Патолошка физиологија – обавештење о изборној настави на предмету “Молекулске основе болести”

Обавештавају се студенти који су на изборном предмету “Молекулске основе болести” да је курс за наставу на овом предмету постављен на платформи Ретикулум у категорији “Патофизиологија” и да ће бити доступан почев од понедељка, 06.12.2021. године. Материјали који ће тада бити доступни,  прате распоред наставних јединица које су предвиђене планом и програмом наставе на изборном предмету. Материјали ће студентима бити доступни до понедељка, 27.12.2021. године. Обавезно погледати обавештење везано за похађање наставе и услов за добијање потписа на курсу предмета.

Детаљније

Патолошка физиологија – обавештење о изборној настави на предмету “Атеросклероза као мултифакторска болест – ћелијски и молекулски приступ”

Обавештавају се студенти који су на изборном предмету “Атеросклероза као мултифакторска болест – ћелијски и молекулски приступ” да је курс за наставу на овом предмету постављен на платформи Ретикулум у категорији “Патофизиологија” и да ће бити доступан почев од понедељка, 06.12.2021. године. Материјали који ће тада бити доступни,  прате распоред наставних јединица које су предвиђене планом и програмом наставе на изборном предмету. Материјали ће студентима бити доступни до понедељка, 27.12.2021. године. Обавезно погледати обавештење везано за похађање наставе и услов за добијање потписа на курсу предмета.

Детаљније