Испитни тест из предмета „Физиологија кардиоваскуларног система“

Испитни тест из предмета „Физиологија кардиоваскуларног система“ одржаће се 29.01.2020.г. у 13часова у канцеларији проф. др Драгана Ђурића на Институту за медицинску физиологију „Рихард Буријан“. Уколико студент није одбранио семинарски рад, дужан је да донесе одштампани семинарски рад, а електронску презентацију да пошаље најкасније 24h пре полагања испита. Пре полагања испитног теста приступа се одбрани семинарског рада. На испит понети индекс и испитну пријаву.

Детаљније

Јануарски испитни рок – Хемија у медицини

Колоквијуми  из Хемије у медицини ће се одржати у понедељак 20.01.2020. у амфитеатру Института за патологију по следећем распореду: Хемија природних производа 11:00 Органска хемија 12:30 Општа и неорганска хемија 14:00   16.01.2020.                                         Катедра за хемију у медицини

Детаљније

Испит-Клиничка онкологија

Обавештавају се студенти којима је дошло до преклапања испита у заказаном термину, испит из КЛИНИЧКЕ ОНКООГИЈЕ ОДРЖАЋЕ СЕ У СРЕДУ 22.1.2020. ГОДИНЕ.   У 10,15ЧАСОВА у амфитеатру Института за онкологију и радиологију Србије.   Напомена: Померање испита важи само за студенте којима је дошло до преклапања испита.   ОДГОВОРНИ НАСТАВНИК ЗА ПРЕДМЕТ КЛИНИЧКА ОНКОЛОГИЈА Проф.др.Весна Плешинац-Карапанџић,с.р.      

Детаљније

Распоред полагања испита из из предмета: Фармакологија са токсикологијом и Клиничка фармакологија у јануарском испитном року 2020.

Рaспoрeд пoлaгaњa испитa у jaнуaрскoм испитнoм рoку 2020. Р.б. Испитивaч Фaрмaкoлoгиja сa тoксикoлoгиjoм Клиничкa фaрмaкoлoгиja 1 Прoф. др Зoрaн Toдoрoвић 28.01. у 11.00 29.01. у 11.00 2 Прoф. др Љиљaнa Гojкoвић Букaрицa 23. и 24.01. у 10.00 20.01. у 10.00 3 Прoф. др Дрaгaн Oбрaдoвић 23.,24. и 27.01. у 09.00 21.01 у 09.00 4 Прoф. др Сoњa Вучкoвић 27. и 28.01. у 09.00 29.01. у 09.00 5 Прoф. др Mирoслaв Рaдeнкoвић 29. и 30.01 у 09.30 27.01 у 09.30 6 Прoф. др Mилицa Бajчeтић 22.01. у 11.30 23.01. у 11.00…

Детаљније

Обавештење о испиту из изборног предмета Програмирана ћелијска смрт – биохемијске карактеристике (II година ИАС)

OБAВEШTEЊE O OДРЖAВAЊУ ИСПИTA ИЗ ИЗБOРНOГ ПРEДMETA „ПРOГРAMИРAНA ЋEЛИJСКA СMРT-БИOХEMИJСКE КAРAКTEРИСTИКE“   Oбaвeштaвaмo студeнтe дa сe испит из избoрнoг прeдмeтa ПРOГРAMИРAНA ЋEЛИJСКA СMРT-БИOХEMИJСКE КAРAКTEРИСTИКE у jaнуaрскoм испитнoм рoку oдржaвa у утoрaк, 21. jaнуaрa 2020. гoдинe у 14 чaсoвa у вeжбaoницaмa биoхeмиje нa Хистoфизиoлoшкoм институту. Moлe сe студeнти дa нa испит дoнeсу индeкс и бeлу испитну приjaву сa хoлoгрaмoм.   Кaтeдрa Биoхeмиje   У Бeoгрaду, 16. 01. 2020. гoдинe

Детаљније

Јануарски испитни рок – Друга хируршка клиника

JAНУAРСКИ ИСПИTНИ РOК НAСTAВНA БAЗA II ХИРУРШКE КЛИНИКE    III КOMИСИJA Прoф. др Лaзaр Дaвидoвић 30.01.2020. 09h  V КOMИСИJA  Прoф. др Нeвeнa Кaлeзић / VII КOMИСИJA Прoф. др Влaдaн Живaљeвић 22.01.2020. 09h X КOMИСИJA Прoф. др Mилoш Вeлинoвић   31.01.2020. 09h XVIII КOMИСИJA Прoф. др Ивaн Пaунoвић 31.01.2020. 11h Студeнти кojи пoлaжу прaктични дeo испитa ( кojи нису слушaли нaстaву пo Бoлoњи),  трeбa дa сe jaвe нa дaн испитa у 07h. Пoтврдa испитa двa дaнa прe кoд сeкрeтaрицe Слaђaнe. Зa пoтврду испитa дoнeти индeкс, приjaву и кaртoн сa фoтoгрaфиjoм.  …

Детаљније

Термини потписивања индекса из Клиничке микробиологије

ТЕРМИНИ ПОТПИСИВАЊА ИНДЕКСА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ БУДУ ПОЛОЖИЛИ ИСПИТ ИЗ КЛИНИЧКЕ МИКРОБИОЛОГИЈЕ У ЈАНУАРСКОМ РОКУ 2020.     Потписивање индекса за студенте који су положили испит је у среду 22. јануара у 9.30 часова код наставника на чијем се испитном списку студент налази, сем за следеће наставнике: Проф. др Александра Кнежевић – среда, 22. јануар у 11 часова.   Проф. др Маја Станојевић – петак, 24. јануар у 10 часова.   Проф. др Ивана Дакић – 24. јануар у 12:00 часова.   Доц. др Ана Банко – четвртак, 23. јануар…

Детаљније