Александар Станојевић

КБЦ,,Бежанијска коса” заказана је одбрана дипломског рада: Име и презиме: Александар Станојевић Број индекса: 191/16 Тема: Значај раде дијагностике код болесника са колоректалним карциномом Датум, време и место: КБЦ,,Бежанијска коса”, 27.09.2022.године у 12х

Детаљније

Online претпријављивање кандидата за упис на докторске академске студије за шк. 2022/23. годину – Распоред за предају докумената

Online претпријављивање кандидата за упис на докторске академске студије за шк. 2022/23. годину – Распоред за предају докумената Поштовани кандидати за упис на докторске академске студије Медицинског факултета у Београду у школској 2022/23. години у првом уписном року, Oбавештавамо Вас да је пре пријаве прописане конкурсом (03-07. октобра 2022.), која подразумева долазак кандидата на Факултет, неопходна и ONLINE претпријава преко WEB APLIKACIJE. Претпријављивање ће трајати од 23. септембра – 03.октобра 2022. године у 11 часова. Уласком на линк:  https://upitnik.med.bg.ac.rs/index.php/445432?lang=sr  кандидат приступа online веб претпријави. Кандидат  долази у заказано време на…

Детаљније

Конкурс за упис на основне специјализације за шк. 2022/⁠23. година

Документе у вези конкурса преузмите испод: Конкурс за основне специјализације Пријава за упис на основне специјализације Образац

Детаљније

Конкурс за упис на уже специјализације за шк. 2022/2023. годину

Документе у вези конкурса преузмите испод: Конкурс за уже специјализације Пријава за ужу специјализацију Образац

Детаљније

Др Јелена Сузић Лазић

Др Јелена Сузић Лазић, браниће докторску дисертацију под називом „КРВНИ ПРИТИСАК КОД ПРОФЕСИОНАЛНИХ СПОРТИСТА: ПОВЕЗАНОСТ СА МОРФОФУНКЦИОНАЛНИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ЛЕВЕ КОМОРЕ И АЕРОБНИМ КАПАЦИТЕТОМ“, дана 30.09.2022. године у 13 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Мина Радосављевић Радовановић, Проф.др Дејан Нешић и Проф.др Маријана Тадић. Ментор: Проф.др Сања Мазић.

Детаљније

Др Марко Јанковић

Др Марко Јанковић, браниће докторску дисертацију под називом „ПОВЕЗАНОСТ ИНФЕКЦИЈЕ И ГЕНОТИПОВА ХУМАНОГ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСА СА КЛИНИЧКИМ ИСПОЉАВАЊИМА У БОЛЕСНИКА СА ХЕМАТОЛОШКИМ МАЛИГНИТЕТИМА“, дана 30.09.2022. године у 11 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Маја Ћупић, Проф.др Драгана Вујић и Проф.др Добрила Станковић. Ментор: Проф.др Тања Јовановић.

Детаљније

Др Марина Анђелић Јелић

Др Марина Анђелић Јелић, браниће докторску дисертацију под називом „ЗНАЧАЈ ГЕНЕТСКОГ ПОЛИМОРФИЗМА МАТРИКСНИХ МЕТАЛОПРОТЕИНАЗА ММП-2 И ММП-9 У НАСТАНКУ МИКРОВАСКУЛАРНИХ КОМПЛИКАЦИЈА КОД ПАЦИЈЕНАТА СА ТИПОМ 2 ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ“, дана 29.09.2022. године у 10 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Теодора Бељић Живковић, Проф.др Александра Јотић и Н.Сав. др Александра Николић. Ментор: Академик проф.др Небојша Лалић, Коментор: Н.Сав.др Драгица Радојковић.

Детаљније

Др Јоко Полексић

Др Јоко Полексић, браниће докторску дисертацију под називом „МОРФОЛОШКЕ, БИОХЕМИЈСКЕ И БИХЕЈВИОРАЛНЕ ПРОМЕНЕ У МЕДИЈАЛНОМ ПРЕФРОНТАЛНОМ И ОРБИТОФРОНТАЛНОМ КОРТЕКСУ МОЗГА ПАЦОВА УСЛОВЉЕНЕ МАТЕРНАЛНОМ ДЕПРИВАЦИЈОМ“, дана 28.09.2022. године у 13 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Доц.др Дубравка Алексић, Доц.др Татјана Николић и Проф.др Маја Вуловић. Ментор: Проф.др Милан Аксић, Коментор: Проф.др Бранка Марковић.

Детаљније

Др Неда Николић

Др Неда Николић, браниће докторску дисертацију под називом „ПРОЦЕНА ПРОГНОСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА МОЛЕКУЛАРНИХ И КЛИНИЧКО-ПАТОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ЛОКАЛНОГ И ЛОКАЛНО ОДМАКЛОГ КАРЦИНОМА ДЕБЕЛОГ ЦРЕВА У ПРЕДИКЦИЈИ РАНОГ РЕЛАПСА И ИСХОДА КОД ПАЦИЈЕНАТА ЛЕЧЕНИХ АДЈУВАНТНОМ ХЕМИОТЕРАПИЈОМ“, дана 28.09.2022. године у 11 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Доц.др Срђан Николић, Н.Сав.др Радмила Јанковић и Проф.др Иван Николић. Ментор: Проф.др Горан Јанковић, Коментор: Н.Сар.др Даворин Радосављевић.

Детаљније

Др Наташа Вујачић

Др Наташа Вујачић, браниће докторску дисертацију под називом „АНАЛИЗА ТЕСТОВА ЗА ПРЕОПЕРАТИВНУ ДИЈАГНОСТИКУ ПРИМАРНОГ   АЛДОСТЕРОНИЗМА“, дана 27.09.2022. године у 10 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Владан Живаљевић, Доц.др Милош Стојановић и Проф.др Зоран Хајдуковић. Ментор: Проф.др Јасмина Ћирић, Коментор: Проф.др Иван Пауновић.

Детаљније