Елиминациони тест из епидемиологије за специјализанте

Поштовани специјализанти епидемиологије, Елиминациони тест који се полаже пре полагања специјалистичког испита из епидемиологије је заказан за 21.06.2021. у 14 часова на Институту за епидемиологију.   С поштовањем, проф. др Сандра Шипетић Грујичић, Шеф Катедре за специјалистичку наставу из епидемиологије      

Детаљније

Потписи из ИП ТРАНСПЛАНТАЦИОНА МЕДИЦИНА У ПЕДИЈАТРИЈИ-ИМД

 OБAВEШTEЊE ЗA СTУДEНTE НA ИЗБOРНOM ПРEДMETУ TРAНСПЛAНTAЦИOНA MEДИЦИНA У ПEДИJATРИJИ ИMД (ИНСTИTУT ЗA MAJКУ И ДETE)   Пoштoвaни студeнти, Студeнти кojи су дoдeљeни нaстaвнoj бaзи Институт, идeксe и бeлe приjaвe зa пoтпис дoнoсe  у 1/2/3.6.2021.гoдинe у 8.00 чaсoвa, нa глaвнoj кaпиjи Институтa (прoстoр зa тeстирaњe студeнaтa) сeкрeтaрици нaстaвнe бaзe. Студeнти нe смejу улaзити у Институт !!!!! Студeнти имajу мoгућнoст групнe oргaнизaциje дoнoшeњa индeксa, кao и прeузимaњa.   Индeксe пoтписуje Прoф.др Дрaгaнa Вуjић. Зa свe дoдaтнe инфoрмaциje кoнтaктирaти aдминистрaтивнoг сeкрeтaрa нaстaвнe бaзe Институтa Maрину Mутaвџић нa тeл. 3108160 oд 8h дo…

Детаљније

Пријава испита за јунски испитни рок (шк. 2020/21. година)

Пријава испита за ЈУНСКИ  испитни рок за студенте докторских академских студија Пријава испита је од 07.06. до 11.06.2021. године. Јунски испитни рок ће се одржати од 17.06. до 25.06.2021. године.   ПРИЈАВА ИСПИТА ВРШИ СЕ ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИ! – осим за четири испита који су саставни део Методологије научно-истраживачког рада, који се у време пријаве испита пријављују у Служби за НИР, доношењем попуњене пријаве са холограмом (пријаве оставити у кутији у Клубу наставника на 2. спрату  деканата Медицинског факултета у пероду од 09-13.30 часова.)   Служба за НИР      

Детаљније

ИСПИТ ИЗ ХИРУРГИЈЕ СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ – КБЦ ,,БЕЖАНИЈСКА КОСА”

ЈУНСКИ ИСПИТНИ  РОК – 24. и 25.06. 2021. – у 9 часова   Потврде испита доставити електронским путем до уторка 22.06. до  10 сати на мејл: cirkovic.vesna@bkosa.edu.rs   тел 063/ 7171424 ( Слободан Петровић- Весна је одсутна тог дана)      

Детаљније

Распоред полагања испита из Хирургије – Ортопедија Бањица, XVI испитна комисија

XVI ИСПИТНА КОМИСИЈА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ИЗ ХИРУРГИЈЕ    17.06.2021. године (Четвртак)  МД020462 Петричевић Јаворко 2015/0590 Горашевић Марко 2016/0095 Живановић Драган 2016/0109 Павић Немања 2016/0129 Тот Јулија 2016/0130 Пантелић Анђела 2016/0170   Мијуцић Јована 2016/0201 Милојевић Сара 2016/0254 Радисављевић Нина 2016/0275 Станоевски Марина   18.06.2021. године (Петак)  2016/0367 Деспотовић Јелица 2016/0400 Словић Милица 2016/0424 Јањић Дијана 2016/0427 Сретеновић Кристина 2016/0494 Малетић Вељко 2016/0564 Јовановић Милан 2016/0594 Al Rawashdeh Sana 2018/0530 Mаксимовић Милица 2018/0544 Недић Лука   Испит ће се одржати у просторијама Института „Бањица“ са почетком у 9.00 часова. Молимо Вас…

Детаљније

Катедра за психијатрију-Обавештење-Потврда испита-Јунски исптини рок

Потврда испита из предмета ПСИХИЈАТРИЈА у ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ шк. 2020/21. Поштовани студенти,    Потврда изласка на испит, организоваће се електронским путем и молимо вас да испит потврдите у период од ПОНЕДЕЉКА, 31.05. до ПЕТКА, 04.06.2021. до 15 часова на мејл: psihijatrija.sekretar@med.bg.ac.rs . Молимо вас да текст мејлa садржи следеће податке: Име и презиме испитивача Име и презиме студента Број индекса   Напоменa: Потврда испита је обавезна, мејлови који буду пристигли накнадно, након ПЕТКА, 04.06.2021. године, неће се уважити. На ИСПИТ ОБАВЕЗНО донети ИНДЕКС, ИСПИТНУ ПРИЈАВУ (УРЕДНО ПОПУЊЕНУ) и СТУДЕНТСКИ…

Детаљније

Катедра за психијатрију-Обавешење-Потписивање индекса-Изборна настава-Основи судско-психијатријског вештачења

OБAВEШTEЊE – ПOTПИСAВAЊE ИНДEКСA   OСНOВИ СУДСКO ПСИХИJATРИJСКOГ ВEШTAЧEЊA   Пoтписивaњe индeксa oбaвићe сe у ЧETВРTAК, 03.06.2021. у 12 чaсoвa кoлeгaмa кojи су урeднo пoхaђaли нaстaву (Стaциoнaр КЗП, Призeмљe, Oдсeк зa судску психиjaтриjу, Клиникa зa психиjaтриjу УКЦ Србиje, Пaстeрoвa 2). Рaди пoштoвaњa eпидeмиoлшких мeрa, мoлимo Вaс дa jeдaн сутeдeнт испрeд улaзa у згрaду прикупи свe индeксe и испитнe приjaвe и дa дoнeсe нa пoтпис. Пoтписивaњe ћe oбaвити прoф. др Aлeксaндaр Joвaнoвић, шeф Кaтeдрe и Рукoвoдилaцa Избoрнoг прeдмeтa. Пo пoтпис дoлaзитe нa Клинику зa психиjaтриjу КЦС, Пaстeрoвa 2, Бeoгрaд. Нeoпхoднo je дa урeднo…

Детаљније

САНДРА ПЕРИЋ

Обавештавамо Вас да ће САНДРА ПЕРИЋ бранити рад под називом: »ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ МЕЂУ СТАРИМА У УРБАНИМ СРЕДИНАМА – СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ« дана 03.06.2021 године са почетком у 12 часова у слушаоници последипломске наставе-други спрат Деканата Факултета.

Детаљније

Обавештење о изборној настави “Принципи онколошке хирургије”

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СТУДЕНТИ ДА ЋЕ СЕ ИЗБОРНА” НАСТАВА ПРИНЦИПИ ОНКОЛОШКЕ ХИРУРГИЈЕ” ОДРЖАТИ ДАНА 02.6.2021.ГОДИНЕ У 12 ЧАСОВА  У НОВОМ АМФИТЕАТРУ СА ПОЧЕТКОМ У 12h НОВИ ДЕО /ЗГРАДЕ ИНСТИТУТА. ОДГОВОРНИ НАСТАВНИК ЗА ПРЕДМЕТ ОНКОЛОШКА ХИРУРГИЈА Проф.др.Иван Марковић    

Детаљније