Обавештење о заказној одбрани завршног специјалистичког струковног рада – Маја Ђурђевић

Маја Ђурђевић приступиће јавној одбрани завршног специјалистичког струковног рада под називом «ПРИНЦИПИ СПРОВОЂЕЊА ФИЗИКАЛНЕ ТЕРАПИЈЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ НАКОН ОПЕРАТИВНЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПОВРЕДА ФЛЕКСОРНИХ ТЕТИВА ШАКЕ» дана 15.12.2020. године у 10 часова у слушаоници на II спрату Секретаријата Факултета. Јавна одбрана рада обавиће се пред Комисијом у саставу: проф. др Љубица Константиновић, председник, доц. др Александра Видаковић и проф. др Наташа Мујовић, ментор.

Остале вести из категорије