Клиничка онкологија

ОБАВЕШТЕЊЕ   Обавештавам Вас да ће се испит из Клиничке онкологије одржати дана 15.12.2020.године у новом делу зграде Института за онкологију и радиологију Србије (амфитеатру) и то: 1. Студенти који су на списку код Проф.др.Зорице Милошевић и Проф.др.Марине Никитовић испит почиње у 8,оо часова 2. Студенти који су на списку код Проф.др.Весне Плешинац-Карапанџић и Доц.др.Ивана Марковића испит почиње у 9,оо часова. Студенти су обавезни да имају на лицу заштитне маске, да понесу белу пријаву, индекс и картон о одслушаној настави.     ОДГОВОРНИ НАСТАВНИК ЗА ПРЕДМЕТ КЛИНИЧКА ОНКОЛОГИЈу Проф.др.Марина Никитовић,с.р.

Детаљније

Обавештење о заказној одбрани завршног специјалистичког струковног рада – Маја Ђурђевић

Маја Ђурђевић приступиће јавној одбрани завршног специјалистичког струковног рада под називом «ПРИНЦИПИ СПРОВОЂЕЊА ФИЗИКАЛНЕ ТЕРАПИЈЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ НАКОН ОПЕРАТИВНЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПОВРЕДА ФЛЕКСОРНИХ ТЕТИВА ШАКЕ» дана 15.12.2020. године у 10 часова у слушаоници на II спрату Секретаријата Факултета. Јавна одбрана рада обавиће се пред Комисијом у саставу: проф. др Љубица Константиновић, председник, доц. др Александра Видаковић и проф. др Наташа Мујовић, ментор.

Детаљније

Катедра за психијатрију- План и прорам наставе за лекаре на специјализацији ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ

План и програм наставе за лекара на специјализацији ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ

Детаљније