Обавезни генерацијски колоквијум – Судска медицина

Обавезни генерацијски колоквијум из судске медицине одржаће се у уторак 07.12.2021. године са почетком у 16.00 према следећем распореду: цела I група, II-⁠1, II-⁠2 -⁠ Амфитеатар Института за патологију II-⁠3, II-⁠4, III-⁠1 -⁠ Амфитеатар Института за анатомију III-⁠2, III-⁠3, III-⁠4 -⁠ Амфитеатар Института за хистологију и физиологију цела IV група, V-⁠1 -⁠ Амфитеатар Силос V-⁠2 -⁠ Амфитетар Института за судску медицину V-⁠3, V-⁠4 -⁠ Амфитетар Интерне Б Распоред са именима студената је у прилогу: Силос Институт за судску медицину Интерна Б Хистофизиолошки Патологија Анатомија На колоквијум обавезно понети индекс или други идентификациони документ са фотографијом. Обавезно је ношење епидемиолошке маске током трајања колоквијума.

Детаљније

Колоквијуми-тестови, Хирургија са анестезиологијом (урологија) за IX семестар

Obaveštavamo studente da će se kolokvijumi-testovi iz predmeta Hirurgija sa anesteziologijom(urologija) za IX semestar, održati u biblioteci Klinike za urologiju UKCS, Resavska 51, Beograd, po sledećem rasporedu:   U terminu 10,00-10,30h Grupa B-I, ponedeljak, 06.12.2021. god. Grupa B-II, utorak, 07.12.2021. god. Grupa B-III, sreda, 08.12.2021. god. Grupa B-IV, četvrtak, 09.12.2021. god. Grupa B-V, petak, 10.12.2021. god.   S poštovanjem,   Prof. dr Dejan Dragičević Rukovodilac n.b. Klinika za urologiju UKCS

Детаљније

ДР МИЛЕНА ЛАЧКОВИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР МИЛЕНА ЛАЧКОВИЋ бранити рад под називом „УТИЦАЈ МОДАЛИТЕТА ЛЕЧЕЊА НА КВАЛИТЕТ ЖИВОТА И ПОЈАВУ ДЕПРЕСИЈЕ КОД БОЛЕСНИКА СА ТИПОМ 2 ДИЈАБЕТЕСА“ дана 23.12.2021. године са почетком у 9 часова у слушаоници на II спрату  Деканата Факултета.

Детаљније

ДР БОЈАНА ЂЕНАДИЈА

Обавештавамо Вас да ће ДР БОЈАНА ЂЕНАДИЈА бранити рад под називом „КАРАКТЕРИСТИКЕ КЛИНИЧКЕ СЛИКЕ И РАДИОЛОШКОГ НАЛАЗА НЕКРОТИЗИРАЈУЋИХ ПНЕУМОНИЈА КОД ДЕЦЕ“ дана 15.12.2021. године са почетком у 10 часова у слушаоници на II спрату  Деканата Факултета.

Детаљније

ДР САМРА СЕДМАК

Обавештавамо Вас да ће ДР САМРА СЕДМАК бранити рад под називом „ЗНАЧАЈ НОВИХ СТАНДАРДА СПИРОМЕТРИЈСКОГ ИСПИТИВАЊА ОПСТРУКЦИЈЕ ДИСАЈНИХ ПУТЕВА КОД ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА С АСТМОМ“ дана 15.12.2021. године са почетком у 11 часова у слушаоници на II спрату  Деканата Факултета

Детаљније

Обавештење о консултацијама – Инфективне болести

Oд пoнeдeљкa 06.12.2021. гoдинe oдржaвaћe сe oнлинe кoнсултaциje прeкo Microsoft Teamsa, свaкoг рaднoг дaнa у нeдeљи у трeрмину зa oдржaвaњe вeжби из прeдмeтa Инфeктивнe бoлeсти oд 10,00 дo 11,30 чaсoвa. У нeдeљaмa кaдa сe oдржaвajу сeминaри и кoликвиjуми нeћe бити oдржaвaнe кoнсултaциje, jeр сe тeрмини пoклaпajу. Кoнсултaциjaмa мoжeтe приступити искључивo у дaнимa кaдa пo рaспoрeду имaтe вeжбe из Инфeктивних бoлeсти. Teмe зa кoнсултaциje и приступни линкoви пo дaнимa мoжeтe нaћи нa плaтфoрми Рeтицулум прeдмeтa Инфeктивнe бoлeсти, у сeкциjи Кoнсултaциje. Прoф др Joвaн Рaнин

Детаљније

Обавештење о измени термина и локације колоквијума из предмета Инфективне болести

ВAЖНO OБAВEШTEЊE O ПРOMEНИ TEРMИНA ПРВOГ КOЛOКВИJУMA ИЗ ПРEДMETA ИНФEКTИВНE БOЛEСTИ!!! Први кoлoквиjум ћe сe oдржaти у нeдeљи oд 20.12. дo 24.12.2021. гoдинe у aмфитeaтру Институтa зa пaтoлoгиjу. Teрмин кoлoквиjумa je oд 10,00 дo 11,30 чaсoвa. Oстaлe инфoрмaциje су идeнтичнe кao при прeтхoднoм oбaвeштeњу зa кoлoквиjум и тo: И кoлoквиjум из ИНФEКTИВНИХ БOЛEСTИ  Teмe:        ХИВ и AИДС                   Aнaeрoбнe инфeкциje и интoксикaциje                   Интoксикaциje и инфeкциje дигeстивнoг систeмa                               Рeспирaтoрeнe инфeкциje                    Вируснe oсипнe грoзницe                Рaспoрeд oдржaвaњa кoлoквиjумa пo дaнимa je исти кao и фoрмирaни…

Детаљније

ЗАКАЗИВАЊЕ ИСПИТА ИЗ ПЕДИЈАТРИЈЕ ЗА ДЕЦЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК- НАСТАВНА БАЗА ИМД

Заказивање испита из ПЕДИЈАТРИЈЕ за децембарски испитни рок, у наставној бази ИНСТИТУТ ЗА МАЈКУ И ДЕТЕ је 8.12.2021. године у термину од 10 до 12 часова. Испит се заказује позивом на број телефона 011/3108160 (сестра Љубица). Након добијеног термина полагања испита , у обавези сте да два дана пре полагања испита пошаљете маил као потврду изласка на испит, који треба да садржи: име и презиме студента, датум и време полагања испита, име и презиме наставника и контакт телефон студента. Маил послати на: имднастава@птт.рс искључиво радним даном пре подне ( 7-14ч).…

Детаљније