Обавештење о одржавању испита из Молекуларне биологије нервног система на студијском програму ДАС Неуронауке

Обавештење о одржавању испита из Молекуларне биологије нервног система на студијском програму ДАС Неуронауке у октобарском испитном року школске 2021/2022. године   ИСПИТНИ ТЕСТ ће се одржати у ЧЕТВРТАК, 29. септембра 2022. у 14 часова на Институту за медицинску и клиничку биохемију, први спрат, соба 3.

Детаљније

Обавештење лекарима који су се пријавили Медицинском факултету по огласима о одобравању уписа на специјализације и уже специјализације

ОБАВЕШТЕЊЕ ЛЕКАРИМА КОЈИ СУ СЕ ПРИЈАВИЛИ МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ ПО ОГЛАСИМА О ОДОБРАВАЊУ УПИСА НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ПО ОСНОВУ РАДА У ПРИВАТНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА, УСТАНОВАМА КОЈЕ НЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ КАО ПРИМАРНУ, СТРАНИМ ДРЖАВЉАНИМА КАО И ЛЕКАРИМА КОЈИ НЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ОКТОБАРСКИ УПИСНИ РОК 2022/2023. ГОДИНЕ   Веће за специјалистичку наставу Медицинског факултета на својој седници од 19.09.2022. године донело је одлуку да се одобри упис у октобарском уписном року шк. 2022/2023. године,  на специјализације /уже специјализације следећим лекарима. Лекари којима је одобрен упис,…

Детаљније

Мотивациони интервју за МАС – Јавно здравље,Менаџмент у систему здравствене заштите и Физичка активност, здравље и терапија вежбањем

Мотивациони интервју за мастер програм Јавно здравље, одржаће се 28.9.2022. у 10ч на Институту за социјалну медицину Др Суботића 15. Мотивациони интервју за мастер програм Менаџмент у систему здравствене заштите, одржаће се 28.9.2022. у 11ч на Институту за социјалну медицину Др Суботића 15. Мотивациони интервју за мастер програм Физичка активност, здравље и терапија вежбањем, одржаће се 28.9.2022. у 14ч у Лабораторији за медицину спорта и терапију вежбањем у згради института за физиологију, Вишеградска 26.

Детаљније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕЛАЗИМА

  СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ПОДНЕЛИ МОЛБУ ЗА ПРЕЛАЗ СА НАСТАВЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ НА СТУДИЈЕ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ, А ИСПУЊАВАЈУ СВЕ УСЛОВЕ ЗА ПРЕЛАЗ У СКЛАДУ СА ОДЛУКОМ БРОЈ  7155/1 ОД 23.9.2022. , ТРЕБА ДА ДОЂУ У СТУДЕНТСКУ СЛУЖБУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА  НА УПИС  ДО 28.9.2022. ОД 8,00 ДО 12,00 ЧАСОВА. СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ПОДНЕЛИ МОЛБУ ЗА ПРЕЛАЗ СА НАСТАВЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ НА СТУДИЈЕ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ, А  НИСУ ИСПУНИЛИ  СВЕ  УСЛОВЕ ЗА ПРЕЛАЗ, КАДА ОСТВАРЕ СВЕ УСЛОВЕ У СКЛАДУ СА ОДЛУКОМ БРОЈ  7155/1 ОД 23.9.2022. ,НА УПИС МОГУ ДОЋИ…

Детаљније

Кристина Пеић-Тукуљац

Име и презиме студента: Кристина Пеић-Тукуљац бр.индеха 574/17,брани дипломски рад тема: Раст и метаболизам деце рођене мале за гестационо доб, дана 27.9.2022.год. у 10h.,сала за састанке – Универзитетска дечја клиника.

Детаљније

Обавештење за ДАС Неуронауке – Октобарски испитни рок

Oбaвeштaвaмo студeнтe дoктoрских aкaдeмских студиja-смeр Неуронауке  дa ћe сe пoлaгaњe испитнoг тeстa и oдбрaнa сeминaрскoг рaдa (eсeja) из прeдмeтa “Неурофизиологија ” нa ДAС смeру “Неуронауке” у октобарском испитнoм рoку oдржaти у среду 12.10.2022.г., сa пoчeткoм у 13 часова у библиoтeци Институтa зa мeдицинску физиoлoгиjу “Рихaрд Буриjaн”. Прeзeнтaциje и сeминaрскe рaдoвe (eсeje) пoслaти нajкaсниje 24 часа прe излaскa нa испит нa eлeктрoнску aдрeсу кo-рукoвoдиoцa нaстaвe (проф. др Хрнчића), штo ћe знaчити пoтврђивaњe излaскa нa испит. Нa испит пoнeти индeкс и испитну приjaву, a тaкoђe и зaштитну eпидeмиoлoшку oпрeму.   Сa пoштoвaњeм, Прoф. др Оливера Станојловић, Рукoвoдилaц прeдмeтa

Детаљније

Тамара Стојадиновић

Обавештавамо да ће студент Тамара Стојадиновић, бр.индекса 432/16 бранити Дипломски рад под називом “Рехабилитације старијих пацијената са хронично опструктивном болести плућа” дана 27.09.2022. године са почетком у 12 часова на Клиници за туберкулозу и болести плућа КЦ Србије, сала клинике.

Детаљније

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ УПИСУЈУ ШЕСТУ ПРОДУЖЕНУ ГОДИНУ И АПСОЛВЕНТЕ У ШК. 2022/23

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ УПИСУЈУ ШЕСТУ ПРОДУЖЕНУ ГОДИНУ И АПСОЛВЕНТЕ У ШК. 2022/23   Документација која је потребна за упис ставља се у означену  кутију у  Студентској служби од 9,00 до 13,00 часова. Дан након уписа студенти преузимају индекс  у Студентској служби.Упис ће се обавити по следећем распореду:   Студенти који први пут уписују продужену шесту годину, а шк. 2021/22 су били шеста година студија долазе на упис 17. и  18. октобра 2022. На упис доносе ШВ образац , индекс и уплатницу за развој каријере у  износу од 100, 00…

Детаљније