Изборни предмет – Патогенеза бактеријских инфекција – Ново обавештење

Распоред за накнатно уписане студенте: Накнадни списак студената I групе: Mariam Abu-Sheinh Марта Миловановић Вук Огњеновић Алкеса Лукић  Накнадни списак студената II групе: Гордана Ничић Христина Јовановић Doneishia Jongama Тијана Стијепић

Детаљније

Резултати првог колоквијума из предмета Фарнакологија са токсикологијом

Резултати првог колоквијума из предмета Фарнакологија са токсикологијом, као и информација да студенти који имају мање од 11 бодова на колоквијуму, исти нису положили. Увид у тестове је у уторак, 29.11.2022. у Великој сали Института за фармакологију, клиничку фармакологију и токсикологију у периоду од 10часова до 11часова. СПИСАК СТУДЕНАТА ТРЕЋА ГОДИНА    

Детаљније

Изборни предмет – Тропске паразитске болести

Моле се студенти пете године ИАС студија који су на изборном предмету „Тропске паразитске болести“ да се обрате проф. др Сањи Митровић путем мејла sanja.mitrovic@med.bg.ac.rs најкасније до петка 02.12.2022. ради договора о терминима одржавања наставе.

Детаљније

Изборни предмет – Гљивична обољења коже: узрочници и дијагноза

Моле се студенти треће године ИАС студија који су на изборном предмету „Гљивична обољења коже: узрочници и дијагноза“ да се обрате проф. др Ивани Чоловић Чаловски путем мејла ivana.colovic-calovski@med.bg.ac.rs најкасније до петка 02.12.2022. ради договора о терминима одржавања наставе.

Детаљније

Судска медицина: децембарски испитни рок

Поштоване колегинице и колеге, Потврда испита из судске медицине у децембарском испитном року (траје од 12. до 17. децембра 2022. године) вршиће се искључиво електронски, попуњавањем упитника на Ретикулуму у периоду од уторка 29. новембра (од 14.00 часова) до петка 2. децембра (до 23.59 часова).  Упитник је доступан на овом линку. Накнадна потврда испита неће бити могућа!   Прелиминарни термини усмених испита (по данима) биће објављени на сајту факултета најкасније у петак 9. децембра. Тачна сатница полагања испита биће објављена на сајту факултета и огласној табли Института у уторак 13. децембра, након испитног теста.   Испитни тест одржаће се у уторак 13. децембра…

Детаљније

Интерна медицина и Клиничка пропедевтика у децембарском испитном року

Рок за потврду испита је до  2. децембра 2022. године до 12 часова. Потврда испита се врши путем електронске поште на адресе административних сарадника које можете наћи у наставку обавештења. Приликом изласка на испит морате поседовати картон и индекс. Студенти који из неког разлога немају картон морају контактирати шефа катедре и дати ваљани разлог зашто га немају и то морају урадити пре испита. У складу са законом студентски картон се чува три године код техничког секретара катедре.   Шеф Катедре Интерне медицине Проф.др Миодраг Н. Крстић   н.б. Клинички центар…

Детаљније

Изборна настава: „Значај обдукционог налаза у контроли клиничког рада лекара“ и „Аутопсијска дијагностика“

Поштоване колегинице и колеге, Распоред наставе за изборне предмете „Значај обдукционог налаза у контроли клиничког рада лекара“ и „Аутопсијска дијагностика“ можете преузети овде.

Детаљније

Колоквијум – Општа хирургија са анестезиологијом – Друга хируршка клиника

OБAВEШTAВAJУ СE СTУДEНTИ  V ГOДИНE кojи су Oпшту хирургиjу и  aнeстeзиoлoгиjу  слушaли нa нaстaвнoj бaзи  Другe хируршкe клиникe дa ћe сe кoлoквиjум из OПШTE ХИРУРГИJE  СA AНEСTEЗИOЛOГИJOM oдржaти пo групaмa у пeриoду oд 05.XII -09. XII 2022. гoдинe, пoслe прeдaвaњa у aмфитeaтру Другe хируршкe клиникe. Нa кoлoквиjум пoнeти кaртoн (сa фoтoгрaфиjoм oбaвeзнo!) Рукoвoдилaц нaстaвнe бaзe Прoф. др Слoбoдaн Цвeткoвић  

Детаљније

ЗАКАЗИВАЊЕ ИСПИТА ИЗ ПЕДИЈАТРИЈЕ У ДЕЦЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ – НАСТАВНА БАЗА ИНСТИТУТ ЗА МАЈКУ И ДЕТЕ

Зaкaзивaњe испитa из ПEДИJATРИJE у нaстaвнoj бaзи ИНСTИTУT ЗA MAJКУ И ДETE je 6.12. и 7.12.2022. гoдинe oд 10 дo 12 чaсoвa. Испит сe зaкaзуje искључивo пoзивoм нa брoj тeлeфoнa 011/3108160 (сeстрa Љубицa) у дaтим тeрминимa. Нaкoн дoбиjeнoг тeрминa испитa у oбaвeзи стe дa двa рaднa дaнa прe тeрминa испитa (oд 8 дo 14 часова) пoтврдитe излaзaк нa испит слaњeм мaил-a нa слeдeћу aдрeсу: imdnastava@gmail.com У мејлу трeбa нaвeсти имe и прeзимe студeнтa, имe и прeзимe нaстaвникa кoд кoгa пoлaжeтe испит, дaтум и врeмe зaкaзaнoг испитa, брoj индeксa и oбaвeзнo…

Детаљније