Списак студената за надокнаду пропуштене наставе Клиничке микробиологије

  Колоквирање пропуштене наставе из Клиничке микробиологије – ДРУГИ ТЕРМИН, 27.12.2019. Школска 2019/20. година Колоквирање пропуштене наставе ће се обавити у писаној форми, у трајању које одговара броју часова пропуштене наставе, у петак  27.12.2019. са почетком у 11.45 часова, у доњој вежбаоници (2. спрат) Института за микробиологију и имунологију (Др Суботића бр. 1). Списак студената чије су молбе за колоквирање уважене: Презиме и име Број индекса Пропуштене наставне јединице Напомена Аксентијевић Марија 2016/0145 1. Дијагностика инфекција респираторног тракта; Дијагностика инфекција ГИТ-а (4.10.19.) 2. Дијагностика инфекција имунокомпромитованих пацијената; Принципи тумачења резултата…

Детаљније

Oбaвeштeњe Кaтeдрe зa eпидeмиoлoгиjу o тeрмину зa пoпрaвни кoлoквиjум зa студeнтe IV гoдинe

  Oбaвeштaвajу сe студeнти IV гoдинe кojи слушajу прeдмeт Eпидeмиoлoгиja инфeктивних бoлeсти дa ћe сe пoпрaвни кoлoквиjум из oвoг прeдмeтa oдржaти 23. jaнуaрa у 12часова  у вeжбaoницaмa Институтa.   Кaтeдрa eпидeмиoлoгиje

Детаљније

Oбaвeштeњe Кaтeдрe зa eпидeмиoлoгиjу o тeрминимa зa кoлoквиjум зa студeнтe III гoдинe

  Oбaвeштaвajу сe студeнти  III гoдинe кojи слушajу прeдмeт Eпидeмиoлoгиja дa ћe сe кoлoквиjум из oвoг прeдмeтa oдржaти у нeдeљи oд 3-7. фeбруaрa нaкoн прeдaвaњa кoja пoчињу у 9.45часова.   Кaтeдрa eпидeмиoлoгиje      

Детаљније

Клиничка фармакологија-Обавештење о јануарском испитном року 2020.

26.12.2019.  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2020. ГОДИНЕ   Клиничка фармакологија     ПОТВРДА ИСПИТА :                                16.01.2020.          од 09.00 до 12.00 часова   ПРЕДИСПИТНИ ТЕСТ (генерација 2012/13 и раније) :                  20.01.2020.                   у 08.30 часова Библиотека Института   РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА, ДОГОВОР СА ПРОФЕСОРОМ И ПОЧЕТАК ПОЛАГАЊА ЕСЕЈА :        20.01.2020.                   у 10.00 часова     ТРАЈАЊЕ  ИСПИТА :                                          20.01.2020. –  31.01.2020. У договору са  наставником     ОБАВЕЗА СВИХ СТУДЕНАТА ЈЕ ДА  ИМАЈУ ИНДЕКС!   Потврда испита је ОБАВЕЗНА и обавља се ИСКЉУЧИВО у заказаном термину.   Накнадна потврда испита неће бити…

Детаљније

Обавештење о јануарском испитном року 2020.-Фармакологија са токсикологијом

26.12.2019. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2020. ГОДИНЕ  Фармакологија са токсикологијом       ПОТВРДА ИСПИТА :                                16.01.2020.          од 09.00 до 12.00 часова     ДОГОВОР СА ПРОФЕСОРОМ И ПОЧЕТАК ПОЛАГАЊА ИСПИТА :  20.01.2020.                   у   10.00 часова     ТРАЈАЊЕ  ИСПИТА :                                      20.01.2020. –  31.01.2020. У договору са  наставником     ОБАВЕЗА СВИХ СТУДЕНАТА ЈЕ ДА  ИМАЈУ ИНДЕКС!   Потврда испита је ОБАВЕЗНА и обавља се ИСКЉУЧИВО у заказаном термину.   Накнадна потврда испита неће бити могућа.   Проф. др Невена Дивац, ср. Шеф Катедре

Детаљније

Клиничка фармакологија и токсикологија-Обавештење о јануарском испитном року 2020.

26.12.2019. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАНУАРСКОМ   ИСПИТНОМ РОКУ 2020. ГОДИНЕ   ОАС СЕСТРИНСТВО Клиничка фармакологија и токсикологија     ПОТВРДА ИСПИТА :                                16.01.2020.          од 09.00 до 12.00 часова   ИСПИТНИ ТЕСТ:                                       20.01.2020.                   у 08.30 часова Библиотека Института   РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА, ДОГОВОР СА ПРОФЕСОРОМ И ПОЧЕТАК ПОЛАГАЊА ЕСЕЈА :       20.01.2020.                   у 10.00 часова      ТРАЈАЊЕ  ИСПИТА :                                          20.01.2020. –  31.01.2020. У договору са  наставником     ОБАВЕЗА СВИХ СТУДЕНАТА ЈЕ ДА  ИМАЈУ ИНДЕКС!   Потврда испита је ОБАВЕЗНА и обавља се ИСКЉУЧИВО у заказаном термину.   Накнадна потврда испита неће бити…

Детаљније