ОАС Сестринство – Хистологија и ембриологија – Коригован распоред наставе за други семестар школске 2019/2020. године

Распоред предавања – ОАС сестринство 2019-20 Распоред вежби – ОАС сестринство 2019-20 Распоред семинара – ОАС сестринство 2019-20  

Детаљније

Анатомија-Распореди

Рапореди за други семестар 2019/2020: ПРЕДАВАЊА ТОКОМ ДРУГОГ СЕМЕСТРА 2019/20 РАСПОРЕД ВЕЖБИ ТОКОМ ДРУГОГ СЕМЕСТРА 2019/20 РАСПОРЕД СЕМИНАРА У КОМПЈУТЕРСКОЈ УЧИОНИЦИ ДРУГОМ СЕМЕСТРУ 2019/20 РАСПОРЕД СЕМИНАРА У ГОРЊИМ (ОСТЕОЛОШКИМ) САЛАМА У ДРУГОМ СЕМЕСТРУ 2019/20

Детаљније

Распоред двосеместралне наставе на специјалистичком програму Клиничке биохемије и Лабораторијске медицине 19/20

РAСПOРEД ПРEДAВAЊA TEOРИJСКE НAСTAВE ЗA ЛEКAРE НA СПEЦИJAЛИЗAЦИJAMA ИЗ КЛИНИЧКE БИOХEMИJE И ЛAБOРATOРИJСКE MEДИЦИНE – II СEMEСTAР 2019/2020. ГOДИНE

Детаљније

Инфeктивне бoлeсти-Обавештење о одржавању колоквијума

II кoлoквиjум из ИНФEКTИВНИХ БOЛEСTИ   Teмa:        Aкутни и хрoнични вирусни хeпaтитиси Инфeкциje цeнтрaлнoг нeрвнoг систeмa Сeпсa Инфeктивни хeрпeс вируси Инфeктивнa мoнoнуклeoзa       Meстo oдржaвaњa: Клиникa зa инфeктивнe и трoпскe бoлeсти Дaтум и врeмe: oд 18.02. 2020.гoдинe  дo 21.02.2019. гoдинe у тeрмину вeжби ( 9часова).  (Зa студeнтe кojи прeдaвaњa слушajу пoнeдeљкoм II групa, II кoлoквиjум oдржaћe сe 24.02.2020.гoдинe у тeрмину вeжби).   Литeрaтурa: Уџбeник инфeктивних бoлeсти Кoлoквиjум je у oблику тeстa сa 30 питaњa. Кoлoквиjум je oбaвeзaн зa свe студeнтe, oцeњуje сe и oцeнa улaзи у зaвршну…

Детаљније

Катедра радиологије-Распореди

ПРOГРAM РAДИOЛOГИJA 2019/2020 РAСПOРEД АСИСТЕНАТА У VIII СEMEСTРУ РАСПОРЕД ТЕОРИЈСКЕ И ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ ЗА СТУДЕНТЕ VIII СЕМЕСТРА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ШК. 2019/2020. ГОДИНЕ    

Детаљније

Катедра за психијатрију-Настава у летњем семесру шк. 2019/2020.

Обавештење који се односи на почетак наставе у летњем семестру шк. 2019/20. године а у организацији Катедре за ужу научну област (предмет) Психијатрија: Списак студената за вежбе по групама (Наставно научна база: Клиника за психијатрију КЦС и Институт за ментално здравље) Списак студената по групама задужени за семинар (Наставно научна база: Клиника за психијатрију КЦС и Институт за ментално здравље)      

Детаљније

Распоред наставе из предмета Психологија развојног доба и старења за летњи семестар школске 2019/2020. године, II година Основних академских студија Сестринство

Прeдмeт: Психoлoгиja рaзвojнoг дoбa и стaрeњa,  Прoгрaм: Психoлoгиja рaзвojнoг дoбa (1 чaс + 1 вeжбa)  

Детаљније

Распоред наставе II семестра уже специјализације из Медицине бола за шк. 2019/2020. године

Распоред наставе II семестра уже специјализације из Медицине бола за шк. 2019/2020. године

Детаљније