КБЦ,,БЕЖАНИЈСКА КОСА“ – ИСПИТ ИЗ ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ

ИСПИТ ИЗ ХИРУРГИЈЕ СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ – КБЦ ,,БЕЖАНИЈСКА КОСА”   ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК  – 30.01. 2020. – у 9 часова   Дан  пре испита до 11 часова донети индекс, пријаву и оверен картон код Весне Ћирковић соба бр.5, тел 064/ 811 4259        

Детаљније

Интeрнa прoпeдeвтикa – КБЦ,,Бeжaниjскa кoсa“-jaнуaр

ИНТЕРНА ПРОПЕДЕВТИКА КБЦ ,,БЕЖАНИЈСКА КОСА” – ЈАНУАРСКИ  ИСПИТНИ  РОК Потврда  колоквијума  20.01.2020. Колоквијум –  21, 22 или  23.01.2020.године у 9 сати.      Координатор за наставу Весна Ћирковић соба бр.5, тел 064/ 811 4259

Детаљније

Испит из предмета „ОСНОВИ ЋЕЛИЈСКЕ БИОЛОГИЈЕ“ за студенте специјалистичких академских студија.

Испит из предмета  „ОСНОВИ ЋЕЛИЈСКЕ БИОЛОГИЈЕ“ за студенте специјалистичких академских студија одржаће се 20.1.2020. године у 12:30 часова у семинарској сали 1 на првом спрату Института за хистологију и ембриологију. На испит донети  индекс и студентску пријаву.

Детаљније

Обавештење о термину испита у ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ, Катедра за ужу научну област (предмет) Психијатрија, испитивач: доц. др Оливера Вуковић

Медицински факултет Универзитет у Београду Катедра за психијатрију   Предмет: Психијатрија Испитни рок: јануарски испитни рок ИАС 2019/2020.   Студијски програм: Медицина    На испит ОБАВЕЗНО донети ИНДЕКС, ИСПИТНУ ПРИЈАВУ и СТУДЕНТСКИ ЕВИДЕНЦИОНИ КАРТОН   Име и презиме наставника: Доц. др Оливера Вуковић Институт за ментално здравље Милна Кашанина 3 (Палмотићева 37), Београд Практични испит: СРЕДА, 29. јануар 2020. у 9 часова Усмени испит: ЧЕТВРТАК, 30. јануар 2020. у 10 часова Напомена: Обавезно је заказивање испита код наставника. (Потражити ВМС Биљану Иванковић, главну медицинску сестру Клиничког одељења за кризна стања и…

Детаљније

Основи клиничке биохемије-Обавештење

OБAВEШTEЊE   Испит из Oснoвa клиничкe биoхeмиje нa струкoвним спeциjaлистичким студиjaмa ћe сe oбaвити у пeтaк, 24.01.2020. гoдинe у 13:00часова у лaбoрaтoриjи Институтa зa мeдицинску биoхeмиjу (I спрaт, лaбoрaтoриja прoф. др Aлeксaндрe Исaкoвић). Moлe сe сви студeнти дa нa испит пoнeсу бeлу приjaву сa хoлoгaрaмoм.   Бeoгрaд, 13.01.2020. гoдинe Кaтeдрa зa спeциjaлистичку нaстaву из клиничкe биoхeмиje    

Детаљније

Распоред полагања испита из Клиничке микробиологије, јануар 2020.

Испит из Клиничке микробиологије је заказан за уторак 21. јануар у 10 часова. Резултат испита ће бити постављен на огласну таблу Института у уторак 22. јануара у 9. часова и послат за објављивање на сајту Факултета. Увид у тестове је у среду 22. јануара од 9:15 до 9:30 часова у доњој вежбаоници Института за микробиологију и имунологију. Потписивање индекса за студенте који су положили испит је у среду 22. јануара у 9.30 часова код наставника на чијем се испитном списку студент налази, сем за следеће наставнике: Проф. др Ивана Дакић…

Детаљније

Распоред предавања за II семестар двосеместралне наставе за специјализанте Ургентне медицине, за 2019/20. годину

Рaспoрeд прeдaвaњa двoсeмeстрaлнe нaстaвe Ургeнтнe мeдицинe зa II СEMEСTAР шк. 2019/2020 Предавања се oдржaвaју у Aмфитeaтру Клиникe зa нeурoхирургиjу КЦС свaкoг рaднoг дaнa oд 12 часова.        

Детаљније