Отказивање предавања-Фармакологија са токсикологијом

Предавања из Фармакологије са токсикологијом се отказују у периоду од 23.12-27.12.2019., због одсуства предавача, као и предвиђене замене предавача. Отказана предавања ће бити надокнађена током летњег семестра. Проф. др Невена Дивац (Шеф Катедре)

Детаљније

Изборни предмет Биоетика 3 -⁠ потписивање индекса/Изборни предмет Медицина, спорт, биоетика -⁠ потписивање индекса

Изборни предмет Биоетика 3 -⁠ потписивање индекса Добијање потписа за одслушану наставу из изборног предмета Биоетика 3 биће одржано у четвртак 26.12.2019.у прoстoриjaмa Кaтeдрe хумaнистичких нaукa (Пастерова 2). Зa oдслушaну нaстaву унeти у индeкс: Нaзив нaстaвнoг прeдмeтa: Биоетика 3; Брoj чaсoвa: прeдaвaњa:2; вeжбe:2; Пoпуњeнe индeксe oстaвити нa oзнaчeнoм мeсту испрeд oглaснe тaблe Кaтeдрe хумaнистичких нaукa у пeриoду 09.00-12.00ч. Пoтписaни индeкси мoћи ћe дa сe прeузму истoг дaнa пoслe 15.00ч нa истoм мeсту. НAПOMEНA: Ниje нeoпхoднo личнo дoнoшeњe индeксa.   Изборни предмет Медицина, спорт, биоетика -⁠ потписивање индекса Добијање потписа за…

Детаљније

Медицицина и друштво-ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се студенти који су требали да донесу индексе у четвртак на потпис из Медицине и друштва да то учине у уторак 24.12.2019. на исти начин као што су требали у четвртак (попињене индексе оставити од 9-12часова испред огласне табле Катедре хуманистичких наука и преузети их од 14часова). Што значи, да студенти свих група, остављају индексе у уторак. Катедра хуманистичких наука

Детаљније

Предавање – ”The art of writing scientific papers in medicine”

  Драге колегинице и колеге, Изузетно нам је задовољство да вас обавестимо да ће Центар за стручни и научно-истраживачки рад студената  организовати трибину на којој ће предавање под називом “The art of writing scientific papers in medicine” одржати гостујућа професорка др Весна Гаровић. Проф. др Весна Гаровић је начелница службе за клиничка истраживања Клинике Мејо (Mayo Clinic, Rochester, USA; Professor of Medicine; Head of Clinical Trial Unit), где уједно ради као консултант Службе за нефрологију и хипертензију Департмана за интерну медицину (Consultant, Division of Nephrology and Hypertension, Department of Internal Medicine) и као консултант Департмана за…

Детаљније