Катедра за епидемиологију-Јунски испитни рок

Промена термина за усмени испит код Проф.др Дарије Кисић- Тепавчевић Усмени испит код проф.др Дарије Кисић- Тепавчевић ће се одржати 25.06.2021. у 14 часова.    

Детаљније

Mастер студије ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ, ЗДРАВЉЕ И ТЕРАПИЈА ВЕЖБАЊЕМ: Испит из предмета Методологија научног и клиничког истраживања у спортским наукама са основним принципима етике

Испит ће се одржати 12.07.2021. у амфитеатру Института за хистофизиологију у 15 часова   На испит је потребно понети индекс.    

Детаљније

ПРВA ПOMOЋ – ПOTПИСИ У ИНДEКС

Пoтписи у индeкс o oбaвљeнoj нaстaви, кao и упис oцeнa зa студeнтe кojи су пoлoжили испит у jунскoм испитнoм рoку из прeдмeтa Првa пoмoћ бићe дeљeни нa Другoj хируршкoj клиници (индeксe oстaвљaти у кутиjу, кoja ћe стajaти нa пoртирници).  Пoтрeбнo je дa студeнти дoнeсу индeкс 28.06.2021. гoд. у 10h.  Прeузимaњe индeксa истoг дaнa.   У индeкс сe уписуje: Првa пoмoћ – прeдaвaњa – 8 чaсoвa     Рукoвoдилaц прeдмeтa Првa пoмoћ Прoф. др Свeтoзaр Путник        

Детаљније

Хирургија са анестезиологијом – Овера семестра

ОБАВЕШТЕЊЕ   Студенти, V године, који су у могућности, треба да донесу индекс сутра, петак, 25.06.2021. године у 10h на Клинику за неурохирургију, где ће им Шеф Катедре, проф. Д. Грујичић потписивати за оверу семестра. У индекс уписати: Општа хирургија са анестезиологијом ( 231 ),  Специјалистичка грана ( 241),  Дечија хирургија. Студенти, који су на испиту или нису у Београду моћи ће да донесу у неком другом термину, који проф. Грујичић одреди.    

Детаљније