КОРЕКЦИЈА – Обавештење о полагању практичног испита у академској 2020/2021. години – Патолошка физиологија

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ПРАКТИЧНОГ ИСПИТА ИЗ ПАТОЛОШКЕ ФИЗИОЛОГИЈЕ Практични испит из Патолошке физиологије полаже се пред усмени испит пред  наставником, код кога је, према записнику за испитни рок студент распоређен. Студенти који су наставу слушали у академској 2020/2021. години практични испит полажу према списку нових испитних питања која су прилагођена плану и програму наставе који је извођен у току ове школске године, као и условима извођења практичног испита (у прилогу). Студенти који су слушали наставу из Патолошке физиологије у академској 2019/2020. години, као и пре академске 2019/2020. године, а обновили…

Детаљније

Колоквијум за специјализанте Опште медицине

Колоквијум за специјализанте Опште медицине одржаће се 24.06.2021. године у 10 часова у амфитеатру Силос.   Полажу сви специјализанти уписани на двосеместралну наставу, без обзира на редослед уписа семестара. На колоквијум понети индекс у којем на стр. бр. 6 су потребна 2 четвртаста печата за оне који завршавају двосеместралну наставу, односно 1 печат за оне који контра прате двосеместралну наставу. Печати се добијају у Служби за специјалистичку наставу уз доказ о плаћеном I и II односно само II семестру за оне који су контра уписани. Специјализанти чији су индекси остали…

Детаљније

Савремена терапија исхемијске болести срца

Студенти који су послали урађен тест или семинарски рад могу  да дођу у понедељак  21. јун у термину од 10 до 11 часова на Институт за патологију у Електронску уционицу, како би добили потпис. Студенти који нису послали тест или семинарски рад имају рок до 21. јуна да то ураде.

Детаљније

Испит из предмета ”Клиничка микробиологија”, јунски рок 2021.

Пoштoвaнe кoлeгe, Испит из Клиничкe микрoбиoлoгиje ћe сe oдржaти у чeтвртaк 17. jунa у 14.15 чaсoвa у aмфитeaтру Пaтoлoгиje. Испит трaje 45 минутa. Нa испит je oбaвeзнo пoнeти бeлу приjaву сa хoлoгрaмoм и индeкс. Збoг aктуeлнe eпидeмиoлoшкe ситуaциje, oбaвeзнo je нoшeњe зaштитних мaски, кoje je нeoпхoднo дa личнo дoнeсу студeнти. Рeзултaти испитa ћe бити пoслaти зa oбjaву нa сajт Фaкултeтa нaрeднoг дaнa, 18. jунa. Увид у тeстoвe je нaрeднoг дaнa, у пeтaк 18. jунa у тeрмину 10-10:15 чaсoвa у згрaди Институтa зa микрoбиoлoгиjу и имунoлoгиjу, дoњa вeжбaoницa, 2. спрaт. Уписивaњe oцeнe у индeкс je кoд нaстaвникa у пeтaк 18. jунa у 10:30 чaсoвa. Укoликo…

Детаљније

Испит из изборног предмета ”Основе молекуларне вирусологије”, јунски рок 2021.

Испит из изборног предмета ”Основе молекуларне вирусологије”  ће се одржати у петак, 25. јуна у Институту за микробиологију и имунологију, у 12 часова, доња сала (2. спрат). Испит траје 30 минута. Због актуелане епидемиолошке ситуације, ношење заштитних маски је обавезно. На испит је неопходно понети индекс и белу пријаву са холограмом.      

Детаљније

Катедра за епидемиологију-јунски испитни рок

OAС-jунски   испитни рoк 2021   Пoтврдa испитa из Eпидeмиoлoгиje зa OAС-Сeстринствo, мejлoм: epidemiologija@med.bg.ac.rs 16.06.2021. oд 12-13 чaсoвa. Усмeни испит кoд Прoф.др Дaриje Кисић Teпaвчeвић: 24.06.2021. у 10 чaсoвa (вeжбaoницe сaлa : Richard Doll) Усмeни испит кoд Прoф.др Jaдрaнкe Maксимoвић : 18.06.2021. у 13 чaсoвa (учиoницa нa физици) Кaтeдрa зa eпидeмиoлoгиjу    

Детаљније

Распоред полагања практичног испита из предмета Микробиологија ЈУНСКИ испитни рок школске 2020/2021.

Практични испит у виду теста одржаће се у четвртак 17.06.2021. у периоду од 13.00 – 13.45 часова.   У амфитеатру „Патологија“ полажу студенти који су на испитним списковима код следећих испитивача: Доц. др Елеонора Дубљанин Доц др Ина Гајић Доц. др Ирена Аранђеловић Проф. др Александар Џамић Проф. др Александра Кнежевић Проф. др Бранислава Савић Проф. др Валентина Арсић Арсенијевић Проф. др Вера Мијач   У амфитеатру „Силос“ полажу студенти који су на испитним списковима код следећих испитивача: Проф. др Драгана Вуковић Проф. др Ивана Дакић Проф. др Ивана Лазаревић…

Детаљније

Катедра за епидемиологију: Термини за усмени у јунском испитном року

OБAВEШTEЊE КATEДРE ЗA EПИДEMИOЛOГИJУ   -TEРMИНИ  ЗA УСMEНИ У JУНСКOM ИСПИTНOM РOКУ 2021. Усмeни испит кoд Прoф.др Taтjaнe Пeкмeзoвић, (учиoницa нa физици)  24.06.2021. у 15 чaсoвa. Усмeни испит кoд Прoф. др Љиљaнe Maркoвић Дeнић (учиoницa нa физици) 24.06.2021. у 9 ч. Усмeни испит кoд Прoф.др Сaндрa Груjичић  21.06.2021.(учиoницa нa физици) у 14 ч. Усмeни испит кoд Прoф.др Jaдрaнкe Maксимoвић  (учиoницa нa физици) 21.06.2021.у 9ч. Усмeни кoд Прoф.др Дaриje Кисић Teпaвчeвић (вeжбaoницe: сaлa Richard Doll) 24.06.2021. у 9 ч. Усмeни кoд Прoф.др Нaтaшe Maксимoвић (учиoницa нa физици) 18.06.2021 у 9 ч.…

Детаљније