Јелена Стаменковић

Студент : Јелена Стаменковић, бр. индекса 468/14 Тема : “Периферне дегенерације ретине.” Ментор: Кл.асс др Јелена Василијевић Одбрана је 29.09.2022.године у 08h у амфитеатру Клинике за очне болести УКЦС, Пастерова 2  

Детаљније

Никола Новковић

Студент : Никола Новковић, бр. индекса 461/14 Тема : “Ендотелне дистрофије рожњаче.” Ментор: Проф.др Светлана Станојловић – Куљић Одбрана је 04.10.2022.године у 10h у амфитеатру Клинике за очне болести УКЦС, Пастерова 2  

Детаљније

Милица Симовић

Студент :Милица Симовић, бр.индекса 398/13 Тема : “Терапија ендофталмитиса удруженог са аблацијом ретине.” Ментор: Проф.др Драган Вуковић Одбрана је 10.10.2022.године у 10h у амфитеатру Клинике за очне болести УКЦС, Пастерова 2  

Детаљније

Обавештење о пријави испита за ИАС и ОАС за ванредни октобарски рок шк 2021/22

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈАВИ ИСПИТА ЗА ИАС И ОАС ЗА ВАНРЕДНИ ОКТОБАРСКИ РОК ШК.2021/22. ГОД. На седници Наставно научног већа  одржаној 28.9.2022.године донета је следећа Одлука   Да се одобри организовање ванредног октобарског испитног рока у школској 2021/2022. години за полагање једног испита за студенте прве, друге, треће, четврте, пете године студија изузев за студенте који су оверили XII семестар. Испитни рок ће се организовати од 10. до 12.октобра 2022.године. Изузетно студенти који су у току школске 2021/2022 године услед здравствених проблема били хоспитализовани или имали смртни случај члана уже породице…

Детаљније

Изборни предмети Биоетика 3 и Биоетика 4 – Резултати испита у Октобарском испитном року

Изборни предмет Биоетика 3 – Резултати испита у Октобарском испитном року Поштоване колеге у прилогу се налазе резултати испита у Октобарском испитном року. Катедра хуманистичких наука Изборни предмет Биоетика 4 – Резултати испита у Октобарском испитном року Поштоване колеге у прилогу се налазе резултати испита у Октобарском испитном року. Катедра хуманистичких наука  

Детаљније

Јавна одбрана дипломског рада

Обавештавам Вас да је студент М.Ф. Алекса Мићић 039/16 дана 26.09.2022. одбранио дипломски испит на тему,,Неуролиза повреда жбичног живца, утицај на задовољство и квалитет живота пацијента; ментор: проф др Лукас Расулић.  

Детаљније

Oбaвeштeњe o приjaвљивaњу зa пoлaгaњe тeстoвa  из ХEMИJE У MEДИЦИНИ у вaнрeднoм oктoбaрскoм рoку шк. 2021/22.гoдинa

Приjaвљивaњe зa пoлaгaњe тeстoвa из ХEMИJE У MEДИЦИНИ у вaнрeднoм oктoбaрскoм  рoку ћe сe oбaвити прeкo плaтфoрмe Рeтикулум нa курсу “Пoтврдa испитa 2021/2022”. Tрeбa oдaбрaти 2. гoдину студиja и у oквиру сeкциje Хeмиja у мeдицини пoпунити упитник:   “Приjaвљивaњe зa пoлaгaњe тeстoвa зa ВAНРEДНИ OКTOБAРСКИ  РOК 2021/22“   Упитник ћe бити дoступaн у ПOНEДEЉAК, 03.10. 2022. oд 8 дo 16 чaсoвa.   Сaмo у случajу прoблeмa сa интeрнeтoм, студeнти мoгу дa пoтврдe излaзaк нa тeст тeлeфoнoм, нa брoj 011/360-7058, у утoрaк, 04. 10. 2022. у тeрмину oд 10 дo 12…

Детаљније

Изборни предмет Биоетика хумане сексуалности – Резултати испита у Октобарском испитном року

Поштоване колеге у прилогу се налазе резултати испита у Октобарском испитном року. Катедра хуманистичких наука  

Детаљније

Матилда Лекај

Име и презиме: Матилда Лекај Бр. индекса: 582/17 Тема: “Минимално инванзивне процедуре у лечењу стрес уринарне инконтиненције” Датум, време и место полагања: 29.09.2022. године, у 11,00х, библиотека Клинике за урологију УКЦС.  

Детаљније

Kaтедра физикалне медицине и рехабилитације

Распореди: Рaспoрeд прeдaвaњa зa ИAК из ужe нaучнe oблaсти Физикaлнa мeдицинa и рeхaбилитaциja зa шкoлску 2022/2023 гoдину. Рaспoрeд сeминaрa и прaктичнe нaстaвe из ужe нaучнe oблaсти Физикaлнa мeдицинa и рeхaбилитaциja зa шкoлску 2022/2023 гoдину. Распоред вежби наставна база КЦС 9.30-11 часова  

Детаљније