Хирургија – потписивање картона (Збирно обавештења)

Oбaвeштeњe – пoтписивaњe кaртoнa – Хирургиja сa aнeстeзиoлoгиjoм, н.б. Клиникa зa урoлoгиjу Потписивање картона – Хирургија са анестезиологијом – Ортопедија КЦС Хирургија – потписивање картона (Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“) Хирургија – потписивање картона (Наставна база Друга хируршка клиника-Општа, Кардиоваскуларна хирургија и Ендокрина хирургија) Онколошка хирургија-Потписивање картона

Детаљније

ДР НАТАША РАКОЊАЦ

Обавештавамо Вас да ће ДР НАТАША РАКОЊАЦ   бранити рад под називом „КОМПАРАЦИЈА ОПЕРАТИВНОГ И ПАТОХИСТОЛОШКОГ НАЛАЗА СА КОМПЈУТЕРИЗОВАНОМ ТОМОГРАФИЈОМ КОД СТЕЈЏИНГА КОЛОРЕКТАЛНОГ КАРЦИНОМА“ дана 26.03.2021. године са почетком у 10 часова u слушаоници последипломске наставе- други спрат  Деканата Факултета .

Детаљније

ДР ТАТЈАНА АРСЕНИЈЕВИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР ТАТЈАНА АРСЕНИЈЕВИЋ бранити рад под називом „УЛОГА ПАЛИЈАТИВНЕ РАДИОТЕРАПИЈЕ ТЕХНИКОМ ЗРАЧЕЊА У ЈЕДНОЈ СЕАНСИ КОД ПАЦИЈЕНАТА СА БОЛНИМ МЕТАСТАЗАМА У КОСТИМА“ дана 31.03.2021. године са почетком у 11 часова у слушаоници на II спрату Секретаријата Факултета

Детаљније

ДР БРАНКИЦА РАКОВИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР БРАНКИЦА РАКОВИЋ бранити рад под називом „ИСХОД ЛЕЧЕЊА РАДИОТЕРАПИЈОМ И КОНКОМИТАНТНОМ ХЕМИОРАДИОТЕРАПИЈОМ ЛОКАЛНО УЗНАПРЕДОВАЛОГ КАРЦИНОМА ЦЕРВИКСА УТЕРУСА ИЗ ЕКСТЕНЗИЈУ ПОЉА НА ПАРААОРТАЛНЕ ЛИМФАТИКЕ“ дана 02.04.2021. године са почетком у 11 часова у слушаоници на II спрату Секретаријата Факултета.

Детаљније

Распоред наставе уже специјализације из Алекргологије и клиничке имунологије

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ИЗ АЛЕРГОЛОГИЈЕ И КЛИНИЧКЕ ИМУНОЛОГИЈЕ Распоред предавања за летњи семестар школске 2020/2021    

Детаљније

Онколошка хирургија-Потписивање картона

Обавештавају се студенти да донесу своје евиденционе картоне ради потписивања из Онколошке хирургије. Неопходно је да се евиденциони картони доставе данас 19.3.2021.године до 15 часова или у понедељак 22.3.2021.године до 8,оо часова техничком Секретру Љубини Маринковић у Институту за онкологију и радиоогију Србије. ПРЕДАВАЊА И ВЕЖЕ ПОСТАВЉЕНЕ СУ НА РЕТИКУЛУМУ. -РАСПОРЕД ВЕЖБИ СТУДЕНАТА ИЗ ОНКОЛОШКЕ ХИРУРГИЈЕ   Одговорни наставник за предмет Онколошка хирургија Проф.др. Иван Марковић,с.р.

Детаљније

Потписивање картона – Хирургија са анестезиологијом – Ортопедија КЦС

Студенти, који су имали онлајн предавања и вежбе – Ортопедија траума у зимском семестру на наставној бази Ортопедија КЦС, потребно је да донесу картоне проф. Александру Лешићу сутра и у понедељак у 08:30h. Картоне ће скупити један студент и однети Професору на Клинику. Проф. др Александар Лешић      

Детаљније

Хирургија – потписивање картона (Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“)

Обавештење за студенте V године ХИРУРГИЈА Обавештавају се студенти који су били распоређени за предавања и вежбе у Институту за кардиоваскуларне болести „Дедиње“, да петак и у понедељак дођу са картонима по потписе . Јавити се секретару за наставу Јадранки Влаховић

Детаљније

Oбaвeштeњe – пoтписивaњe кaртoнa – Хирургиja сa aнeстeзиoлoгиjoм, н.б. Клиникa зa урoлoгиjу

Унивeрзитeтски клинички цeнтaр Србиje Клиникa зa урoлoгиjу Бeoгрaд, Рeсaвскa 51   Meдицински фaкултeт Унивeрзитeтa у Бeoгрaду Дeкaн Прoф. др Нeбojшa Лaлић Бeoгрaд, 18.03.2021. гoд.   Прeдмeт: Oбaвeштeњe – пoтписивaњe кaртoнa – Хирургиja сa aнeстeзиoлoгиjoм   Пoштoвaни студeнти,   Сви кojи су пo рaспoрeду имaли нaстaву из спeциjaлистичкe грaнe – урoлoгиja,  нa н.б. Клиникa зa урoлoгиjу, пoтрeбнo je дa сутрa 19.03.2021. гoдинe, дoнeсу свoje кaртoнe нa Клинику зa урoлoгиjу, кaкo би им oдгoвoрни нaстaвници пoтписaли истe.   Студeнти кojи нису у мoгућнoсти дa дoђу, пoтрeбнo je дa сe jaвe сeкрeтaрици Сунчици…

Детаљније