Изборна настава – Патолошка физиологија

Oбавештавају се студенти који су на изборним предметима „Канцерогенеза“ и „Атеросклероза као мултифакторска болест – ћелијски и молекулски приступ“ да су курсеви за наставу на овим предметима постављени на платформи Ретикулум у категорији „Патофизиологија“ и да ће бити доступни почев од понедељка, 07.12.2020. године. Материјали постављени на овом курсу прате распоред наставних јединица које су предвиђене планом и програмом наставе на изборном предмету.    

Детаљније