Обавештења о организовању Изборне наставе у зимском семестру шк. 2019/20. у организацији Катедре за ужу научну област (предмет) Психијатрија из следећег пдредмета: Анксиозни поремећаји – клиничка слика, дијагноза и терапијски третман, руководилац, проф. др Александар Дамјановић

ИЗБOРНA НAСTAВA У ЗИMСКOM СEMEСTРУ 2019/2020.   Нaстaвa сe oдвиja oд 16. 12. 2019. дo 20. 12. 2019.   Клиникa зa психиjaтриjу КЦС, Пaстeрoвa 2 Сaлa упрaвнe згрaдe сa пoчeткoм у 14 чaсoвa     AНКСИOЗНИ ПOРEMEЋAJИ – КЛИНИЧКA СЛИКA, ДИJAГНOЗA И  TEРAПИЈСКИ  TРETMAН     Структурa курсa     Пoнeдeљaк, 16. дeцeмбaр 2019. 14.00х – 15.30h Teoриjскo прeдaвaњe: Aнксиoзнoст – психoлoшки и филoзoфски кoнцeпти, нeурoбиoлoгиja oснoвни принципи трeтмaнa eтиoлoгиja, принципи фaрмaкoтeрaпиje, Прoф. др Aлeксaндaр Дaмjaнoвић     Утoрaк, 17. дeцeмбaр 2019. 14.00х -15.30h Teoриjскo прeдaвaњe Aнксиoзнoст – клиничкa сликa,…

Детаљније

Анестезиологија – предиспитни тест

  Предиспитни тест за специјализанте Анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије, који полажу специјалистички испит у јануарском испитном року 2020. године, биће одржан у уторак 24.12. 2019. године у 11:00 часова. Тест ће бити спроведен у сали главне зграде хирургије КБЦ „Др Драгиша Мишовић -⁠ Дедиње“

Детаљније

Ћулибрк Крстина приступиће јавној одбрани дипломског испита

Име и презиме: Ћулибрк Крстина Број индекса: 560/12 Tема: Патофизиолошки механизми оштећенја плућа у синдрому аспирације меконијума Датум одбране: 17.12.2019. год. у 11 час. Инст.за мајку и дете

Детаљније

Смиљанић Гордана приступиће јавној одбрани дипломског испита

Име и презиме: Смиљанић Гордана Број индекса: 211/12 Tема: Медикаментозни и хирурски абортус Датум одбране: 18.12.2019. год у 13 час. ГАК Народни Фронт

Детаљније

Милић Анастасиа приступиће јавној одбрани дипломског испита

Име и презиме: Милић Анастасиа Број индекса: 502/13 Tема: Базоцелуларни карцином коже Датум одбране: 18.12.2019. год. у 9 час. Кл. за дерматовенерологију

Детаљније

Гагић Ана приступиће јавној одбрани дипломског испита

Име и презиме: Гагић Ана Број индекса: 473/10 Tема: Комплекс туберозне склерозе-клиничке манифестације код деце Датум одбране: 16.12.2019.год у 12 час. Инст.за мајку и дете

Детаљније

Јоксимовић Ксенија приступиће јавној одбрани дипломског испита

Име и презиме: Јоксимовић Ксенија Број индекса: 49/12 Tема: Крварење  у  првој  половини  трудноће; Датум одбране: 11.12.2019.год. у 13 час. ГАК Народни фронт

Детаљније

Друга и трећа трибина ЦСНИРС-а

Драге колегинице и колеге,   Друга овогодишња едукативна трибина (радионица), која за циљ има да студентима приближи процес научно-истраживачког рада, биће одржана у понедељак 16. децембра у електронским учионицама Катедре за медицинску статистику и информатику, на првом спрату Силоса (улаз пре амфитеатра).   Због ограниченог броја места, биће организована у три термина (13.30, 14.30 и 15.30 часова) и неопходно је пријавити се за радионицу. То можете учинити овде.   На радионици ћете имати прилику да чујете како да најлакше и најпоузданије дођете до потребних научних радова и публикација, као и да са…

Детаљније