Обавештење о одржавању другог поправног колоквијума из Хемије у медицини

Обавештење о одржавању другог поправног колоквијума из Хемије у медицини   Други поправни колоквијум из ХЕМИЈЕ У МЕДИЦИНИ одржаће се у петак, 24. 12. 2021. год. од 19 ч у Амфитеатру Института за Патологију, за све групе. Поправном колоквијуму могу приступити САМО студенти који нису положили други колоквијум, у регуларном термину, као и студенти који су били оправдано спречени. Студенти који су били оправдано спречени да изађу на други колоквијум потребно је да поднесу молбу шефу Катедре и донесу одговарајућу медицинску документацију до четвртка 23.12.2021. год. до 14 ч (молбе…

Детаљније

Обавештење о настави из Епидемиологије у недељи 3-7. јануар 2022. године

OБAВEШTEЊE ЗA СTУДEНTE TРEЋE ГOДИНE ИAС O НAЧИНУ OДРЖAВAЊA НAСTAВE ИЗ EПИДEMИOЛOГИJE У НEДEЛJИ 3-7. JAНУAР 2022. ГOДИНE   Oбaвeштaвajу сe студeнти трeћe гoдинe ИAС дa ћe, нa oснoву мoлбe Студeнтскoг пaрлaмeнтa Meдицинскoг фaкултeтa, нaстaвa из прeдмeтa Eпидeмиoлoгиja у нeдeљи 3-7. jaнуaр 2022. гoдинe бити oргaнизoвaнa нa слeдeћи нaчин: Студeнти групe A зa кoje je билo прeдвиђeнo дa имajу сeминaр уживo у oквиру нeдeљe 3-7.01.2021. нaстaву уживo ћe имaти у нeдeљи 10-14.01.2021. гoдинe пoслe двa чaсa вeжбe Дeскриптивни мeтoд (кoja ћe сe oдвиjaти oнлajн прeкo Рeтикулумa) oд 15часова, у 4…

Детаљније

Предавања и вежбе из предмета Инегалитет екстремитета-Наставна база Института “Бањица”

Предавања и вежбе из предмета Инегалитет екстремитета одржаће се у понедељак 27.12. и у уторак 28.12. од 12 часова на Институту за ортопедију “Бањица”. Потребно је да студенти у уторак донесу индексе и пријаве због потписа. Наставна база Института “Бањица”    

Детаљније

Клиничка микробиологија – КОРЕКЦИЈА – Важно обавештење о потписивању индекса и надокнади наставе

Поштоване колеге,   Потписивање индекса за одслушану наставу из Клиничке микробиологије ће се обавити 2021. године у следећим терминима:   у петак 24. децембра 12-14ч – проф. др Наташа Вучковић-Опавски, Институт за микробиологију, први спрат, канцеларија наставника, групе: I/1, I/2, I/3, I/4, I/5 у петак 24. децембра 12-14ч – проф. др Вера Мијач, Институт за микробиологију, приземље, канцеларија наставника, групе: II/1, II/2, II/3, II/4, II/5 у петак 24. децембра 12-14ч – доц. др Елеонора Дубљанин, Институт за микробиологију, горња сала (други спрат), групе: III/1, III/2, III/3, III/4, III/5 у петак…

Детаљније

Испит истраживачка етика у Јануарском испитном року-обавештење

Обавештавају се студенти докторских студија да ће се испит из предмета Истраживачка етика Руководилац: Проф. др Татјана Симић   у јaнуарском испитном року одржати у ЧЕТВРТАК, 27. јануара 2021. у 15 часова у амфитеатрима Института за хистофизиологију, Института за патологију и амфитеатру Силос.   ВАЖНE НАПОМЕНE: Прозивање и идентификација ће се организовати напољу испред института. На испит обавезно понети белу пријаву и индекс На испит обавезно доћи са заштитном маском. О распореду студената по амфитеатрима и термину уписивања оцене у индекс студенти ће бити накнадно обавештени.        …

Детаљније

Катедра педијатрије-Дечја клиника

Поштовани, обавештење за студенте VI године који Клинички стаж обављају на Дечјој клиници. У прилогу је табела по групама, студенти се јављају својим менторима. Молимо Вас да понесете комплетну униформу,улаз у гардеробу је из Пастерове улице. Обавезно понесите било који документ о SARS-COV-2; потврда о вакцинацији, брзи антигенски тест, титар антитела. Вежбе почињу у 7 и 30мин. трају до 13 и 30.мин. За све информације и нејасноће јавите се админ.секретару на број 2060709. С поштовањем, Катедра педијатрије Tабела по групама: Клинички стаж Дечја клиника V група 2022 Клинички стаж IV…

Детаљније

Колоквијум-Неурологија

На основу молбе студенског парламента, колоквијум из неурологије ће се, уместо 31.12.2021. године, одржати 29.12.2021. године у амфитеатру Анатомије са почетком у 13:30 часова за студенте – списак у наставку: 1.Kulić Sofija 413/⁠18 2.Manić Mila 239/⁠18 3.Meljnikov Milica 113/⁠17 4.Korać Nikola 250/⁠18 5.Milojević Neda 212/⁠18 6.Marković Katarina 370/⁠18 7.Micanović Denira 426/⁠16 8.Miković Maja 108/⁠17 9.Marković Nikola 002/⁠18 10.Mašović Melisa 267/⁠18 11.Marjanović Danica 382/⁠17 12.Marjanović Miljana 477/⁠18 13.Martinović Milena 586/⁠21 14.Milenković Miljana 284/⁠16 15.Marinković Emilija 172/⁠18 16.Milovanović Aleksandar 346/⁠17 17.Kostadinović Nikola 334/⁠18 18.Marković Nađa 237/⁠16 19.Mandić Jana 564/⁠19 20.Krčmar Ognjen 233/⁠18…

Детаљније

Изборна предмет- Контрацепција

Катедра Гинекологије и акушерства Наставна база Вишеградска 26. обавештава студенте V године који су полагали предмет “Изборна настава”-Контрацепција код проф.др Светлане Спремовић Рађеновић да донесу индексе,картоне и беле пријаве у понедељак 27.12. 2021.године у 9 сати на портирницу Клинике Вишеградска 26.    

Детаљније