Распореди теоријске наставе уже специјализације за шк 2021/22.год, Здравствено васпитање

Распореди теоријске наставе уже специјализације за шк 2021/22.год, Здравствено васпитање

Детаљније

Кориговано обавештење за полагање колоквијума из Хирургије – из Опште хирургије за студенте IX семестра (н.б. Прва Хируршка клиника)

Кориговано обавештење o полагању кoлoквиjума из Oпштe хирургиje које сe oдржaвa у библиoтeци Првe хируршкe    

Детаљније

Важно обавештење пред почетак наставе на предмету Медицинска биохемија са хемијом

Важно обавештење за студенте друге године ПРАВИЛА ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ УЖИВО НА ПРЕТКЛИНИЧКИМ И КЛИНИЧКИМ ПРЕДМЕТИМА ФАКУЛТЕТА И РАДА СТРУЧНИХ СЛУЖБИ

Детаљније