ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ НАСТАВЕ НА ПРЕДМЕТУ МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА ЗА СТУДЕНТЕ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ НАСТАВЕ НА ПРЕДМЕТУ МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА ЗА СТУДЕНТЕ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА преузмите ОВДЕ   Поштоване колегинице и колеге, Обавештавамо вас да 7. новембра 2022. г. почиње настава на предмету Методологија научноистраживачког рада за студенте докторских академских студија (ДАС).   Настава се састоји од предавања и семинара. Постоје две врсте семинара: општи семинари (идентични за студенте свих модула ДАС) и специфични семинари (који се разликују за студенте модула из групација Базичне науке, Клиничке науке, и Превентивне науке).   У наставку се налази распоред предавања и обе врсте семинара,…

Детаљније

Конкурс за школску 2022/2023. годину за упис на МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  Расписује К О Н К У Р С ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ БИОЕТИКА ФАРМАЦЕУТСКА МЕДИЦИНА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ /MASTER OF PUBLIC HEALTH ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ, ЗДРАВЉЕ И ТЕРАПИЈА ВЕЖБАЊЕМ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ и ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА расписују К О Н К У Р С ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. годину – 29 студената  Tрoшкoви кoнкурсa

Детаљније

Конкурс за мастер струковне студије, III уписни рок

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  Расписује К О Н К У Р С  ЗА  ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ ЗА УПИС НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋИ УПИСНИ РОК   СТРУКОВНИ МАСТЕР МЕДИЦИНСКА СЕСТРА СТРУКОВНИ МАСТЕР САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР СТРУКОВНИ МАСТЕР МЕДИЦИНСКО-ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНОЛОГ СТРУКОВНИ МАСТЕР ФИЗИОТЕРАПЕУТ СТРУКОВНИ МАСТЕР АНЕСТЕТИЧАР ПРИЈАВА ИЗЈАВА Трошкови конкурса    

Детаљније

Конкурс за упис на докторске академске студије трећег степена за школску 2022/23. годину – Други уписни рок

Универзитет у Београду Медицински факултет расписује Конкурс за упис на докторске акaдемске студије трећег степена за школску 2022/23. годину – Други уписни рок     Конкурс за упис на докторске академске студије трећег степена за школску 2022/23. годину – Други уписни рок преузмите на ЛИНКУ Прилог: Пријава (са потписом и факсимилом ментора студија који мора бити наставник Медицинског факултета у Београду) Изјава-попуњен образац изјаве којом кандидат овлашћује Факултет и Универзитет у вези коришћења личних података Кандидати који су претходни степен студија завршили пре школске 2021/22. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били…

Детаљније

КЛИНИЧКA БИOХEMИJA – НAДOКНAДA 11.11.2022.

Moлe сe студeнти групe I, кojи нaстaву из Клиничкe биoхeмиje прaтe пeткoм, дa сe умeстo у пeтaк 11.11.2022, кojи je нeрaдни дaн (у рaднoj нeдeљи oд 7.-10.11.2022) прикључe извoђeњу вeжби групaмa кoje Клиничку биoхeмиjу прaтe пoнeдeљкoм, срeдoм или чeтврткoм, с oбзирoм да oвим дaнимa зaвршeтaк нaстaвe из Интeрнe мeдицинe oднoснo Нeурoлoгиje до 15 часова oмoгућaвa прикључивaњe вeжбaмa из клиничкe биoхeмиje кoje пoчињу у 15.30 часова.   Катедра Биохемије

Детаљније

Судска медицина: новембарски испитни рок

Поштоване колегинице и колеге, Потврда испита из судске медицине у новембарском испитном року (траје од 14. до 19. новембра 2022. године) вршиће се искључиво електронски, попуњавањем упитника на Ретикулуму у периоду од среде 2. новембра до уторка 8. новембра (до 23.59 часова).  Упитник је доступан на овом линку. Накнадна потврда испита неће бити могућа!   Прелиминарни термини усмених испита (по данима) биће објављени на сајту факултета најкасније у петак 11. новембра. Тачна сатница полагања испита биће објављена на сајту факултета и огласној табли Института у уторак 15. новембра, након испитног теста.   Испитни тест ће…

Детаљније

Новембарски рок 2022.године- Инфективне болести

Термини полагања испита новембарски рок 2022.године, Инфективне болести Пoтврдa испитa из прeдмeтa Инфeктивнe бoлeсти зa нoвeмбaрски  рoк 2022.гoдинe oбaвљaћe сe eлeктрoнским путeм (мejл aдрeсa: infektivna.klinika@kcs.ac.rs) дo срeдe 16.11.2022.гoдинe, дo 12 чaсoвa. Пoтрeбнo je нaвeсти имe и прeзимe студeнтa, кao и имe и прeзимe испитивaчa кoд кoгa сe пoлaжe. Нa дaн прeдхoднo пoтврђeнoг испитa  студeнти дoлaзe у 7:45 чaсoвa испрeд Сeкрeтaриjaтa Клиникe зa инфeктивнe и трoпскe бoлeсти. Сa сoбoм мoрajу имaти зaштитну oпрeму (мaску и рукaвицe), oбaвeзнo индeкс, приjaву и кaртoн. Зa свe дoдaтнe инфoрмaциje oбрaтити сe aдминистрaтивнoм сeкрeтaру Свeтлaни Joвичић нa тeл.…

Детаљније

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ВЕЗИ СА ПЛАЋАЊЕМ ШКОЛАРИНЕ ОД СТРАНЕ УСТАНОВЕ У КОЈОЈ СУ ЗАПОСЛЕНИ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ВЕЗИ СА ПЛАЋАЊЕМ ШКОЛАРИНЕ ОД СТРАНЕ УСТАНОВЕ У КОЈОЈ СУ ЗАПОСЛЕНИ   Поштовани студенти, Уколико вам установе у којима радите плаћају школарину за студирање докторских академских студија, молимо вас да се у наредних 14 дана јавите Служби за НИР и ДАС Медицинског факултета УБ, да бисмо вас упутили у административни поступак за реализацију те могућности. Телефони на које можете контактирати Службу за НИР и ДАС су: 011/ 36 36 334, 011/ 36 36 336, 011/ 36 36 338 Електронска пошта: sanja.moravcic@med.bg.ac.rs, ana.vukmirica@med.bg.ac.rs  и …

Детаљније