаз преко пријема. 01.06.2020. године Проф. др Наташа Мујовић пита у лекарској соби у Клиници за физикалну рехабилитацију шаке код рампе. 02.06.2020.године Проф. др Наташа Мујовић пита у Клиници за физијатрију и рехабилитацију Ургентног центра улаз преко пријема. 02.06.2020. године Доц. др Нела Илић пита у Клиници за физијатрију и рехабилитацију Ургентног центра улаз преко пријема. 02.06.2020. године Доц.…

Детаљније

Испитни зaдaци из прeдмeтa Eнглeски jeзик I и Eнглeски jeзик II  у испитнoм рoку Jун 1

Испитни зaдaци из прeдмeтa Eнглeски jeзик I  и Eнглeски jeзик II  у испитнoм рoку Jун 1  пoстaвљeни су нa Рeтикулум. Oвим зaдaцимa мoгу приступити сaмo oни oд вaс кojи су приjaвили испит зa нaвeдeни рoк и пoтврдили гa кoд тeхничкoг сeктeрaтa Кaтeдрe хумaнистичких нaукa. Зa изрaду тeстa имaтe нa рaспoлaгaњу 60 минутa и jeдaн пoкушaj, a тeст ћe бити дoступaн зa рeшaвaњe oд 29.05. у 9.00 дo 1.06. у 23.59. Дaклe, зa пoпуњaвaњe тeстa изaбeритe дaн и врeмe кojи вaм нajвишe oдгoвaрajу, aли имajтe нa уму дa кaдa jeднoм зaпoчнeтe изрaду тeстa мoрaтe гa дoвршити у рoку…

Детаљније

Анатомија

ОБАВЕШТЕЊЕ   Обавештавају се студенти основних акадeмских студија „Сестринство“ да ће се усмени испит из анатомије одржати 02. 06. 2020. у 13:00 часова на Института за анатомију. Студенти су дужни да донесу на испит попуњену белу пријаву.     Руководиоц наставе из Анатомије на Основним академским студијама „Сестринство“ Доц.  др Дубравка Алексић, с.р     У Београду 28. 05. 2020. године

Детаљније

ИСПИТ ЗА ПРЕДМЕТ: Квалитативне методе у јавно-здравственим истраживањима, ДАС, ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

Испит из предмета Квалитативне методе у јавно-здравственим истраживањима је заказан за 01.06.2020. године на Институту за епидемиологију. у 18. часова за оне студенте који полажу испит. За упис оцене потребно је контактирати руководиоца предмета. Руководилац предмета: проф. др Сандра Шипетић Грујичић      

Детаљније

ИСПИТ ЗА ПРЕДМЕТ: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело, ДАС и САС

Испит из предмета Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело је заказан за 01.06.2020. године на Институту за епидемиологију. У 13.30 часова: Рајковић Душанка Савић Владимир Мијатовић Стефан Костић Сања Ђурић Немања Филиповић Марко Станисављевић Јована Пејић Немања Ратковић Сања Симоновић Симонида Пуповац Миљан Бобош Марина У 14.30 часова сви други пријављени студенти. Руководилац предмета: проф. др Сандра Шипетић Грујичић

Детаљније

Испит из Oснoвa клиничкe биoхeмиje

OБAВEШTEЊE   Испит из Oснoвa клиничкe биoхeмиje нa струкoвним спeциjaлистичким студиjaмa ћe сe oбaвити у пeтaк, 05.06.2020. гoдинe у 14:00часова у лaбoрaтoриjи Институтa зa мeдицинску биoхeмиjу (I спрaт, лaбoрaтoриja прoф. др Aлeксaндрe Исaкoвић). Moлe сe сви студeнти дa нa испит пoнeсу бeлу приjaву сa хoлoгaрaмoм.   Бeoгрaд, 28.05.2020. гoдинe Кaтeдрa зa спeциjaлистичку нaстaву из клиничкe биoхeмиje

Детаљније

Физикална медицина и рехабилитација-јунски рок

Студенти који полажу у јунском испитном року Физикалну медицину и рехабилитацију код Доц. др Анђеле Миловановић у наведеним датумима које су потврдили,  да улазе на Неурохируршку клинику са бочне стране,  гледано са I хируршке клиникe.

Детаљније