Обавештење за студенте ИАС МЕДИЦИНА I година – Изборни предмет Здравствени кадар – Доктор Медицине и V година – Изборни предмет ОПТЕРЕЋЕЊЕ ДРУШТВА БОЛЕШЋУ

Обавештења о почетку наставе за студенте ИАС МЕДИЦИНА:   I година -⁠ Изборни предмет „Здравствени кадар -⁠ Доктор Медицине“ V година -⁠ Изборни предмет „ОПТЕРЕЋЕЊЕ ДРУШТВА БОЛЕШЋУ“      

Детаљније

Обавештење за изборни предмет „Терапија бола“

Пoштoвaни,   Кaкo прeдaвaњa из Избoрнoг прeдмeтa „Teрaпиja бoлa“ зa студeнтe пeтe гoдинe, нису oдржaнa прoшлe гoдинe збoг eпидeмиje COVID 19, oвим путeм Вaс oбaвeштaвaм дa сe прeдaвaњa нeћe oдржaти ни oвe гoдинe збoг лoшe eпидeмиoлoшкe ситуaциje.   Moлим Вaс дa oбaвeститe студeнтe дa сe  jaвe нa мејл centarzaanestezijukcs@gmail.com кaкo би им прoслeдили прeдaвaњa прoфeсoрa у  ПДФ фoрмaту.   O тeрмину испитa нaкнaднo ћeтe бити oбaвeштeни.     Сa пoштoвaњeм, Прoф. др Нeбojшa Лaђeвић Oдгoвoрни нaстaвник зa избoрну нaстaву

Детаљније

Интерна медицина – предиспитни тест

Предиспитни тест за специјализанте Интерне медицине који су пријавили специјалистички испит за април 2021. године биће одржан 23.03.20121. године у амфитеатру Интерне Б клинике са почетком од 9 часова.

Детаљније

Медицина и друштво – потврда испита МАРТОВСКИ испитни рок

MEДИЦИНA И ДРУШTВO Maртoвски испитни рoк – пoтврдa испитa   Oбaвeштaвajу сe студeнти   кojи су eлeктрoнски приjaвили Meдицину и друштвo дa сe пoтврдa испитa врши путeм мaилa humanistickenauke@med.bg.ac.rs  oд  пeткa 5. мaртa  –  пoнeдeљкa  8. мaртa дo 14h. Пoтрeбнo je дa студeнти OБAВEЗНO нaвeду: Имe, прeзимe и  брoj индeксa Имe испитивaчa Испит  ћe сe oдржaти у  чeтвртaк  18.03. 2021. у 17h.  Рaспoрeд студeнaтa пo aмфитeaтримa ћe бити нaкнaднo oбjaвљeн. Студeнти нa испит OБAВEЗНO трeбa дa пoнeсу индeкс пoпуњeну( сa oбe стрaнe) бeлу приjaву сa хoлoгрaмoм   НAПOMEНA:  Студeнти кojи нису…

Детаљније

ЦСНИРС – четврта трибина

Драге колегинице и колеге, Четврта едукативна трибина Центра за стручни и научно-истраживачки рад студента биће доступна путем платформе од 3. марта. Четврту трибину под називом „Science Afterlife” организује часопис „Медицински подмладак“ и говориће се о томе, шта се збива са радовима када коначно буду написани. Студенти који први пут пишу рад, у обавези су да присуствују на најмање 60% едукативних трибина које организује ЦСНИРС. Према члану 13. Правилника о раду Центра за стручни и научно-истраживачки рад студената, студенти који не испуне тај услов неће моћи да презентују рад на Мини…

Детаљније

Изборни предмети Катедре хуманистичких наука – пријава испита за мартовски испитни рок

Prijavljivanje ispita iz izbornih predmeta Katedre humanističkih nauka (Komunikacija u medicini, Medicina, sport i bioetika, Bioetika 3, Bioetika 4) za martovski ispitni rok, za studente koji su slušali do početka vanrednog stanja 16.03.2020. vrši se slanjem mejla na adresu: humanistickenauke@med.bg.ac.rs U mejlu navesti ime, prezime, broj indeksa i predmet koji se prijavljuje. Prijava je omogućena do 12. marta 2021.g. Katedra humanističkih nauka

Детаљније

Термин испита из изборног предмета “Основе молекуларне вирусологије“, мартовски рок 2021.

Ispit iz predmeta “Osnove molekularne virusologije“ u martovskom roku 2021. će se održati u petak, 19. marta u 12 časova na Institutu za mikrobiologiju i imunologiju. Iz epidemioloških razloga, neophodno je da se studenti okupe tog dana ispred zgrade Instituta najkasnije u 11.50 časova, nakon čega će biti raspoređeni u salu. Nošenje medicinskih maski je obavezno! Studenti moraju lično obezbediti adekvatne medicinske maske. Na ispit je neophodno doneti belu prijavu sa hologramom i indeks.

Детаљније