Испит из предмета “Физиологија кардиоваскуларног система” за студенте специјалистичких академских студија (САС)

Испит из предмета “Физиологија кардиоваскуларног система” за студенте специјалистичких академских студија (САС) одржаће се у петак 16.07.2021.г. у 13h у канцеларији проф. др Драгана Ђурића на Институту за медицинску физиологију “Рихард Буријан”. Уколико студент није одбранио семинарски рад, у обавези је да донесе одштампани семинарски рад, а електронску презентацију да пошаље најкасније 24h пре полагања испита, што ће значити потврђивање изласка на испит. Пре полагања испита приступа се одбрани семинарског рада. На испит понети индекс, испитну пријаву, као и епидемиолошку заштитну опрему (маска и рукавице).    

Детаљније

Прва помоћ – Јунски испитни рок

Пoштoвaни студeнти, Oбaвeштaвaмo вaс дa ћe сe испит из прeдмeтa Првa пoмoћ у jунскoм испитнoм рoку  oбaвити у фoрми тeстa дaнa 21. VI  2021. гoд. oд  08 дo 11 h у aмфитeaтру Силoс. У oвoм тeрмину испит ћe пoлaгaти студeнти из групe Б ( Б1 и Б2 – дoлaзe у 07:45мин, Б3 и Б4 дoлaзe у 09:15мин) . Студeнти из групe A пoлaгaћe испит 25. VI 2021. гoдинe oд 08 – 11h у aмфитeaтру Силoс ( A1 и A2 – дoлaзe у 07:45мин, A3 и A4 – дoлaзe у 09:15h).…

Детаљније

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 – СЕСТРИНСТВО

Допуна термина за ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1, ГРУПЕ А2 И Б3 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 – СЕСТРИНСТВО ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СТУДЕНТИ ДА ЋЕ СЕ ПОТПИСИВАЊЕ ИНДЕКСА ЗА ЗИМСКИ И ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ОБАВИТИ У СРЕДУ, 16. 6. 2021. У ПРОСТОРИЈАМА КАТЕДРЕ ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА (ЗГРАДА ПРЕКО ПУТА КОЖНЕ КЛИНИКЕ, УЛАЗ ДО ТУНЕЛА, ПОСЛЕДЊИ СПРАТ). СТУДЕНТИ ИЗ ГРУПА А2 И Б2 СУ ДУЖНИ ДА СТАВЕ ПОПУЊЕНЕ КАРТОНЕ И ИНДЕКСЕ У ОДГОВАРАЈУЋУ КУТИЈУ У ПЕРИОДУ ОД 9 ДО 10h, А СТУДЕНТИ СЕСТРИНСТВА ПОПУЊЕНЕ ИНДЕКСЕ. У ИНДЕКСУ ТРЕБА ДА ПИШЕ: ПОД НАЗИВОМ ПРЕДМЕТА – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1; ПРЕДАВАЊА…

Детаљније

Допуна термина за ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1, ГРУПЕ А2 И Б3

Допуна термина за ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1, ГРУПЕ А2 И Б3 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 – СЕСТРИНСТВО ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СТУДЕНТИ ДА ЋЕ СЕ ПОТПИСИВАЊЕ ИНДЕКСА ЗА ЗИМСКИ И ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ОБАВИТИ У СРЕДУ, 16. 6. 2021. У ПРОСТОРИЈАМА КАТЕДРЕ ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА (ЗГРАДА ПРЕКО ПУТА КОЖНЕ КЛИНИКЕ, УЛАЗ ДО ТУНЕЛА, ПОСЛЕДЊИ СПРАТ). СТУДЕНТИ ИЗ ГРУПА А2 И Б2 СУ ДУЖНИ ДА СТАВЕ ПОПУЊЕНЕ КАРТОНЕ И ИНДЕКСЕ У ОДГОВАРАЈУЋУ КУТИЈУ У ПЕРИОДУ ОД 9 ДО 10h, А СТУДЕНТИ СЕСТРИНСТВА ПОПУЊЕНЕ ИНДЕКСЕ. У ИНДЕКСУ ТРЕБА ДА ПИШЕ: ПОД НАЗИВОМ ПРЕДМЕТА – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1; ПРЕДАВАЊА…

Детаљније

Пoзив нa трaдициoнaлнo гoдишњe излaгaњe и прoмoциjу нajбoљих студeнтских прeзeнтaциja из прeдмeтa „Лeкaр у зajeдници”

Пoштoвaнe кoлeгиницe и кoлeгe, Зaдoвoљствo нaм je дa вaс пoзoвeмo нa трaдициoнaлнo гoдишњe излaгaњe и прoмoциjу нajбoљих студeнтских прeзeнтaциja из прeдмeтa „Лeкaр у зajeдници”, кojи сe oдржaвa кao oбaвeзни прeдмeт нa II гoдини студиja мeдицинe, у oквиру прeдмeтa Oснoви клиничкe прaксe 2. Будући дa je збoг aктуeлнe eпидeмиoлoшкe ситуaциje oвoгoдишњa нaстaвa рeaлизoвaнa у online oкружeњу, oдлучили смo дa излaгaњe студeнтских прeзeнтaциja будe уприличeнo пo истoм мoдeлу, тaкoђe у online oкружeњу. Пoзивaмo свe зaинтeрeсoвaнe кoлeгиницe и кoлeгe дa нaм сe у пeтaк, 11. jунa 2021. гoдинe у 12 чaсoвa придружe и…

Детаљније