Aнатомија

ОБАВЕШТЕЊЕ   На основу одлуке Комисије за акредитацију Медицинског факултета у Београду, први колоквијум из анатомије планиран у зимском семестру неће бити одржан. Уколико епидемиолошка ситуација буде повољна колоквијуми ће се спровести током летњег семестра школске 2020/21. Ако колоквијуми не буду одржани ни у летњем семестру у том случају бодови са колоквијума ће се имплементирани у завршну оцену усменог дела испита .   Датум: 17.12.2020. Шеф Катедре за ужу научну област анатомија Проф. др Ласло Пушкаш , с.р.      

Детаљније

Распореди наставе за уже специјализације

Распоред уже специјализације из ЕПИДЕМИОЛОГИЈА ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ И ЕПИДЕМИОЛАОГИЈА НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ у делу ужих специјализација Уже специјализације из нефрологије Распоред уже специјализације из фетилитета и стерилитета Распоред уже специјализације из реуматологије: – I semestar UŽA spec. 2020-21 – II semestar UŽA spec. 2020-21  

Детаљније

Кoлoквиjум-Пeдиjaтриja

Пoштoвaни студeнти, Oдлукoм Кoмисиje зa aкрeдитaциjу нaстaвних плaнoвa и прoгрaмa, a нa прeдлoг Кaтeдрe пeдиjaтриje, кoлoквиjум кojи je прeдвиђeн зa зимски сeмeстaр шкoлскe 2020./2021. гoдинe бићe oргaнизoвaн нa пoчeтку лeтњeг сeмeстрa укoликo тo eпидeмиoлoшкa ситуaциja дoзвoли. Кaтeдрa пeдиjaтриje    

Детаљније

Онлајн настава за специјалистичке студије – Начин логовања

Студенти специјалистичких грана који су на двосеместралној настави  и ужих специјалистичких грана могу приступити достављеним наставним материјалима на reticulum.med.bg.ac.rs Студентима грана отворени су кориснички налози где су корисничко име и лозинка исти у формату броја индекса. Односно, xx-nn-yyy где је: xx – година уписа,  nnn – словна ознака гране специјализације (сва слова мала латиницом)  и  yyy – број индекса (једна, две или три цифре). Пример логовања за уже специјализације из онкологије на платформи „Ретикулум“ ( http://reticulum.med.bg.ac.rs/moodle/ ), уписани за школску 2020/2021 са бројем индекса 93: 20-on-93   Напомена: Како је…

Детаљније