Катедра за епидемиологију-Kолоквијум из епидемиологије инфективних болести

Епидемиологија инфективних болести – колоквијум   1. Епидемиологија инфективних болести- за студенте 2019/2020 – 5 семинара урађених преко ретикулума, сматраће се положеним колоквијумом и тај колоквијум биће уписиван у индекс, када студент буде полагао усмени испит из епидемиологије. Ако неко није урадио свих 5 семинара,потребно је да се пријави на е-маил: vesna.milosev@gmail.com, секретару Института, и обавестићемо Вас о терминима за надокнаде,уколико то не урадите,постоји могућност да колоквијум полажете писмено у неком од наредних испитних рокова. 2. Студенти који су Епидемиологију инфективних болести слушали у шк: 2018/2019 у трећој години, потврђују…

Детаљније

Распоред полагања испита из Клиничкe фармакологијe у Jунском испитном року 2020.

21.05.2020. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2020. ГОДИНЕ Клиничка фармакологија    ПОТВРДА ИСПИТА :                                           27.05.2020. E- mailom на  адресу:  farmakologija.potvrda@med.bg.ac.rs Обавезно написати :1. Назив предмета Име наставника код кога се испит полаже Име студента са бројем индекса   РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА :                  29.05.2020.      ТРАЈАЊЕ  ИСПИТА :                                            01.06.2020. –  05.06.2020.   Потврда испита је ОБАВЕЗНА и обавља се ИСКЉУЧИВО у одређеном термину.  Испитне пријаве се доносе на испит. Накнадна потврда испита неће бити могућа.   Проф. др Невена Дивац, ср. Шеф Катедре      

Детаљније

Распоред полагања испита из Фармакологијe са токсикологијом у Jунском испитном року 2020.

21.05.2020. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2020. ГОДИНЕ   Фармакологија са токсикологијом    ПОТВРДА ИСПИТА :                                           27.05.2020. E- mailom на  адресу:  farmakologija.potvrda@med.bg.ac.rs Обавезно написати : Назив предмета Име наставника код кога се испит полаже Име студента са бројем индекса   РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА :                  29.05.2020.   ТРАЈАЊЕ  ИСПИТА :                                            01.06.2020. –  05.06.2020.   Потврда испита је ОБАВЕЗНА и обавља се ИСКЉУЧИВО у одређеном термину.  Испитне пријаве се доносе на испит. Накнадна потврда испита неће бити могућа.                                                                                  Проф. др Невена Дивац, ср. Шеф Катедре      

Детаљније

Обавештење – Енглески језик I и Енглески језик II, испитни рок Јун I

Пoштoвaнe кoлeгe, У дoгoвoру сa упрaвoм фaкултeтa, a имajући у виду трeнутну eпидeмиoлoшку ситуaциjу и нeoпхoднoст спрoвoђeњa прoписaних мeрa зaштитe, Кaтeдрa хумaнистичких нaукa дoнeлa je oдлуку дa сe пoлaгaњe испитa из прeдмeтa Eнглeски jeзик I и Eнглeски jeзик II спрoвeдe у виду зaдaткa кojи ћe бити пoстaвљeн нa плaтфoрму Рeтикулум. Зaдaтку ћeтe мoћи дa приступитe oд 29.05. у 9h дo 1.06. у 23.59, имaћeтe jeдaн пoкушaj и 60 минутa нa рaспoлaгaњу  дa зaдaтaк у пoтпунoсти зaвршитe и прeдaтe. Дaклe, oдaбeритe oнaj тeрмин кojи вaм нajвишe oдгoвaрa зa рeшaвaњe зaдaткa, aли…

Детаљније

Обавештење у вези са потврдом испита у јунском испитном року шк. 2019/20. године у организацији Катедре за ужу научну област (предмет) Психијатрија

Потврда испита из предмета ПСИХИЈАТРИЈА у ЈУНСКOM ИСПИТНОМ РОКУ   шк. 2019/20.   Поштовани студенти,    Потврда изласка на испит, организоваће се електронским путем, и молимо вас да испит потврдите до ПОНЕДЕЉКА, 25.05.2020. до 14 часова на мејл: ivana.gavrilovic@imh.org.rs   Молимо вас да текст мејлa садржи следеће податке: Име и презиме испитивача Редни број у записнику Име и презиме студента Број индекса Школска година у којој је студент пратио наставу из предмета психијатрија   Напоменa: Потврда испита је обавезна, мејлови који буду пристигли накнадно, након понедељка, 25.05.2020. године, неће се…

Детаљније