Испит из Биофизике у радиологији, за школску 2020/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠21.

Биoфизикa у Рaдиoлoгиjи 2020/2021 ИСПИT 15.04.2021. у 12h РAСПOРEД СTУДEНATA: Студeнти кojи пoлaжу испит кoд Прoф. др Зoрицe Нeстoрoвић Сaлa 1 Институтa зa Биoфизику у мeдицини Студeнти кojи пoлaжу испит кoд Прoф. др Нeбojшe Mилoшeвићa, Прoф. др Дejaнa Жикићa, Прoф. др Mирjaнe Плaтиша и Дoц. Др Нeмaњe Рajкoвићa Aмфитeaтaр ХИСTOФИЗИOЛOГИJE   Teст трaje 60 минутa. Упoтрeбa мoбилних тeлeфoнa НИJE ДOЗВOЉEНA, ни зa РAЧУНСКE OПEРAЦИJE. Рeзултaти ћe бити oбjaвљeни 04.2021. нa интeрнeт стрaници фaкултeтa,  студeнти кojи пoлoжe испит дoнoсe индeкс нa упис oцeнe. Сви студeнт кojи нису дoнeли студeнтски кaртoн, дужни…

Детаљније

Обавештење у вези са колоквијумом из Биофизике у Медицинској физиологији за студенте старијих генерација

БИОФИЗИКА У ФИЗИОЛОГИЈИ Обавештење у вези тестa   05.04.2021. у 11:00h Сала 1 Института за Биофизику у медицини Тест има 30 питања, а време за израду теста је 60 минута Забрањена је употреба мобилних телефона Забрањено је преписивање и/или гледање у туђ тест Исправке једном означеног одговора се не признају, ни са потписом студента или дежурног ПО ЗАВРШЕНОЈ ИЗРАДИ ПРЕДАТИ ТЕСТ И ЛИСТ „Страна са одговорима“ Резултати теста биће објављени у понедељак 05.04.2021. године после 12h на огласној табли Института за Биофизику, огласној табли Института за Медицинску физиологију и интернет…

Детаљније

Списак лекара којима је Медицински факултет у Београду одобрио упис на специјализације у априлском уписном року шк 2020/21. године

Преузмите списак лекара којима је Медицински факултет у Београду одобрио упис на специјализације у априлском уписном року шк 2020/21. године, а који су запослени у приватним здравственим установама и установама које не обављају здравствену делатносту у Републици Србији ОВДЕ        

Детаљније

ДР БИЉАНА БАКОВИЋ

Обавештавамо Вас да ће  ДР БИЉАНА БАКОВИЋ  бранити рад под називом „АНАЛИЗА ПРОТЕКЛОГ ВРЕМЕНА ОД ПОЈАВЕ СИМПТОМА ДО ПОСТАВЉАЊА ДИЈАГНОЗЕ КАРЦИНОМА ПЛУЋА“ дана 09.04.2021. године са почетком у 9 часова u слушаоници последипломске наставе- други спрат  Деканата Факултета.

Детаљније

ДР ЈЕЛЕНА ЂОРЂЕВИЋ

Обавештавамо Вас да ће  ДР ЈЕЛЕНА ЂОРЂЕВИЋ   бранити рад под називом „АНАЛИЗА ОПРЕДЕЉУЈУЋИХ ФАКТОРА ЗА ПРИНУДНУ ХОСПИТАЛИЗАЦИЈУ МЕНТАЛНО ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА У СВЕТЛУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ЛИЦА СА МЕНТЛНИМ СМЕТЊАМА“ дана 09.04.2021. године са почетком у 11 часова u слушаоници последипломске наставе- други спрат  Деканата Факултета .

Детаљније

ДР БИЉАНА БАКОВИЋ

Обавештавамо Вас да ће  ДР БИЉАНА БАКОВИЋ   бранити рад под називом „АНАЛИЗА ПРОТЕКЛОГ ВРЕМЕНА ОД ПОЈАВЕ СИМПТОМА ДО ПОСТАВЉАЊА ДИЈАГНОЗЕ КАРЦИНОМА ПЛУЋА“ дана 09.04.2021. године са почетком у 9 часова u слушаоници последипломске наставе- други спрат  Деканата Факултета.    

Детаљније

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 и 2-⁠⁠ Априлски испитни рок

Обавештавају се студенти да ће се испит из Енглеског језика 1 и Енглеског језика 2 у априлском року одржати у среду 14.4.2021. године у 10часова, у просторијама Катедре хуманистичких наука (Пастерова 2). Студенти су дужни да потврде излазак на испит слањем мејла на  humanistickenauke@med.bg.ac.rs  до петка 9.4.2021.године. У мејлу навести име, презиме, број индекса и који испит полажете. Катедра хуманистичких наука        

Детаљније

Медицина и друштво- Aприлски испитни рок

MEДИЦИНA И ДРУШTВO Aприлски  испитни рoк – пoтврдa испитa   Oбaвeштaвajу сe студeнти   кojи су eлeктрoнски приjaвили Meдицину и друштвo дa сe пoтврдa испитa врши путeм мејлa humanistickenauke@med.bg.ac.rs  дo  пeткa  9.4.2021. Пoтрeбнo je дa студeнти OБAВEЗНO нaвeду: Имe, прeзимe и  брoj индeксa Имe испитивaчa Испит  ћe сe oдржaти у  срeду   14.04. 2021. у 11 часова у aмфитeaтру СИЛOС Студeнти нa испит OБAВEЗНO трeбa дa пoнeсу индeкс пoпуњeну( сa oбe стрaнe) бeлу приjaву сa хoлoгрaмoм   НAПOMEНA:  Студeнти кojи нису испунили услoв  нe мoгу пoлaгaти испит.        

Детаљније

Испит из изборног предмета Програмирана ћелијска смрт – биохемијске карактеристике у априлском испитном року

Испит из изборног предмета Програмирана ћелијска смрт – биохемијске карактеристике ће се одржати онлајн, у понедељак, 19. априла 2021. године у 15 часова, на Ретикулум платформи (http://reticulum.med.bg.ac.rs/moodle/). Молимо студенте који су слушали овај изборни предмет пре 2020/2021, а нису га положили, да се јаве на мејл адресе andjelka.isakovic@med.bg.ac.rs или marija.jeremic@med.bg.ac.rs, како би били уписани на курс у оквиру кога ће се полагати испит. Детаљне информације о испиту можете пронаћи на курсу изборног предмета.       У Београду,                                                                                                                                                          Организатори курс 31. март 2021.    

Детаљније

Потврда испита у априлском испитном року – Патолошка физиологија

Универзитет у Београду Медицински факултет Институт за патолошку физиологију 31.03.2021. године, Београд ОБАВЕШТЕЊЕ о времену одржавања АПРИЛСКОГ ИСПИТНОГ РОКА за предмет Патолошка физиологија ПОТВРЂИВАЊЕ ИСПИТА: Студенти који благовремено у наведеним терминима не потврде излазак на испит губе право на полагање испита у овом испитном року. Потврђивање испита из Патолошке физиолгије вршиће се путем email-а (patofiziologija.potvrda@med.bg.ac.rs) у периоду од ПЕТКА, 02.04.2021. године од 8 часова до ПОНЕДЕЉКА, 05.04.2021. године до 18 часова. Потребно је да студенти приликом потврде путем email-⁠а ОБАВЕЗНО наведу: 1.име, презиме и број индекса, 2.редни број под којим су распоређени на испитном списку 3.име и презиме испитивача, код ког су распоређени према испитном списку УСМЕНИ ИСПИТ: Усмени испит одржаваће се од 13.04.2021. године према распоредима који ће благовремено бити истакнути. НАПОМЕНА СТУДЕНТИМА: Студенти су у обавези да на…

Детаљније