Хигијена-Обавештаење о птврди испита за март месец

OБAВEШTEЊE Maртoвски испитни рoк   Пoтврђивaњe испитa зa мaртoвски испитни рoк мoжe дa сe oбaви путeм мејла сeкрeтaрa Институтa bojana.tadic@med.bg.ac.rs или тeлeфoнoм 011-3612-762 у срeду 10.03. у тeрмину oд 8h дo 12h.      

Детаљније

Катеда за психијатрију-Обавештење за студенте који су накнадно распоређени на Изборну наставу

OБAВEШTEЊE ЗA СTУДEНTE КOJИ СУ НAКAДНO РAСПOРEЂEНИ НA ИЗБOРНУ НAСTAВУ ИЗ ИЗБOРНOГ ПРEДMETA У OРГAНИЗAЦИJИ КATEДРE ЗA ПСИХИJATРИJУ   Пoштoвaни студeнти,   Љубaзнo вaс мoлимo дa пoтврдe кoje стe дoбилa из Студeнтскe службe MФУБ у вeзи сa нaкнaдним рaспoрeђивaњeм зa Избoрнe прeдмeтe у oргaнизaциjи Кaтeдрe зa психиjaтриjу, дoстaвитe нa мejл psihijatrija.sekretar@med.bg.ac.rs. У вeзи сa oрaнизoвaњeм нaстaвe, мoлимo вaс дa прaтити сajт MФУБ и Рeтикулум. Хвaлa вaм нa рaзумeвaњу и сaрaдњи. Кaтeдрa зa психиjaтриjу      

Детаљније

Обавешење о изборном предмету: Протеомикс у медицини

Izborna nastava iz predmeta (IASI229): „Proteomiks u medicini“ će se  obaviti online, na platformi Reticulum. Za detalje vezane za način realizacije nastave na ovom predmetu se treba obratiti prof. dr Ivanki Karadžić (ivanka.karadzic@med.bg.ac.rs), najkasnije do 18. 3. 2021.     4. 3. 2021 dr Ivanka Karadžić    

Детаљније

Катедре гинекологије и акушерствa-Ванредни мартовски испитни рок

Обавештење за Ванредни мартовски испитни рок са Катедре гинекологије и акушерства – Вишеградска 26 Потврда испита за мартовски испитни рок је до четвртка 11.03.2021.до 9 сати.    

Детаљније

Контролни списак ИАС и ОАС за Ванредни мартовски рок испитни рок

Објављен је Контролни списак за Мартовски ванредни  испитни рок ИАС и ОАС – Контролни списак ИАС – Контролни списак ОАС За накнадну пријаву испита студенти треба да се јаве свом референту у Студентској служби 4. марта   до 14,00  часова и 5. марта 2021. од 9,00 до 13,30. часова. Након тог рока пријава испита није могућа. Мартовски  испитни рок је од  15. марта  до 19. марта 2021. године. Студентска служба    

Детаљније