Резултати испита из изборног предмета “Основе молекуларне вирусологије“, јануарски рок 2020.

Институт зa микрoбиoлoгиjу и имунoлoгиjу Meдицински фaкултeт Унивeрзитeт у Бeoгрaду   ИЗВEШTAJ СA ИСПИTA OСНOВE MOЛEКУЛAРНE ВИРУСOЛOГИJE зa jaнуaрски испитни рoк, шкoлскa 2019./20. гoдинa   Испит из избoрнoг прeдмeтa “Oснoвe мoлeкулaрнe вирусoлoгиje“ je oдржaн у чeтвртaк, 23. 01. 2020. гoдинe у пeриoду 10:00-10:45 чaсoвa у дoњoj вeжбaoници Институтa зa микрoбиoлoгиjу и имунoлoгиjу. Нa испит je изaшлo 18 студeнaтa. Испит je пoлoжилo 14 студeнaтa (прoлaзнoст 77,77%).   Студeнти кojи су пoлoжили испит: 1.      Mилeнкoвић Дaницa 337/17 2.      Кoвaчeвић Ксeниja 152/17 3.      Бaбић Maриja 231/17 4.      Joвaнoвић Mилoш 146/17 5.      Вулeтић Jeлисaвeтa…

Детаљније

Резултати теста из Клиничке биохемије у јануарском испитном року 2020.год.

РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА ИЗ КЛИНИЧКЕ БИОХЕМИЈЕ У ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2020.год. ПОЛОЖИЛИ: Редни бр. Бр. досијеа Презиме и име 1 МД140549 Lazić Jelena 2 2016/0076 Андрејић Андреја 3 2016/0460 Арсеновић Исидора 4 2015/0214 Бабић Стефан 5 2016/0491 Баић Миша 6 2016/0168 Балтић Тамара 7 2016/0346 Батрњин Милана 8 2016/0007 Благојевић Сања 9 2015/0385 Бојовић Таиса 10 МД130464 Бољановић Александар 11 2016/0158 Брезић Небојша 12 2016/0290 Васић Анђела 13 2015/0275 Велимировић Исидора 14 2016/0545 Вићентијевић Радивоје 15 2016/0325 Вулевић Вук 16 2016/0176 Глигоријевић Јана 17 2017/0564 Грабовчић Вељко 18 2016/0041 Дакић Сандра…

Детаљније

Протокол свечане промоције

ПРОТОКОЛ СВЕЧАНЕ ПРОМОЦИЈЕ ДАТУМ: 06.02.2020 Свечана додела диплома биће одржана  06.02.2020.  године, за студенте који су дипломирали od 09.07.2019. до 15.07.2019. године. Место одржавања свечане церемоније је згрaда Медицинског факултета Универзитета у Београду  Свечана сала деканата.  11-13 часова –пријава доласка на свечану церемонију код надлежног референта Места у свечаној сали за доделу диплома биће нумерисана према бројевима са распореда пријављених и сви морају седети на својим местима због прозивања. Број који вам је доделио надлежни референт за нумерисано седиште дајете на увид заједно са личном картом особљу које је задужено…

Детаљније

Катедра педијатрије-Дечја клиника

Обавештење за студенте V године који вежбе и предавања похађају на Дечјој клиници. Распоред предавања и вежбе по данима за X семестар из педијатрије Катедра педијатријa

Детаљније